BLOC IMNOVA-PSC


PERSONES 'NON GRATES' AQUELLS QUE SOL·LICITIN L'MTC. CRITERI DE "DENSITAT DE POBLACIÓ" PER L'MTC

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 12:00

A dia d'avui, la nostra coalició, ha presentat una moció:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que presenta el grup municipal IMNOVA-PSC-PM pel proper Ple Ordinari.


EXPOSEM:

 Ha sortit publicada aquesta resolució: Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado

La principal raó de ser d’aquest cementiri de residus radioactius és el problema que tenen les empreses que gestiones les nuclears que veuen com les “piscines”, lloc de l’interior del reactor on es guarden els residus de cada central, se’ls estan omplint, i hauran de deixar de funcionar un cop estiguin saturades, temps calculat en 25-30 anys, que es la vida útil i segura que es va establir per les centrals nuclears, per tant l’allargament de la vida útil de les centrals per damunt d’aquest temps, pot crear greus problemes de seguretat, i a la actualitat no està justificat per la rapida expansió de les energies renovables

L’11 de març de 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (resolució 150/VIII; BOP núm. 229 de 17-03-2008), per la qual es rebutja la instal·lació d'un cementiri de residus radioactius al nostre país.

9 municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs-Hospitalet, la població dels quals representa el 79% d’aquest territori, han aprovat mocions de rebuig a aquesta instal·lació.

D’altra banda, degut a la situació geogràfica de Móra la Nova, com a nucli de comunicacions de la zona, tant ferroviari com per carretera. En cas de construir-se el MTC al nostre entorn, es gairebé segur que una part important dels residus que hi aniran destinats, circularan per les carreteres i línies ferroviaries del territori, amb el corresponent perill per a la població, que es veurà exposada de forma innecessària a aquests residus.

 

Tenint en conte que un MTC es absolutament necessari per qualsevol país que generi o hagi generat residus nuclears, l’emplaçament del cementiri nuclear te que ser condicionat per dos factors: 1) el tancament de les centrals una vegada finalitzada la seva vida útil, tenint en conte el factor de seguretat amb caràcter prioritari i de progressiva substitució per energies renovables y 2) Factors demogràfics, es una instal·lació que requereix una demografia molt baixa, circumstancia que no es dona al nostre entorn, com es pot veure del mapa demogràfic que aportem.

MAPA DE DENSITAT D'ESPANYA (2008)

 

Un MTC al lloc on s’implanti provocarà l’increment de l’atur, just al contrari del que ens volen vendre; la mateixa resolució diu que durant la seva construcció es generaran 300 llos de treball i que uns 180 seran per gent de la zona, no diu res dels llocs de treball que seran necessaris pel manteniment de la referida instal·lació, això es té que fer reflexionar, si no es dona la referida informació es perquè, si la donessin, no es vendrà tan nefast producte.

 

Pel contrari, quines conseqüències tindria per una zona el desmantellament d'una central nuclear: 1) Pel desmuntatge de la CN Vandellòs I es van necessitar 10 anys i 2.700 persones, repartides en 63 empreses. Això si que es feina real. 2) El canvi a les energies renovables crearà més llocs de treball que totes les nuclear juntes. 3) Netejar una zona d'elements radioactius, perillosos o tòxics, de segur que produirà un desenvolupament de l'agricultura, el turisme i les indústries netes (quants productes agrícoles porten com denominació d’origen una zona nuclear?; quantes indústries es fiquen prop de les centrals nuclears?, quants operadors turístics fan publicitat de zones nuclears?...les respostes a estes preguntes son obvies i clarificadores del perquè demanem que el MTC s’ubiqui a una zona sense densitat de població; per suposat, indemnitzant als seus habitants (directament) per tal instal·lació, de tal forma que puguin buscar un altre del lloc per viure si es el seu desig.

 


DEMANEM:

  1. Instar al govern central perquè mantingui el criteri de no prorrogar la vida de las centrals nuclears de l’estat espanyol e insti a les empreses elèctriques perquè una vegada es tanquin les actuals instal·lacions, recoloquin al 100% de la plantilla, apostant pel desenvolupament de les energies renovables.

  2. Ratificar la resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya de 11 de març del 2008; (BOP núm 229 de 17- 03 -2008) per la qual es rebutja la instal·lació d’un cementeri de residus radioactius a la nostra Comunitat Autònoma.

  3. Que es modifiqui la resolució de 23-12-2009 i com criteri prioritari per la ubicació del MTC sigui el demogràfic, declarant a la Ribera d’Ebre i tota Catalunya como no idonis per la ubicació d'un MTC, tan per raons demogràfiques com per la voluntat majoritària de la seva població.

  4. Comunicar aquest acord al govern central.

Móra la Nova a 11-01-2010.

--------------------------------------------------------------------------

Així mateix, també hem presentat un PREC:

PREC que formula el grup municipal IMNOVA-PSC-PM:

Ates que:

Les terres del sud en particular, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, i Catalunya en general som un territori altament nuclearitzat (a Catalunya hi ha una ràtio de 0’42MW nuclears per 1000hab.; xifra superior a la d’EEUU, el país amb més nuclears del món, que en té 0’33), i ja hem pagat, i de sobres, la nostra hipoteca nuclear, i no tenim perquè assumir ara els residus radioactius de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol.

Així ho han posat de manifest els 61 ajuntaments de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, que representen el 67% de la seva població (473.815 habitants), els que han aprovat mocions oficials contra la instal·lació d'aquest cementiri nuclear.

En el mateix sentit contrari al cementiri de residus radioactius s’hi han manifestat 7 dels 10 Consells Comarcals de la demarcació de Tarragona. Entre aquests, els quatre de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, i Terra Alta), i tres del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, i Priorat).

L’11 de març de 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (resolució 150/VIII; BOP núm. 229 de 17-03-2008), per la qual es rebutja la instal·lació d'un cementiri de residus radioactius al nostre país.

9 municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs-Hospitalet, la població dels quals representa el 79% d’aquest territori, han aprovat mocions de rebuig a aquesta instal·lació.

Per tot això,

DEMANEM: Que l’ajuntament de Móra la Nova declari persones “non grates” al regidors, de qualsevol municipi de Catalunya, que anant en contra de la voluntat majoritària del territori, votin a favor de d’instal·lació al seu terme municipal del cementeri nuclear o MTC.

Móra la Nova a 11-01-2010

 

 Powered by LifeType