BLOC IMNOVA-PSC


PROGRAMA ELECTORAL DE IMNOVA-PSC-PM (2011)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 17:37
 
Dinamització de l’economia local
● Viver d’Empreses: Permetrà als emprenedors iniciar el seu
propi negoci amb unes condicions avantatjoses, fet que facilitarà
la seva iniciativa, i amb aquesta la potenciació de l’economia
local i la formació ocupacional.
● Ajut a la inversió, per les pymes moranovenques .
● Ajut a la contractacio fixa: subvenció percentual de la quota
de contingències comuns de la S.S. durant un any (empleats
de Móra la Nova).
● Assessorament a les empreses sobre aspectes productius que
podem millorar, noves idees de negoci, recerca de nous mercats
a fi de millorar la seva competitivitat.
● Atreure la inversió empresarial als polígons existents a Móra
la Nova.
● Pla de desenvolupament agrícola:
– Suport a la comercialització dels productes.
– Facilitar implantació d’empreses transformadores del producte.
● Foment del turisme:
– Foment del turisme comarcal: Potenciació la creació d’empreses
relacionades amb el turisme a fi de que aquestes puguin
explotar el actius turístics del nostre entorn, entenen
Móra la Nova i el Mas de la Coixa com a centre comarcal.
● Pla de dinamització comercial, treballar conjuntament amb la
Unió de Comerciants per convertir Móra la Nova en un pol comercial
de la comarca.
Impostos i Estalvi Municipal
La situació actual fa que les taxes impositives siguin una càrrega
important per a moltes famílies, per això proposem:
● Pla d’estalvi municipal sense afectació als llocs de treball, ni
increment de les càrregues impositives.
● Reducció de les remuneracions dels regidors municipals.
● Eliminació dels sous dels càrrecs de confiança.
● Implantació d'energia solar fotovoltaica a tots els edificis públics
com a font d’estalvi energètic.
● Entrar al Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, Priorat i
Terra Alta.
● Sortir de l’AMAC, i gestionar directament el canon que ens correspon.
Participació ciutadana
Creiem que la participació i opinió de la gent en temes d’interès
general es vital per al desenvolupament i la convivència en el
poble, per això proposem:
● Consultes Populars en temes d'interès general per Móra la
Nova.
● Permetre i regular la intervenció de la població al final dels
Plenaris, en l'apartat de Précs i Preguntes.
● Deixar espai al B.I.M. per les forçes polítiques amb presència
al Plenari.
Societat
● Pla d'Entitats: promoció d'activitats associatives:
– Fira d'entitats.
– Adequació de l'Ateneu i d'altres equipaments municipals per
augmentar l'espai per les entitats.
– Promoció d'una entitat per facilitar l'activitat associativa
moranovenca.
● Ajuts a l’activitat esportiva.
● Realització de Festes amb diferents sensibilitats socials
● Treballar amb l’associació de jubilats per millorar els serveis
de la llar i promoure activitats.
● Joventut:
– Potenciar el Consell local de Joventut recollint les inquietud
dels joves de la població.
– Millorar i ampliar el Parc de Nadal.
– Estudiar una reubicació del Local de Joventut.
Obres i Equipament
● Arreglar el camí dels bancalets al Poliesportiu.
● Acondicionar el Passeig de l’Estació.
● Fer un passeig pel barranc de Nolla.
● Millorar les instal·lacions de l'embarcador i potenciar el seu
funcionament amb creació d'activitats i zona lúdica.
● Millora i condicionament instal·lacions esportives:
– Cobriment de la piscina.
– Pistes de fronton i tennis.
– Circuit footing senyalitzat.
● Millora i conservació del casc antic.
● Millorar la senyalització del municipi.
Serveis
● Gestió directa de la Llar d’Infants.
● Millorar i adaptar els horaris de la Biblioteca a les necessitats
de la població. Obrint els dissabtes.
● Minibús adequat al transport adaptat.
● Tornar a possar en funcionament la TV municipal aprofitant
les noves tecnologies.
● Millorar la web municipal, publicació íntegra d’ordenances i
reglaments.
● Crear una Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà a la web municipal.
Ensenyament
● Promoció d’un institut a Móra la Nova amb la qualitat necessària
pels estudis d’ESO que s’impartiran.
● Nous Cicles Formatius inexistents a la comarca.
● Promoció de la formació ocupacional.
● Ajudes econòmiques a l’escola per contrarrestar la retallada
pressupostaria pel Govern de CIU.
Medi Ambient
● Promoció de l’energia solar.
● Mesures d’estalvi d’aigua.
● Promoció del reciclatge.
Rebutjar la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat
de residus nuclears d’alta intensitat a Catalunya.
● Dotar les zones verdes de més arbrat.
Serveis socials
● Promoure convenis amb entitats i ong’s en l’àmbit de l’assistència
social.
● Eliminació de barreres arquitectòniques.
MÓRA LA NOVA PASSEM PÀGINA!


QUE VOL DIR: "SOM UN CLUSTER ENERGÈTIC"?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 18:00

No és sorprenent, ni avui, ni en temps passats, que el nostre alcalde o algun dels seus regidors, es manifestin favorables a la indústria energètica com a solució per l’economia de la nostra comarca, de fet el Sr. Sabanza sempre ha defensat la indústria nuclear (tampoc ens és estrany, ja que està a la nòmina de l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs, ANAV), també va intentar l’aventura d’Enron, la presa de pel de la gasificadora “Móra la Nova Energia”, i ara avala un CEMENTIRI NUCLEAR  a Ascó, provocant una concentració d’indústria nuclear única en tot Europa. Deia que no és sorprenent la seva vinculació amb la producció d’energia amb combustibles “fòssils” (per tant d’energia “bruta”, “depenent”, i “cara”).


Però lo que si sorprèn és llegir en la premsa escrita la poca fe que té el nostre alcalde en les possibilitats de la gent de la Ribera d’Ebre:
El Punt 27/02/2011, quan el periodista d’El Punt, l’Òscar Messeguer, li pregunta per les alternatives econòmiques al territori, Sabanza diu: “Jo no n’he vist, només he vist pèrdua de llocs de treball i d’activitat de tot tipus, turística, agrícola...”, també diu, “...fer llum. Tenim nuclear, hidràulica, eòlica, fotovoltaica...”
Si ens parem a pensar-hi, en aquestes dues afirmacions, s’amaga un total menyspreu per la capacitat emprenedora de la nostra comarca, i per tant de la seva gent, per la capacitat de La Ribera per generar la seva pròpia economia i projectes, e inclús la capacitat per atreure indústria turística, alimentaria, de serveis...etc.
Si traduïm les seves paraules al sentit que creiem li vol donar, ve a dir el següent: “com que no sou capaços de treure-us les castanyes del foc, ja vinc jo i os porto feina”...encara que sigui en abocadors i cementiris.
Els ciutadans de Móra la Nova, en som part de la Ribera d’Ebre..., i nosaltres, el nostre partit, creiem quels moranovencs i els riberencs, al menys tenim tanta capacitat com d’altres poblacions i comarques catalanes per generar la nostra pròpia economia diversificada. Però per generar aquesta diversificació, és del tot necessari quels responsables polítics locals i comarcals hi creguin. Ja veiem que a Móra la Nova CiU es partidària dels abocadors nuclears i dels diners fàcils en lloc de  generar la nostra pròpia economia.
En el mateix article, Sabanza diu allò de: “som un clúster energètic, i ho hem de vendre així...”, suposem que Sabanza vol dir que les companyies elèctriques abarateixen el Kwh a les indústries de la Ribera d’Ebre per afavorir la seva instal•lació, i la continuació de les existents..., es així...?, algun empresari està pagant el Kwh més barat que a la resta del país??, NO??, així de que xxxx està parlant!?.
És molt fàcil portar al poble, o a la comarca, tot allò que no vol ningú, tot allò que té problemes per esser acceptat en un territori. Pensem que totes les indústries que ofereixen diners a canvi de la seva acceptació, és per alguna cosa...

