BLOC IMNOVA-PSC


(20/03/2008) BUS URBÀ PER MÓRA LA NOVA

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:55

(20/03/2008) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: AUTOBÚS URBÀ. 

IMNOVA-PSC-PM, presentarà el proper plenari la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

"Sr. Alcalde:

La nostra coalició ja fa temps que ha detectat una greu mancança en el que respecta a la mobilitat dels ciutadans de la nostra població.

Tenin en compte la distància que separa alguns dels nostres barris respecte als serveis públics, administratius, sanitaris, escolars, culturals, de la nostra vila.

Tenin en compte que hi ha moltes persones amb mobilitat reduïda o dificultats en la seva mobilitat.

Estimem necesaria la compra per part de la nostra població d'un minibús amb capacitat total d'almenys 20 persones, i amb plataforma adaptada per cadira de rodes.

Aquesta proposta la portava la nostra coalició en el seu programa electoral en portada amb el nº 13. Nosaltres ho portem igualment al Plenari, perquè volem que la nostra ciutadania pugui gaudir de totes les bones propostes el més aviat possible, estiguem o no en el govern.

Adjuntem pressupost i fulletò explicatiu de vehícle minibús amb plataforma per a cadira de rodes, marca Mercedes Benz, model Sprinter City 65 amb capacitat per un màxim de 25 persones.

Així mateix entenem quel minibús no podria cobrir totes les necesitats de transport de la nostra població, (per exemple el transport fins l'Hospital Comarcal, Consell Comarcal, Arxiu Comarcal, Biblioteca Comarcal...). Per tant també entenem necessari la signatura d'un Conveni de Col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre.

Proposem:

1-La presentació (en quan es publiqui la convocatòria d'ajuts pel transport urbà) de sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per demanar ajut a l'adquisició del vehícle anteriorment descrit, o un de característiques anàlogues.

2-L'adquisició del vehicle esmentat, amb subvenció o sense.

3-La signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre, per a poder completar les rutes del minibús amb els vehícles de la mencionada empresa.

Móra la Nova, 12 de març de 2008.

Signat: Fernando Cantos Viñals.

Regidor de la Coalició IMNOVA-PSC-PM."(20/03/2008) PER QUÈ?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:44

PER QUÈ?:

NOTÍCIA DE LA CADENA SER SOBRE LA MOCIÓ DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA QUE INSTA AL GOVERN CENTRAL A NO INSTAL·LAR L'ATC A CATALUNYA!


Desprès de les últimes notícies, en el que respecta al Cementiri Nuclear, es obvi i patent que el Sr. Sabanza và per lliure, doncs el seu grup ja feia temps que habia comunicat a la Coordinadora Anti-Cementiri Nuclear el seu recolçament a la moció presentada per aquesta entitat al Parlament de Catalunya. Perquè doncs Sabanza no recolça una moció que el seu grup parlamentari ha acabat votant a favor?. Fins i tot en l'última campanya electoral, el Sr. Felip Puig va posicionar-se en contra del MTC. Doncs que hi guanya Sabanza en no recolzar cap moció contra el Cementiri Nuclear?..., potser és que la seva nòmina depen del lobby nuclear?..., potser és que sab algo més del que conta al estar en l'ejecutiva de l'AMAC?...,
Sigui el que sigui, és obvi que està posant per davant dels interessos del poble altres interessos, poden ser polítics o d'un altra mena, però els interessos del poble estan en segon lloc. Això és inadmissible per algú que ha acceptat la responsabilitat de vetllar pel benestar del poble que l'ha escollit com a màxim representant.
És possible que en la propera sessió plenària el Sr. Sabanza presenti una "Proposta de Resolució" que rebutgi d'una forma ho altra el MTC  a la nostra població (sense dir rés en cas que es posses al costat de l'actual abocador -terme de Tivissa- o al costat de la fàbrica Vilaseca -terme de Garcia), o sigui s'acabarà aprovant el que IMNOVA ja va presentar el 2006 i va esser rebutjat per Sabanza.
Cadascú que en tregui les seves pròpies conclusions.

IMNOVA (Independents per Móra la Nova) 


Powered by LifeType