BLOC IMNOVA-PSC


PRESSUPOSTOS MÓRA LA NOVA 2010

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:32


A-Modificació de crèdits:


Després de les contínues al·lusions per part de l'equip de govern dels grans superàvits dels últims anys, resulta que en el 2009 hem tingut un excés de despesa de 435.800 euros, que han hagut de cobrir amb tot el superàvit acumulat dels anys de prosperitat econòmica.


B-Pressupostos:

1) Com cada any puja
l'IBI de forma excessiva, el nostre alcalde manca a la veritat quan imputa tota la responsabilitat a l'Estat, el nostre ajuntament té la possibilitat de reduir el tipus impositiu i no ho fa. L'hi hem demanat infinitat de vegades i es neguen.


2) Presumeixen d'un increment de la partida d'ingressos i obliden dir que parteix d'aquests ingressos (541.920 euros) són per a executar un nou pou i el finança al 100% l'Estat, governat pel PSOE.


3) Fa ja alguns plens demanem un conserge per al col·legi, se'ns va dir que era absolutament innecessari. Ara en el pressupost surt una dotació per a un conserge, ara és necessari. Celebrem que acullin les nostres idees, malgrat que tinguin dir que són seves i denegar-les en inici.


4) Els vehicles de l'Ajuntament estan en renting, es paga a l'any per ells 87.200 euros, per exemple pel nou Seat Eivissa dels vigilants es paguen 7.400 euros/any i això inclou manteniment i el segur. Un Eivissa nou val uns 12.000 euros, tenint en compte que els cotxes nous no tenen avaries en uns quatre anys, resulta que amb pagar el segur i el canvi d'oli ja tenim el mateix que amb un renting. Quatre anys de renting ascendirien a 29.600 euros. Algú compraria un Eivissa per 29.600 euros, encara que li paguessin el segur i els canvis d'oli durant quatre anys i el llançaria passats els quatre o continuaria pagant 7.400 euros any? .


5) Partida Butlletí Municipal (15.000 euros). Partida publicitat Mes de la Coixa (2.000 €). Demanem el canvi de partides atès que el Butlletí no crea activitat econòmica i un major publicitat de l'alberg pot portar mes turisme i per tant riquesa al poble. Se'ns va dir que no.


6) 5000 euros per a fins socials i 7.800 per un local i un segur per als voluntaris socials que volen reclutar ...i, 11.000 euros per a canviar les cadires del saló de plens. Els vam dir que tot aquests diner es destinés directament a Caritas, atès que com organització la considerem la mes efectiva en la nostra zona; que les cadires podien esperar i que els possibles voluntaris podien col·laborar amb Càrites. Se'ns va dir que no, que Càrites no funcionava a Móra la Nova. El nostre portaveu, que previament va dir que era agnòstic, va afirmar que l'organització Caritas, que depèn de l'Església, és altament eficaç en l'auxili als mes necessitats.


7) Partida festes 130.000 euros. Vam Proposar reduir-la en 40.000euros i destinar-los a dinamitzar la zona econòmicament. Se'ns va denegar.


8) 5000 euros pressupostats per a l'Organisme Autònom de Comunicació. Vam proposar que a l'haver de desaparèixer les TV locals el pròxim any, en el moment que es produeixi tal fet, el diner fos destinat integrament a la ràdio.


9) Neteja de l'escola 32.500 euros. Vam proposar que, mantenint a les persones que realitzen el servei, s'assumís directament per l'ajuntament atès que els costos serien bastant inferiors, sense cap reducció en els salaris dels treballadors. Se'ns va denegar.


En conseqüència amb l'exposat, vàrem votar en contra dels mateixos.


C) Proposta de IMNOVA-PSC:


Per a un autobús interurbà, a càrrec de les noves subvencions previstes per l'estat central, que estableix com criteris per a la seva concessió que generin ocupació estable i desenvolupin noves tecnologies. L'autobús era elèctric, amb estació de recarrega en part solar, recorregut per tota la població cada mitja hora, capacitat 26 plaça, amb accés a minusvàlids, bons anuals molt reduïts, quasi gratuïts. La despesa de l'autobús i les instal·lacions quedava cobert amb la nova subvenció estatal, els costos del manteniment, segur, recarregues electricitat, i nòmines dels dos conductors, que seria necessari contractar a temps complet: 45.000 euros, partida que perfectament podria sortir d'una reducció de la despesa de festes. Beneficis: dos llocs de treball indefinits i dinamització econòmica general, atès que augmenta la mobilitat i per tant l'activitat econòmica de comerços i locals d'oci. D'altra banda ens ficaria al capdavant dels municipis que avancen cap a la modernitat. En la localitat de Figueres funciona un d'aquests autobusos, i ens han comentat que gasta en energia un euro al dia i que va molt bé, sense problemes .