Ernest BlanchGOVERN DELS MILLORS, DELS QUE MES SABEN, O DE SPAMALOT?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 01:14
EL GOVERN DELS MILLORS O EL GOVERN DELS QUE MES SABEN.?

Veient la designació de càrrecs efectuada per CiU a Tarragona, no es pot arribar a la conclusió que el President Mas hagi triat als millors, no ho són, ni ho seran mai; però si que són els que mes saben de l'antiga CiU de la província, de la seva manera operativa en l'exercici del poder; són la vella guàrdia, de la qual van quedar farts i que ara tornen.

Quina poca originalitat que té el President Mas, però, que podem dir, si el també va formar part aquesta vella guàrdia; abans de ser Artur va ser el Lancelot de Pujol.

 

 

 Esperem que aquest govern sigui algo més quel
 SPAMALOT dels Monty Python.

 

Quan vaig sentir parlar a Artur Mas en campanya, jo, que no sóc de la seva mateixa ideologia política, vaig sentir paraules amb molt sentit comú; vaig pensar: potser ho fa bé; una vegada vista la designació de càrrecs a Tarragona he pensat, "ja la hem cagat, tornem al passat".


Fernando Cantos ViñalsAJUNTAMENT D'ASCÓ, NOMINAT PER LA SIRGA D'OR?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 18:15

L'any 2002, les Terres de l'Ebre estaven en boca de tothom, hi havia sarau, les quatre comarques i el Priorat estaven revoltats, els exercits dels lobbys econòmics i polítics amenaçaven l'Ebre amb extracció d'aigua, enormes xemeneies i “basureros” gegants. En aquell moment, la gent de la cultura, del coneixement, els intel·lectuals vaja!!..., van prendre partit, ho van fer perquè tenien criteri, segurament tenien dades, i sobre tot perquè coneixien la gent del territori, sabien tan el que volien com el que no volien..., aquest coneixement, igual que als militars el valor, se'ls suposa!. D'aquell posicionament va sortir una Sirga d'Or per l'entitat que havia lluitat per la preservació de la Ribera d'Ebre, una Sirga d'Or que reconeixia la lluita, el sacrifici i l'estima de la gent que van militar a la dissolta “Plataforma per a la Defensa de Patrimoni Cultural, Històric i Paisatgístic de la Ribera d’Ebre”.

 
 El guardò "Sirga d'Or"


Avui, 8 anys desprès, les Terres de l'Ebre, i més concretament la Ribera d'Ebre torna ha estar en lluita, aquesta vegada  contra uns altres lobbys econòmics i polítics, que tornen a la càrrega. L'objectiu..., posar, o imposar, un Cementiri Nuclear a Ascó. Aquesta instal·lació porta moltes promeses, diners, treball..., també falsedats i mentides!!. Com el 2002 la societat s'organitza, es forma una entitat que torna a lluitar, sempre en desigualtat de condicions, contra el poder, contra un lobby molt poderós, contra el Lobby Nuclear!. I una entitat cobra força, la força de la raó, la força del coneixement, la força que dona l'estima per la terra, la força dels milers de persones que li donen suport en manifestacions, signatures, al·legacions, la força de les institucions, locals, comarcals, provincials i catalanes..., aquesta entitat té un nom..., “Coordinadora Anti-Cementiri Nuclear de Catalunya”, la CANC pels amics, i la formen persones, sobre tot, de la Ribera d'Ebre, persones que en lloc de quedar-se a casa, els caps de setmana els dedica a intentar salvar la comarca d'aquesta nova agressió..., i els intel·lectuals?, i aquella gent que se'ls suposa ben informats i amb criteri?, on són?, doncs a banda d'algun escriptor que sap treure els colors als “grans comediants”, la resta “ni están, ni se les espera!”.
El C.E.R.E., abans de l'estiu, va publicar un manifest inintel·ligible, un manifest, que volia acontentar a tothom i no va acontentar a ningú, de fet semblava que estiguessin fent política (de la dolenta), quan havien de posar-se al capdavant de la societat civil i, amb la força del coneixement, prendre partit!!.


 Logo, Video Ascó Televisió


Per acabar d'adobar la via morta que ha pres la nostra intel·lectualitat, en la defensa de la terra, avui llegeixo els nominats a la Sirga d'Or d'enguany, i en l'apartat d'entitats a més de no veure nominada la C.A.N.C., i veig nominada una entitat el nom de la qual, “Vídeo Ascó Televisió”, porta amagat un altre nom, el de “Ajuntament d’Ascó”, doncs la V.A.T. és un ORGANISME AUTÒNOM LOCAL de l'Ajuntament d'Ascó , presidit per l'alcalde o persona delegada), no una associació, amb un pressupost de més de 51000 € l’any 2009, diners de l’Ajuntament i/o ANAV, i el més greu, una entitat que s’ha posat totalment en mans de l’Ajuntament d’Ascó i a favor d'ENRESA en “l’affaire” del cementiri nuclear, realitzant emissions repetitives i maratonianes de reportatges televisius Pro-Cementiri Nuclear. En el nostre entendre, Vídeo Ascó Televisió, no mereix la nominació per optar al guardó, donat que els seus empleats ho són, en realitat, de l'Ajuntament d'Ascó, pagats amb els diners que deixa la Central Nuclear des de fa 25 anys, empleats que s'han dedicat a la informació municipal d'Ascó, no de la Ribera, recordem quel guardó es dona a les entitats “que s’han destacat en la seva trajectòria, en el seu suport a la comarca de la Ribera d’Ebre” segons el propi CERE.

 
  Logo C.E.R.E.


Solament faltaria quel guardó es concedeixi a una entitat, sense els mèrits adients, però amb el mèrit de col·laborar amb l’Ajuntament d’Ascó i amb ENRESA amb l’objectiu de convençer als asconencs de les bondats d’acollir el Cementiri Nuclear.
Respecte als intel·lectuals, són els mateixos que fa vuit anys...?

