BLOC IMNOVA-PSC


RECOLÇAMENT A L'EDUCACIÓ (16/01/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 20:17

 

Srs. Regidors de CiU:   menys  “folklore”  i  mes  mesures socials de veritat.

 

   Dos propostes que el grup municipal IMNOVA-PSC va  intentar incloure al ordre del dia  del últim ple ordinari van ser:

 

  a) Hora d’acollida.-   L’ordre del Departament d’Educació 220/2007 de 19 de juny regula la concessió de subvencions a associacions de mares i pares de alumnes per a l’organització del servei d’acollida matinal d’infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya. El terme per presentar sol·licituds d’enguany a vençut el 15-09-2007 i ,  per evitar  la pèrdua de la subvenció l'any vinent , el nostre grup municipal proposem:  que per l’any que ve l’ajuntament es destini un dels seus treballadors a fi i efecte de que informi i doni el seu assessorament als membres de l’Ampa per l’obtenció d’aquestes subvencions per posar en funcionament al Col·legi Tres d’Abril un servei d’acollida de les  8 hores  a 9 hores pel curs 2008-2009.   

 

   b) Banc de llibres.- Que es destini una partida pressupostaria per l’adquisició de llibres d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.  Aquest llibres es compraran als pares dels alumnes que ja no els facin servir i a un preu reduït.  Per la gestió d’aquest banc de llibres s’encarregarà al personal municipal i es llogaran al començament del curs a baix cost a les persones que ho demanin als que es demanarà una  petita fiança per llibre llogat  per garantir que es tornin en bon estat. Els diners que s’obtinguin amb els lloguers i fiances no retornades es destinaran a la reposició i ampliació del banc de llibres.   Pel cas de que la demanda fos superior a l’oferta de llibres, es distribuiran en funció dels recursos familiars,  en atenció a les famílies més necessitades.  En tot cas aquest banc te que nàixer amb la vocació de disposar de tots els llibres necessaris pels alumnes de Móra la Nova.

 

  Aquestes propostes no van  ser incloses al ordre del dia per l’equip de govern de CiU fent una incorrecta  aplicació de la llei reguladora del règim local a Catalunya, en el cas del banc de llibres i aplicant un reglament intern de funcionament  massa restrictiu, en el cas de l’hora d’acollida.

 

   En qualsevol cas demano la vostra opinió a fi i efecte de tornar a proposar en pròxims plens  aquestes idees que al nostre grup pensem que tenen un gran interès social.

 

  Móra la Nova a 05-01-2007

 

  Fernando Cantos   (portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM)BON ANY NOU A TOTHOM!

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:45

Bon Any Nou 2008 a tothom!, (02/01/2008)

QUE QUEDI CLAR!! (Llar d'Infants) 

 

Ja tenim aquí el 2008, any que en el nostre poble s’ha de concretar amb una promesa electoral del Sr. Alcalde, la llar d’infants municipal. De fet aquesta ja consta en els pressupostos de 2008. Hem de recordar que aquest equipament va ser demanat pel Grup Municipal IMNOVA en dues ocasions l'any 2005 (quan es va publicar en el D.O.G. les bases per les sol·licituds). Les dues mocions van ser rebutjades per l'equip de govern amb l'argument, en la primera d'elles: "suposaria una competència desleal a la que ja existeix".

Vídeo de la primera mociò sol·licitant la Llar d'Infants (octubre-2005)

Això es va dir quan precisament una de les dues existents en el nostre poble havia tancat portes mesos abans de la proposta d'IMNOVA. Les dues mocions de IMNOVA van generar un clima que va forçar a l'equip de govern a justificar les seves negatives, publicant en el B.I.M. (una revista institucional i en teoria no política), uns pretesos "estudis" de costos d'una Llar d'Infants Municipal en diferents poblacions més o menys properes. Aquests estudis van tenir la seva adequada resposta en el nº 8 de la Revista Informativa de IMNOVA, on es demostrava la viabilitat d'aquest equipament (l'equip de govern va utilitzar els exemples de Tivissa i d'Ascó, poblacions amb grans ingressos de les nuclears i poca població fet que no els feia vàlids per l'estudi de costos). Així doncs, que quedi clar, el canvi de parer de l'Equip de Govern i la propera construcció d'una Llar d'Infants Municipal a Móra la Nova és conseqüència, en gran part, de les actuacions del Grup Municipal "IMNOVA", i no de la voluntat social de l'anterior o l'actual equip de govern que ha donat prioritat a equipaments com el Pavelló Firal o l'arranjament del Casal (uns equipaments que si bé són necessaris, no tenen el caràcter de prioritaris) a satisfer necessitats socials com són les Llars d'Infants, tan necessàries per la conciliació de la vida laboral i familiar, sobretot de la dona treballadora.

Quan la Llar d'Infants Municipal de Móra la Nova estigui acabada i comenci a funcionar, la de Móra d'Ebre ja portarà mes de dos anys en funcionament, això si serà gràcies al nostre equip de govern.
(Podeu consultar les revistes nº 7 i 8 a la nostra web).Ernest Blanch


Powered by LifeType