Als representants d'Esquerra els va semblar una bona idea, però no la van considerar oportuna en aquest moment, dient que “existeixen altres prioritats”, sense especificar-les..., i es van abstenir. Per part de l'equip de govern se'ns va manifestar que ja tenien prevista la inversió per a fer obres en el poliesportiu. De nou obres, treball per a sis mesos i misèria futura, a més de no complir els criteris del govern davant el fracàs de l'anterior pla, que va anar a parar tot a obres, que una vegada finalitzades, van tornar a deixar a tot el món en l'atur. Si volem sortir de la crisi hem d'innovar i el nostre ajuntament encara està en la prehistòria.


D) LA DIGNITAT DE CATALUNYA:


Proposta de resolució d'IMNOVA-PSC per a protegir l'editorial de divers diaris, titulada “La dignitat de Catalunya”,en defensa del 'Estatut i dels drets dels catalans. Va ser aprovada per unanimitat.


E) SOUS DE L'EQUIP DE GOVERN:


Es van sol·licitar el que cobren els regidors i càrrecs de confiança. Els d'equip de govern de CIU, oscil·laven entre els 4000 i 10.000 euros (els 10.000 els cobra l'Alcalde), els de l'oposició, ningú passava de 1.300 euros anys. El càrrec de confiança cobrava molt per sobre dels regidors de l'oposició.


F) ENERGIA SOLAR EN TAULADES PÚBLIQUES:


Se'ns va dir que s'instal·larien plaques en el pavelló esportiu i en les naus propietat de l'ajuntament. Anem millorant, a força d'insistir, el nostre ajuntament va aplicant les nostres idees, malgrat tardar anys en fer-lo i fer veure que les idees són seves. En qualsevol cas estem contents, encara que amb retard van millorant i evolucionant cap al futur.

I JORNADA DOCUMENTALS IMNOVA-PSC

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:07

"L'ENERGIA NUCLEAR, EL SEU CICLE I ELS  SEUS PERILLS" 

El proper dissabte dia 19/12/2009 a les 17h, i a la sala d'actes de l'Ajuntament de Móra la Nova, tindrem l'expossició dels "20 anys de l'Accident Nuclear de Vandellòs-I" (Ecologistes en Acció), i a més projectarem els següents videos:

1-  "Falsas esperanzas" (Greenpeace): descriu de forma molt didàctica el cicle nuclear des de l'extracció del mineral, fins l'emmagatzematje de residus.

2-  "Chernobyl, el documental" (Greenpeace):  ens expliquen que va passar a la central ucraniana.

3-  "Vandellòs-I, lo que pudo pasar" (Ecologistas en Acció): amb entrevistes fetes a diferents testimonis, ens descubreixen el que podia haver passat a Vandellòs-I

A continuació podeu veure el cartell de propaganda, en PDF, que anúncia la Jornada:cartel.pptCOHERÈNCIA EN EL DISCURS => POLÍTICS SOSTENIBLES

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:00

FERNANDO CANTOS A LA REVISTA "ENERGIAS RENOVABLES"

Moltes vegades els polítics parlen, proposen, fan interminables declaracions d'intencions..., fins aquí tot molt respectable, és la seva feina!!. Però un discurs pren rellevància i credibilitat quan l'orador aplica a la seva experiència personal allò que vol comunicar a la ciutadania. En aquest "post" veiem a Fernando Cantos a la revista "Energias Renovables", com a un dels primers "guerrillers solars" al instal·lar una placa solar fotovoltaica que introdueix l'energia elèctrica dirèctament a casa seva, on la seva xarxa consumirà en primer lloc, l'energia produïda per la placa. Això pot representar sobre un 10% de tota l'energia consumida a casa seva..., un 10% d'energia neta que ja no produirà cap central de gas, carbó ni nuclear...

En aquest Bloc tenim més d'un POST amb referència a  les energies alternatives, amb preferència per l'energia solar, i Fernando amb aquesta acció demostra que creu amb alló que predica!!.

A continuació reproduïm part de l'article d'aquesta revista, concretament les manifestacions del Fernando: "Pienso que tales energías son el futuro irreversible, por mucho que intereses económicos pongan palos en las ruedas. El Kit Fotónico GS120 es un buen sistema de inicio, se hace preciso concienciar a los gobiernos para que actúen y cambien sus políticas energéticas; para ello, el principio de que si no lo hacen ellos lo hacemos nosotros, los particulares, puede ser útil para llegar al futuro de una forma más rápida."

Ernest Blanch.

 Pàgina 38.

Arxiu en  PDF per la seva lectura:
guerrilla-solar.pdf

-----------------

Revista: Energías Renovables
Noviembre 2009
pàgines 36 a 39.
www.energias-renovables.com
Fundació Terra: www.terra.org/guerrilla


Powered by LifeType