Ernest Blanch
Fernando Cantos

 LA DEMOCRÀCIA DE L'AMAC (17/10/2010)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:01
LEGITIMITAT, JA, JA!! 
 
1-Els estatuts de la "AMAC" publicats en la seva pagina Web (http://www.amac.es/web/menu/Estatutos-y-documentaci-n-.html), deixen molt clar que aquesta entitat representa als municipis de les zones nuclears (art. 1); que han de complir els acords de l'agrupació (art. 7.b ) i que qualsevol municipi pot anar-se si ho considera convenient (art. 8.a).
 

 La web de l'AMAC.
 
2-La "AMAC", argumenta la legitimitat de la seva defensa de la candidatura d'Ascó, sobre la base d'un acord de la seva assemblea de data 26 d'abril de 2006 (també publicat en el seu Web:http://www.amac.es/web/menu/Politica-de-Residuos.html). En aquest acord es diu textualment:
"Las candidaturas de AMAC deben ser candidaturas de zona, entendiendo por ello que los candidatos deben reunir un consenso mínimo entre los otros ayuntamientos de la zona….el mencionado apoyo deberá expresarse de forma expresa por la asamblea de AMAC y por los plenos municipales de los municipios asociados"
De l'articulat es despren que la validessa de qualsevol candidatura de l'AMAC, per a la instal·lació del Cementiri Nuclear, en algun dels municipis associats, depen del consens expressat en els plenaris dels municipis de la zona (zona nuclear), i un nou acord de l'AMAC.
 
3-Després de l'acord d'abril de 2006 els municipis de la zona nuclear d'Ascó, es manifesten: en contra 8 (Corbera d'Ebre, El Molar, La Fatarella, Flix, Móra d'Ebre, La Torre de l'Espanyol, La Palma d'Ebre i Vinebre), no es posicionen en contra de la candidatura d'Ascó 5 (Ascó, La Figuera, Garcia, Móra la Nova i Riba-Roja d’Ebre), és a dir, el 61,5% dels municipis de la zona nuclear d'Ascó, que representen al 75 % de la població de la zona s'oposen frontalment a tal candidatura.
 

Aquest gràfic es refereix a les dues zones nuclears d'Ascó i Vandellòs.
 
Se'ns planteja una pregunta: per què la l'AMAC contínua defensant la candidatura d'Ascó? , les circumstàncies han canviat i les pròpies bases de l'acord del 2006 els obligaven a adoptar un nou acord contrari a tal candidatura, sobre la base de les decisions dels diferents ajuntaments adoptades en els seus plenaris. No ens consta nova decisió en assemblea de l'AMAC posterior a la del 2006 que defensi la candidatura d'Ascó (almenys no apareix en la seva pagina web), però si hi fos, seria il·legal, atès que l'AMAC representa als municipis i els representants del municipi (els alcaldes) no poden votar en contra del que han decidit els seus plenaris.
 
4-Conseqüència de l'anterior i amb els mateixos arguments, des d'IMNOVA-PSC-PM, es va plantejar a l'equip de govern de CiU de Móra la Nova, en l'últim plenari del 14/10/2010, la sortida de l'AMAC, per actuar aquesta en contra dels interessos de la zona nuclear Ascó, que REBUTJA majoritàriament la candidatura d'ASCÓ al Cementiri Nuclear. L'alcalde Joan M. Sabanza ens va dir que NO, que NO ens treuen de l'AMAC, cosa que no ens ha d'estranyar, atès que en dates recents, en una comissió de govern, el regidors de CiU van aprovar per unanimitat donar-li suport a l'AMAC per la defensa de la seva actuació en defensa dels interessos col·lectius dels municipis associats. APAGA I VAMONOS.
 
Fernando Cantos. 


EL CEMENTERI NUCLEAR AL PROGRAMA DE IMNOVA-PSC, ELECCIONS-2011

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:00

 

A la coalició IMNOVA-PSC-PM de Móra la Nova, volem desvetllar vàries propostes per la propera legislatura en el que respecte al CEMENTERI NUCLEAR. Ho volem fer per les afirmacions desproporcionades i exemptes de fonament del President de la Cambra de Comerç de Reus, Sr. Isaac Sanromà sobre la “gran oportunitat” i sobre els 1200 llocs de treball. També per les actuacions de l'AMAC per ma del seu “Gerent” Marià Vila d'Abadal, al voltant d'aquests dos temes anem a desgranar les propostes per les municipals de 2011.


Marià Vila d'Abadal          Isaac Sanromà
Font: elperiodico.cat       Font: revistacambrils.com


En primer lloc, ens agradaria que el Sr. Sanromà ens il·lumine sobre la seva estimació de llocs de treball indirecte que generarà el cementiri nuclear..., més de 1000 en conta. Aquests llocs de treball no estan comptabilitzats en lloc, i presumiblement nomes estan a la seva ment, segurament per justificar la instal·lació de la sitja nuclear. Tenim clar que la Cambra de Reus desitja intensament la QUOTA CAMERAL que generarà els beneficis d'aquesta instal·lació. Així doncs i presumint que “La Cambra de Comerç de Reus”, no es preocupa pels seus contribuents de la Ribera, en cas d'arribar al Govern de Móra la Nova, IMNOVA-PSC promourà:

1. El CANVI de CAMBRA de la comarca de La Ribera d'Ebre, segons preveu l'article 4art. de la “Llei de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i del Consell General de les Cambres” B.O.E. 25/07/2002, de la de Reus a la de Tortosa.


En segon lloc, donat quels socis de l'AMAC (Asociación de Municipios en Àreas con Centrales nucleares), son els municipis, i donat que la major part dels municipis de l'àrea nuclear d'Ascó, que també representen la majoria de població d'aquesta àrea, han manifestat amb els seus òrgans representatius (els Plenaris Municipals), el seu rebuig a la instal·lació, podem concloure que amb la seva campanya el Sr. Vilà d'Abadal està actuant contra els interessos dels socis de l'AMAC, i per tant incomplint els seus estatuts. En cas que IMNOVA-PSC arribi al govern de Móra la Nova, promourà:

1. Exigirem responsabilitats als càrrecs directius de l'AMAC, i demanarem explicacions als membres de l'AMAC dels municipis que malgrat aprovar mocions en contra del cementeri, han permès l'actuació arbitraria de la gerència de l'AMAC.
2. Promourà la sortida de l'AMAC de tots els pobles de l'àrea nuclear d'Ascó.
3. La sortida amb caràcter immediat de Móra la Nova de l'AMAC.


Móra la Nova, 27 de setembre de 2010.

 

 

Fernando Cantos
Ernest BlanchCONSTITUCIÓ, ESTATUT, I UN XARNEGO DE POBLE

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 21:55

La meva besàvia per part de pare,  italiana;  el meu besavi per part de mare,  alemany, els meus avis d'Albacete i Aragó respectivament, la meva mare catalana i el meu pare d'Almansa (Albacete) ;  jo català, dona catalana, els meus fills catalans; del passat mes remot no tinc dades (romans, fenicis, grecs, àrabs, godes o visigodes,  ibers, francesos, prehistòrics i altres),  i no sé que pot deparar-me el futur, és a dir, es pot dir que sóc el que es diria un “Xarnego Integral”; com una importantíssima part de la població de Catalunya.

Aquesta situació parental, junt a circumstàncies històriques han forjat la meva identitat, com la de moltes altres persones. Fill de fills d'una dictadura, família predominantment castellana, televisió en castellà, ensenyament en castellà, llibres en castellà, van determinar que el meu idioma en origen fos el castellà, si bé amb el temps he aconseguit parlar en català i escriure'l com puc. En qualsevol cas, jo sóc Català, abans que Espanyol, però reconec que tinc molts vincles amb aquest estat veí.

Recordo la meva adolescència, en el postfranquisme, com un cúmul de valors basats en la senzillesa i la tolerància, no crèiem massa en res, ni en banderes de cap tipus, ni en religions, ni fronteres, ni en doctrines excloents. Potser era una mica utòpic, però la gent forjada de tal forma ha viscut en pau durant 50 anys.

Des d'aquest punt de vista, analitzo el període actual i veig a una joventut amb un gran potencial, més formada que mai, criats en èpoques de prosperitat (en la pre-crisi). Tals circumstàncies, d'una banda són positives, però potser tenen massa lluny en el temps, el perill que representa decantar-se cap als extrems, seguir dogmes de fe sense qüestionar-se res; potser falta capacitat d'analitzar la importància real de les coses.

Serveixin els antecedents per a poder comprendre millor la meva posició en el que realment és el tema d'aquest article, la meva opinió sobre l'esdevingut amb l’Estatut i les possibles solucions. Davant el radicalisme de les banderes, el millor és tranquil·litzar-se i buscar solucions; el espanyolisme radical vol reduir al màxim els drets dels catalans, per contra, el catalanisme radical vol una independència, tallar d'arrel els nexes amb Espanya, això pot xocar amb els sentiments de molts catalans i, sobretot, amb el espanyolisme extrem; és evident que tal xoc pot generar tensions greus i violència que,  costi el que costi,  la sensatesa ha de dur-nos a evitar.

Hem d'avançar cap a una nació de nacions, nacions en igualtat i en col·laboració; per a això solament queda caminar cap al federalisme extrem, és a dir, entès com una màxima descentralització de les competències i el ple reconeixement als drets dels pobles. Aquest avanç ha xocat amb una sentència del Tribunal Constitucional injusta i inatacable legalment, per ser aquest òrgan el qual té encomanat per la Constitució el control de l'adequació de les lleis a la mateixa.  Recordo a un periodista d'una cadena catalana que preguntava fa uns dies a diferents polítics entrevistats: i ara què? les respostes eren evasives, havia un total desconcert.
 
Ens hem manifestat multitudinàriament i hem de tornar a preguntar-nos el mateix: i ara que ?. Solament queda una sortida lògica, reclamar la reforma de la Constitució en el que afecta a les competències del Tribunal Constitucional, deixar-li solament l'àmbit dels recursos d'empar i llevar-li el control de la constitucionalitat de les lleis; no és de rebut que una llei aprovada per un parlament autonòmic, el parlament estatal i ratificada en referèndum, pugui ser vetada per un òrgan compost per molt poques persones.

Com aconseguir la reforma de la Constitució?,   com arribar a les majories necessàries?. Solament hi ha una via legal, la força dels tots els diputats catalans units al Congrés, vetar totes les iniciatives legislatives que es tramitin a nivell estatal, votant en contra, de tal forma que el bloqueig del Congrés forci als partits estatals a una reforma justa de la Constitució.

Fernando Cantos
(IMNOVA-PSC-PM)ELS FANTASMES DEL "SI" AL "MTC"

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 17:15

Darrerament la Coordinadora Anti Cementeri Nuclear (CANC) ha realitzat una intensa activitat en defensa del territori: conferències, concentracions, col·laboracions amb associacions veïnals, etc. Tots els seus actes sempre han tingut una concurrència important de persones contràries a l'esmentada instal·lació a Catalunya; fet d'altra banda normal, atès que han estat molts els Ajuntaments, Consells Comarcals, associacions civils de tot tipus i el propi Parlament de Catalunya els quals han dit No a aquest tipus de instal·lacions.

 
 
Al'altre bàndol, el costat fosc, el dels del SI al cementiri-nuclear, també tenen activitat, surten als mitjans de comunicació, reparteixen milers de cartes, prospectes amb publicitat, DVDs...
Això,  evidència "poder", "poder" econòmic. Per contra, mai ningú ha vist una concentració de mes de 50 persones dels partidaris del SI, a les seves reunions, gairebé sempre hi sónels mateixos, i van acompanyades d'aperitius o sopars gratis pels assistents. És a dir, molts diners i poca gent. Aquests són els delSI; PERÒ... QUI POSA ELS DINERS?... ELS FANTASMES DEL SI?, gent que no té cara visible, que actuen pel darrera , que volen imposar la seva voluntat costi el que costi, que vesteixen bé, que duen grans cotxes, que tenen cases immenses (lluny de les nuclears, no sigui el cas...), però que no tenen qualitat humana, sols els mouen els diners,el poder i l'aparença, és a dir, AUTENTICS FANTASMES; entre ells, alguns s'han hagut de fer visibles a la Ribera d'Ebre... tots sabem qui són. 


M.T.C., UN PROCÈS DEMOCRÀTIC..., AMB TRAMPA?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:10

Una frase recurrent en l'actualitat per aquells polítics, alcaldes o ministres que ens intenten encolomar el Cementiri Nuclear: “El procés és rigorosament democràtic...”. Amb aquesta curta frase volen dir quel procediment per encolomar el MTC està dintre del més absolut respecte a les regles del joc democràtic. A continuació vull explicar lo que ells entenen com “procés democràtic”, i ho explicaré amb els documents i normativa que l'Estat mitjançant ENRESA, el Ministerio de Indústria, o la Comisión Interministerial, han publicat, estan en procés de publicació, o tenen penjats a la seva pàgina de la xarxa (www.emplazamientoatc.es).
Primer: La “Comisión Interministerial para el establecimiento del ATC”: en la seva primera acta de 7 de juliol de 2006, aquesta comissió redacta un calendari d'actuacions del que destacaré el següent:
●    8 al 22 de setembre: “Publicación en el B.O.E. de la convocatòria pública”.
●    27 de novembre al 8 de desembre: “Propuesta al Gobierno de las solicitudes priorizadas, TENIENDO EN CUENTA LAS PROPUESTAS QUE, en su caso, FORMULEN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”.
Aquestes dates, referides a 2006, es van endarrerir fins a finals de 2009..., però fixeu-se, la publicació en el B.O.E., prevista el 2006 per unes dates que evitaven vacances escolars, període vacacional..., van el 2009 i publiquen la convocatòria en el B.O.E. el dia 29/12/2009, dia en que més o menys tothom, fins i tot els polítics, estan de vacances, preocupats per altres prioritats (cap d'any, àpats, diada de reis...)..., total que varen deixar la capacitat de reacció reduïda a quasi la meitat de temps.
Segon: El 2006 la “Comisión Interministerial” vol tenir en compte les Comunitats Autònomes..., en la convocatòria de 2009, solament es tindrà en compte l'opinió dels regidors d'un sol poble. PERQUÈ AQUEST CANVI??.
Tercer: El 27/11/2006, la Comisión Interministerial, aprova “los criterios básicos para la instalación del ATC y Centro Tecnológico asociado” elaborats pel seu Comité Asesor Técnico. Aquests criteris  tècnics que es tendrien en compte per NO instal·lar-hi l'MTC, en resum són:
●    Datos relativos a la densidad y distribución de la población...
●    Emplazamientos con riesgo de terremotos, volcanismo.
●    Riesgo de grandes inundaciones, àreas que puedan ser afectadas por rotura de presas.
●    Inestabilidades geotécnicas...deslizamientos del terreno, taludes...
●    Proximidad a indústrias con riesgo de explosión química o fuerte descarga elèctrica.
●    Areas de la red Natura 2000, Parques Naturales..., zonas donde se conózca la existencia de elementos históricos, arqueológicos...).
Convocatòria de 23/12/2009 (BOE 29/12): carat!, ara resulta que dels criteris, podríem dir tècnics, no en queda rés..., os resumiré els “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN” de la pàgina 111436 del BOE 313 del 29/12/2009:
●    Areas de la Red Europea Natura 2000, Parques Nacionales...
●    Zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública, y terrenos que formen parte de la Red Española de Vias Pecuarias.
●    Areas en las que existan elementos de interés patrimonial...
●    Emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por via aèrea o marítima.
De la convocatòria han desaparegut: el risc de terremotos, el risc d'inundacions, de rotura de preses, de proximitat a instal·lacions químiques o elèctriques, així com el criteri de densitat de població..., algú sap perquè??.
Llegim ara el diari “PÚBLICO” del 11/02/2010, en la seva notícia titulada “INDÚSTRIA PAGÓ (a l'AMAC) PARA QUE YEBRA Y ASCÓ OPTARAN AL ATC”..., aquest diari va tenir accés a les actes de l'Assemblea de l'AMAC del 11/01/2010 on es comprova que des de 2006 l'AMAC preparava 4 pobles: Ascó, Yebra, Tivissa i Merindad de Cuesta-Urrutia...i a més en una transcripció de les declaracions de l'Alcalde de Tivissa, Jordi Jardí es corrobora la pre-selecció dels 4 pobles: “La valentía del alcalde de Almonacid que ha demostrado hoy es inversamente proporcional a la cobardía que ha demostrado durante estos cuatro años que hemos estado los cuatro candidatos ” (l'alcalde d'Almonacid volia postular-se com candidat en contra de la decisió de l'AMAC).
Potser ara podríem entendre perquè en un projecte on predomina la “tecnologia”, es prescindeix dels requisits “tècnics”, deixant solament els de conservació de la natura i patrimoni..., si no ho fan, EVIDENTMENT,  és perquè Ascó no entraria dintre dels paràmetres, doncs el seu terme està per sota de 3 preses: FLIX, RIBARROJA i MEQUINENSA, té prop una gran química i dues centrals elèctriques, a més la densitat de població en un radi de 30 Km. d'Ascó, és de 19'41 hab/Km2 amb un total de 54.859 hab., molt superior a certes zones de Conca (província del municipi candidat Villar de Canyas), en les que tenen densitats de 2'69 hab./Km2 amb poblacions en torn als 7.600 habitants en el mateix radi. Així mateix el Parlament de Catalunya s'hi ha manifestat en contra!!.
Aquest és el “procés democràtic” que ens volen vendre!!.

Aquí teniu la nostra revista monotgràfica sobre el M.T.C. : http://blocs.tinet.cat/gallery/366/RevistaMTC.pdf

 EL MOVIMENT DEL SR. PAPASEIT DE MIRAVET-GRUP VEÏNAL DE LA RIBERA D'EBRE

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:45

El divendres passat (09/04/2010) vaig ser present a l'Assemblea quel dit "Grup veïnal de la Ribera d'Ebre", va muntar al Casal Municipal de Móra la Nova. Una assemblea que en teoria estava organitzada per aquest grup veïnal, però que en l'auto-presentació de la ponent, la Sra. Silvia Rueda (ENRESA), se li va escapar l'agraïment al Sr. Alcalde de Móra la Nova per l'organització de l'acte.


 La ponent d'ENRESA, Sra. Silvia Rueda.

L'acte va aplegar unes 100 a 120 persones, que varen asistir a una espècie de "Publi-reportatge" d'Enresa comentat per la ponent, Sra. Silvia Rueda. Un servidor, al torn de preguntes, va fer unes quantes precisions, es parlava de 300 empleats, quan la Resol·lució de la Secretaria de Estado de Energia, diu que solament un 60% són del territori (la ma d'obra poc o gens qualificada), així doncs vaig tenir que intervenir per "recordar-li" aquest petit detall que redueix a 180 treballadors la ma d'obra local dels primers 5 anys (el 60% de 300 és 180), que va reconeixer... La ponent va seguir amb el tema del "Parque Empresarial" i les seves maravelles, en la meva intervenció li vaig fer dos preguntes: la primera si ENRESA tenia experiència en Polígons Industrials o Parcs Empresarials, al que va tenir que reconeixer que no en tenia, la segona va ser un recordatori sobre el Polígon d'Ascó (Parc de Bombers, Cementiri, camp d'esports...) i una definició que ella mateixa va utilitzar: "la percepción del riesgo", vaig argumentar que cap empresa amb cara i ulls invertirà al costat d'una instal·lació nuclear, tal i com es pot veure al actual Polígon Industrial Asconenc, així com si tenien contats els llocs de treball que es destruirien a conseqüència d'aquesta "percepció de risc"...,  ella va respondre tirant pilotes fora..., la ponent també es va referir a l'experiència d'ENRESA en Magatzems Nuclears a "El Cabril", al que li vaig preguntar que en pensava del que manifesten els Alcaldes d'aquell territori en l'Article del "Cinco Dias" del 22/02/2010 en que posen a parir la instal·lació per la poca feina que els ha portat, i la quasi nula repercussió econòmica del territori..., la ponent va negar la major, i va dir que gràcies a "El Cabril", aquell territori no està despoblat, i per finalitzar li vaig fer una pregunta, reconéc que un pel insidiosa: Si aquelles ximeneies del ATC serien tan segures com la d'Ascó-I quan va tenir l'episodi de l'escapament de partícules..., la ponent va jurar i perjurar que la instal·lació era més segura que la Nuclear.

Fins aquí tot va anar mes o menys bé, el cas és que el moderador era un tal Josep Papaseit i Pallejà, regidor de CiU de Miravet, aquest senyor dic desprès de dir que als del Grup Veïnal els havien insultat, amenaçat..., tanmateix com li va passar a ell amb el tema de l'Enron (va fer un llarg recordatori sobre l'ENRON,...mira igual que Sabanza en els Plenaris), va i al final de la xerrada i ja en la cloenda de l'acte va dir en referència a la lluita antinuclear per les centrals d'Ascó (finals dels 70 i començaments dels 80) que "l'alcalde d'Ascó Joan Carranza s'en va anar d'Ascó amb les alforjes (o la sarrona, o la saca, en fí feia referència a un paquet) ben plenes, que això ho sabia tota la comarca, i eren fets contrastats", jo li vaig replicar, sense micro, que no era de rebut parlar així d'una persona que ja no està en aquest mon, replicant-me ell que també es parlava de Franco i no passava res..., com si fós el mateix!!..., 'casualment' desprès d'això un dels HOLLIGANS del Grup Veinal hem va acussar, fàlsament, d'haver insultat al Sr. Papaseit, i vaig ser increpat per un altre dels HOLLIGANS, al sortir de l'acte.

Tot i que jo, particularment, respecto a tot aquell que sigui partidari del SI al MTC per la raó que sigui, dic que respecto la seva opció però, evidentment, no la comparteixo..., considero que si aquest Grup Veïnal no es dota d'altres representants, una persona tolerant amb un missatge entenedor i amb arguments vàlids, els seus integrants de "bona fe" es veuran contaminats per la "mala fe" d'aquests subjectes (Papaseit, Holligans, i d'altres amagats), que, probablement, no persegueixen els mateixos objectius que els seguidors de "bona fe", gent del meu poble i de la meva comarca que no considero ni enemics, ni contraris, ni adversaris, solament gent que ha estat convençuda amb informació sesgada, retallada e interesada. Ojo! que en aquest tema, és molt fàcil quedar-se amb la informació que et prometi feïna i diners ràpits i fàcils, i a més si t'ho diu una física d'ENRESA, doncs encara té més credibilitat..., però si aquesta física d'ENRESA és part interesada, que ho és, no dirà cap dels inconvenients que pugui tenir la instal·lació. I OJO!, la Silvia Rueda es va fer un fart de dir que ENRESA té experiència en desmantel·lació de centrals nuclears, però solament ha fet la de Vandellòs-I, sense tocar el reactor!!..., la de "JOSE CABRERA", tot just l'han començat a desmantel·lar..., de quina experiència parlen??, tenen experiència en Parcs Empresarials?..., CAP..., en Centres Tecnològics?..., el de Vandellòs-I, que consta d'un Museu, un centre d'interpretació, i poca cosa més. Com veiem l'experiència és molt limitada!!.

A continuació os deixo un article de "LA VANGUARDIA" del 25/11/1984 en que relata la situació d'Ascó una vegada ha acabat i comença l'explotació..., aquest article ha de ser entès com un exemple del que pot TORNAR a passar a Ascó, una vegada hagin passat els 5 anys de construcció del Cementiri Nuclear.


 S'ha de pitjar el link petit que surt a la pàgina següent!!

I si a més voleu saber com s'organitza un acte informatiu sobre el Cementiri Nuclear, amb informació prèvia, i un debat amb un engenyer del SI (Jordi Bruno, doctor en ciències químiques, director de la Càtedra d'Enresa a la UPC), i un del NO (Marcel Coderch, doctorat en el Massachussets Institut of Technologies, Vicepresident del Mercat de les Telecomunicacions) doncs cliqueu sobre els 11 enllaços ordenats:

Vídeo nº-1 Presentació de l'Acte, i començament de l'exposició d'ENRESA

Vídeo nº-2 de l'Acte a Vinebre(segueix Silvia Rueda)

Vídeo nº-3 de l'Acte a Vinebre (segueix Silvia Rueda)

Vídeo nº-4 de l'Acte a Vinebre (fi Silvia Rueda, presentació del debat, Jordi Bruno)

Vídeo nº-5 de l'Acte a Vinebre (Segueix Jordi Bruno, comença Marcel Coderch)

Vídeo nº-6 de l'Acte a Vinebre (Segueix Marcel Coderch)

Vídeo nº-7 de l'Acte a Vinebre (Preguntes del públic)

Vídeo nº-8 de l'Acte a Vinebre (Segueixen les preguntes i respostes de Coderch)

Vídeo nº-9 de l'Acte a Vinebre (Segueixen les respostes de Coderch i respostes de Bruno)

Vídeo nº-10 de l'Acte a Vinebre (Segueixen respostes Bruno+segona intervencio Rueda)

Vídeo nº-11 de l'Acte a Vinebre (Segueix intervenció de Rueda i final)

Vídeos del Canal de Youtube tiolluiset ©

El resultat de la consulta de Vinebre, va esser de 111 vots en contra del MTC, 12 vots a favor del MTC.

Ernest BlanchCONSULTA NO VINCULANT A MÓRA LA NOVA SOBRE L'MTC

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:58

NOTA DE PREMSA:

 

Respecte al Plenari extraordinari convocat pels grups municipals de IMNOVA-PSC i ERC de Móra la Nova en el que es demanava una Consulta No Vinculant, sobre la conveniència de la instal·lació d’un MTC a la població d’Ascó, precedida d’una assemblea informativa amb presència de tècnics de les dos postures. S’ha DENEGAT per l’equip de govern de C.i U. la convocatòria de l’Assemblea Informativa conjunta, i a més no s’ha admès a tràmit la consulta no vinculant a la població amb l’argument que vulnera la normativa vigent..

Per part d’Imnova-Psc, s’ha protestat pel motiu que a la convocatòria del Plenari Extraordinari, no s’informava al respecte de la problemàtica legal al·ludida.

Creiem que l’Alcalde, d’altra banda vinculat laboralment a la Central Nuclear, ha negat a la població la possibilitat de valorar, en un mateix acte públic, les dues postures, la del SI i la del No. Aquest acte garantiria una assistència superior que en dos actes separats al permetre el debat.MANIFESTACIÓ: MÓRA D'EBRE 07/03/2010 A LES 12:00 "NO AL CEMENTERI NUCLEAR"

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:35


OPINIÓ D'UGT O BÉ OPINIÓ D’ÁLVAREZ? NECESSITEM RESPOSTES!!

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:50

Notícia del  Diari de Tarragona de 24/2/2010  : " El secretari general de la UGT a Catalunya, Josep M. Alvarez considera que la possible construcció d'un Magatzem Temporal Centralitzat de residus radioactius d'alta intensitat a Ascó és segurament la inversió de més interès que han rebut Les Terres de l’Ebre en els últims anys i la de menys impacte ambiental"

Diari digital cincodias.com de 22/2/2010 entrevista a l'alcalde de Alanis, un municipi de 1.890 habitants dintre de l’area d'influència del magatzem de residus de baixa i mitjana intensitat del Cabril, manifesta: "La influència en l'ocupació ha estat nul·la. Cap persona d’Alanis treballa en El Cabril. Ens van vendre això (el magatzem de residus) com mitjà per crear riquesa i no ha estat així. El mes que ve hem reuniré amb la nova directora del Cabril per traslladar-li el nostre descontentament i la nostra preocupació."Veient el contrast entre ambdues notícies, una basada en una opinió personal i l'altra en fets objectius, hem formulo  preguntes:    
1) l’opinió del secretari de general d'UGT és ignorància?
   
2) vol crear treball o destruir-los?
   
3) defensa a tots els treballadors o solament a una elit amb sous alts?
  
4)  no té inconvenient en carregar-se la economia d'un territori a canvi d'uns quants llocs de treball?
  
5) no coneix l’opinió de les gents als que el MTC afectarà?,
  
6) no coneix la voluntat del poble de Catalunya?
  
7) té futur com directiu de les electriques? 
 Vist l'article del Diari de Tarragona, crec que és millor formular les referides preguntes al Secretari General d'UGT de les Terres de l’Ebre “Wifredo Miró”, segur que per proximitat sap millor el que ens interesa. Si acàs coincideixen en oponió, solament hem queda demanar a UGT: si es plau NO ENS DEFENSEU!Quedo a l'espera de respostes i les gents de les nostres comarques també! Fernando Cantos Viñals
IMNOVA-PSC-PM


 Se li recorda al Sr. Álvarez el REBUIG del
 TERRITORIRESPOSTA AL SR. XAVIER SABATE

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 08:15

Des de la nostra coalició, IMNOVA-PSC, integrada en l'organització del PSC a nivell de Terres de l'Ebre, i respecte a la sortida en escena del Delegat del Govern al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, amb el seu comentari en el diari “El Punt” d’avui dia 08/02/2010, volem


RECORDAR-LI:


  1. El pronunciament del Parlament de Catalunya, que amb la Resolució 150/VIII de l'onze de març de 2008, mostra el rebuig a la possible instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat (MTC) per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

  2. El pronunciament del President del Govern de Catalunya, el qual va sortir publicat a la premsa el dimarts 26 de gener de 2010, i que diu (entrecomillat al diari El Punt del 26/01/2010) " No vull un magatzem de residus nuclears a Ascó. Aquesta instal·lació s'ha de situar allà on hi pugui haver consens social i territorial, i això no es dóna a Catalunya en aquests moments".

  3. El pronunciament del vicepresident Josep Lluís Carod Rovira en funcions de Portaveu del Govern, que en manifestacions a la premsa el dia 27 de gener, assegura que: "s'esgotaran tots els recursos legals, i Montilla enviarà una carta al ministre per demanar-li que l'MTC no es faci a Catalunya.


MANIFESTAR:


  1. El Sr. Xavier Sabaté, té un càrrec de representant d'un Govern de la Generalitat en el Camp de Tarragona, per tant, és un representant directe del Govern Català encapçalat pel President José Montilla.

  2. Com a representant polític el Sr. Xavier Sabaté, té el deure d'escoltar a la seva ciutadania, i d'explicar, des de la seva proximitat, les posicions del Govern de la Generalitat.

  3. Mentre estigui al servei de la ciutadania en el seu càrrec actual, no hauria de manifestar posicions personals, en temes de vital importància pel territori, i pel país, tal com és la polèmica convocatòria, sobre el polèmic Magatzem Temporal Centralitzat, també dit Cementiri Nuclear. Doncs aquestes posicions personals del Sr. Xavier Sabaté, es poden confondre amb la seva posició política.


PROPOSAR:


  1. Al Sr. Xavier Sabaté: en un tema tan greu com aquest que afecta a les seves responsabilitats de govern, no hauria de pronunciar-se en contra del govern que representa, de prioritzar les seves opinions particulars sobre l’interès general ho hauria de fer deixant abans aquestes responsabilitats. El que nosaltres tenim clar, és que no són compatibles entre si.

  2. Als càrrecs directius del P.S.C.: haurien de cridar a l’ordre al Sr. Xavier Sabaté pels motius esmentats.


Móra la Nova, 8 de febrer de 2010.

Fernando Cantos Viñals

Ernest Blanch Martí.

IMNOVA-PSCCRONOLOGIA D'UNA OPOSICIÓ AL CEMENTIRI NUCLEAR!! (05/02/2010)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 18:53

Ascó, ja és candidat, i a més, està ben clar que serà el receptor del Cementiri Nuclear!!. Tant TV3, TVE, com d'altres mitjans de comunicació, ja s'encarreguen de demostrar amb gràfics, entrevistes amb pro-MTC's i d'altres recursos, la idoneïtat d'Ascó en front de les altes poblacions que concorren: Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca),i les altres 8 candidatures.

Desgraciadament teníem raó..., i que consti que en aquest cas no ens n'alegrem!!, tant de bo no sigues així!!. Des d'aquí volem deixar ben clar els esforços que ha fet la nostra formació respecte el tema del MTC. Ho volem deixar ben clar, perquè, tot i que sempre hem mantingut la mateixa posició, sen's ha titllat d'oportunistes, de radicals, "pancarteros"... Aquí teniu l'hemeroteca:

- JULIOL/2006: Desprès d'un "chivatazo" de Greenpeace, i d'altres organitzacions ecologistes, sobre la implicació de determinats alcaldes de les "zones" nuclears d'Ascó i Vandellòs (concretament els de Móra la Nova i Tivissa) en el programa europeu denominat COWAM (programa dirigit a la implantació d'indústries conflictives i d'ampli rebuig social), i desprès de comprovar-ho per altres fonts, IMNOVA va presentar una moció on es sol·licitava a l'alcaldia el rebuig a la possibilitat d'instal·lar un Cementiri Nuclear a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, o a comarques veïnes..., l'alcalde va rebutjar la nostra proposta amb un altra contra-proposta que no reflectia cap rebuig a res!!: Vídeo moció contra l'MTC (ve desprès de l'exposició del Fernando Cantos)

- AGOST/2006: A la revista IMNOVA, publiquem la nota de premsa de Greenpeace i Ecologistes en Acció sobre el Cementiri Nuclear i les intencions dels municipis de Móra la Nova i Tivissa sobre l'MTC: La Vanguardia, dia 14/07/2006, en la seva pàgina 30: LAVANGUARDIA 14-07-2006.pdf

- 24/08/2006: Aquest dia es constituïa a Vandellòs la Coordinadora Anti-Cementiri Nuclear de Catalunya, aquí hi van ser presents, a títol individual, el Fernando Cantos i l'Ernest Blanch.: CONSTITUCIÓ C.A.N.C. Els ciutadans de Móra la Nova a que fa REFERÈNCIA són els esmentats.

- SETEMBRE 2006: IMNOVA, com a força política s'adhereix al manifest de la CANC, essent la segona entitat i força política que ho fa, al darrera del grup d'ERC de Vandellòs-Hospitalet de l'Infant: MANIFEST CANC.

- 30/03/2007: Francesc Roman, en representació d'IMNOVA, va preguntar a l'Alcalde J.M. Sabanza, sobre dues notícies de la premsa escrita, en les que s'apunta l'àrea d'Ascó com una de les tres candidates a esser receptora del MTC segons L'AMAC (Asociación de Municipios en Areas con Centrales nucleares). L'alcalde li respon: "això és fals!!": VÍDEO DE YOUTUBE.

- Decembre/2007: IMNOVA-PSC presenta una moció de suport a la Proposta de Resolució contra el MTC presentada al Parlament de Catalunya per 2 grups parlamentaris: ERC i ICV-EUA. : Altre cop J.M. Sabanza i el seu equip rebutgen la moció, i quan se li pregunta que faria si es posa a Garcia, ell sol diu que respecta l'autonomia municipal: Article al Bloc 23/12/2007.

- 03/02/2008: Aquest dia (diumenge pel matí) es va produir una convocatòria de la C.A.N.C. al davant de l'Ajuntament de Móra la Nova, en forma de protesta festiva, s'hi havien de manifestar els del grup "l'ESCURÇÓ", grup que ja havien fet la mateixa concentració (desplegament de pancarta, dos bidons amb l'emblema nuclear, esquelet amb casc, i 10 o 12 persones amb bata blanca i casc), en d'altres poblacions: Montbrió, Vandellòs, Móra d'Ebre..., en cap d'elles i va haver cap incident..., doncs com ja és tristament conegut, a Móra la Nova, el mateix Alcalde va dirigir una contra-manifestació, que amb crits d'uns 30 o 40 incondicionals de l'Alcalde, varen impedir la manifestació de la CANC. Més consideracions sobre el tema al nostre bloc: Sabanza diu que no va haver aldarulls

- Març/2008: S'aprova la proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Queda reproduïda la notícia al nostre Bloc: http://blocs.tinet.cat/blog/bloc-imnova-psc/category/365/politic/2008/03/19/perqu

- 05/04/2008: Comunicació a la Premsa de la "fuga de partícules d'Ascó I": Article: Bloc IMNOVA-PSC

- OCTUBRE 2008: En un plenari ordinari, Fernando Cantos fa una pregunta a l'Alcalde Sabanza en referència a la possibilitat d'un A.T.I. d'Ascó (Almacén Temporal Individualizado), convertit en A.T.C. (MTC), a lo que el Sr. Sabanza li contesta: "La instal·lació d'un A.T.I. no vol dir res més..., un ATI no es pot convertir en un ATC". El seu company de partit i de l'AMAC d'Ascó es va encarregar dies desprès de rebatre les afirmacions de Sabanza.

- 18/10/2008: En unes declaracions a l'A.C.N., l'Alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, no descarta la candidatura del seu municipi per acollir el cementiri nuclear: Bloc i vídeo de l'ACN.

- 21/11/2008: IMNOVA-PSC presenta el llibre "El Espejismo Nuclear" del Doctor Marcel Coderch, convidant a més al Portaveu de la C.A.N.C. Sergi Saladié per parlar sobre l'Energia Nuclear i el Cementiri Nuclear. En el mateix acte es presenta el vídeo "documents" co-produït per IMNOVA-PSC i la C.A.N.C., sobre temàtica nuclear.: bloc: presentació llibre i vídeo.

- Durant 2009 sembla que es faci una "parada tècnica" sobre el tema del ATC, on tot és safareig sobre el quan i el com sortirà la "orden ministerial" per la convocatòria i presentació de candidats.

- 07/10/2009: Surt a la premsa una notícia "increïble", que fa sospita sobre la possibilitat d'Ascó com a seu del Cementiri Nuclear: Diari "El Punt" del dia 07/10/2009 "La central nuclear d'Ascó pretén obrir un centre de divulgació sobre l'energia abans de l'estiu del 2011". Immediatament publiquem al Bloc el nostre parer: "Realitat o Ficció..."

- 19/12/2009: IMNOVA-PSC, convoca la "I JORNADA DOCUMENTALS IMNOVA-PSC" (l'Energia Nuclear, el seu cicle i els seus perills), presentant a més una exposició sobre els 20 anys de l'accident de Vandellòs I. Van esser convidats representants de Greenpeace i d'Ecologistes en Acció. En aquesta jornada vàrem veure la consciència anti-nuclear de la nostra població: quasi nul·la!!. Bloc: I JORNADA DOCUMENTALS IMNOVA-PSC

- 29/12/2009: surt publicada la convocatòria en una simple "Orden de la Secretaria de Estado de Energia", en la que no es recull rés del consenso territorial anunciat per ZP.

- 11/01/2010: Presentem una Proposta de Resolució pel proper Plenari Ordinari, en la que es demana al Govern Central, un calendari de tancament de nuclears, que es respecti la Resolució del Parlament de Catalunya de 11/03/2008, i que es modifiqui la "Orden" de la convocatòria, incorporant el criteri de "densidad de población". Així mateix presentem un Prec, perquè es considerin PERSONES NON GRATES als alcaldes i regidors que sol·licitin un MTC  a qualsevol lloc de Catalunya.

- 17/01/2010: Responem a la crida de la C.A.N.C. a Tortosa, feta a tots els càrrecs electes de les Terres de l'Ebre, Baix Camp i Priorat, amb els nostres càrrecs electes: (Fotos: Ernest Blanch)

- 19/01/2010: membres de la nostra formació es presenten al davant de l'Ajuntament d'Ascó per fer palès el rebuig del territori al MTC, aprofitant la reunió de l'AMAC.


 (FOTO: Ernest Blanch)

- 20/01/2010: Altra vegada els nostres càrrecs electes, i la resta de la nostra formació es present a l'Assemblea de la C.A.N.C. a Móra d'Ebre:

- 24/01/2010: Un bon nombre de membres de la nostra coalició son presents a la manifestació d'Ascó:

En tot això, el nostre batlle, solament ha dit que respecta l'autonomia municipal d'Ascó??. Ell estava en la reunió de l'Amac, del dia 19 de gener de 2010, en primera línia segons la fotografia de la premsa escrita. Segurament també hi va esser a Madrid, a l'Assemblea General de l'AMAC...

Com es pot comprovar el nostre grup "IMNOVA-PSC", mai ha defensat interessos empresarials, partidistes, o particulars en aquest procès del MTC. Poden dir el mateix les altres forçes polítiques del poble??.

Ernest Blanch
IMNOVA-PSC

 

 

 


1 2 3 4  Següent»

Powered by LifeType