BLOC IMNOVA-PSC


CÀRRECS DE CONFIANÇA (O PERPETUAR EL SOU) [02/03/2009]

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 10:07

Respecte al tema dels càrrecs de confiança de l'Ajuntament de Móra la Nova, volem comentar el següent, sempre fent l'aclariment al Sr. Alcalde que nosaltres solament ens referim a l'Ajuntament de Móra la Nova (ni al Consell Comarcal, ni a la Generalitat), i de la seva pràctica, que ja comença a ser habitual, de crear càrrecs de confiança amb retribució pels seus ex-regidors.

Això va començar amb el Sr. Antoni Mateu, el qual va passar desprès de les eleccions de 2007 a la situació d'ex-regidor, i amb un càrrec de confiança com a “coordinador d'obres” dotat d'un sou de 5.800 €/any.

Ara en pleguen 2, i passen a la condició de càrrecs de confiança, i de moment coneixem el salari de la Sra. Núria Llorens amb 13.000 €/any més 4.173 €/any en concepte de seguretat social a càrrec de l'empresa, és a dir un total de 17.173 €/any de despesa per la Sra. Núria Llorens. A més, i en el supòsit que el càrrec de confiança del Sr. Escoda (l'altre ex-regidor) estigui retribuït, ho estirà (segurament) amb el mateix sou que el Sr. Mateu, o sigui 5.800 €/any.

En total la despesa pels 3 ex-regidors pujarà a 28.773 €/any per unes feïnes que, segurament, amb  el personal laboral de l'Ajuntament, i els nous regidors, podrien assumir com fins ara, i estalviar-mos aquesta despesa que paguem entre tots. Tot i apuntar que amb aquesta quantitat es podrien pagar d'altres serveis per a la població (conductors d'autobús, per exemple), no per assessores i ajudants varis d'un Equip de Govern, que de cop i volta resulta que ja no pot fer la mateixa feina que fins ara.

Es dona el cas que fins ara l'equip de govern mai ha declarat quan cobra cada regidor de Convergència, per tant el Sr. Sabanza quan carrega contra els sous dels càrrecs polítics del Consell Comarcal, ho pot fer perquè sap els sous que es cobren, donat que no solament no són secrets, tambè es publiquen pel seu coneixement general. Ens plauria que l'Ajuntament de Móra la Nova fos igual de transparent quel Consell Comarcal, i publiqués al B.I.M. el sou dels seus regidors amb responsabilitats de govern, així com les quantitats que es paguen per tots els càrrecs de confiança, ja que no sabem si ni ha més o no.

 

IMNOVA-PSCSENSE PENA NI GLORIA, PERÒ AMB MOLTES GALTES!! (06/02/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:25

Al ple de 27-1-2009 de l'Ajuntament de Móra la Nova la regidora Núria Llorenç, al seu discurs de comiat, va arribar a dir que des del seu càrrec havia vist la cara dolenta de la política, fent referència cas ENRON. Segons ella, la terrible manipulació, la demagògia, la fal·làcia dels detractors del projecte ENRON van perjudicar al nostre poble. Va continuar dient que si la ENRON s'hagués construït al poble ara, probablement, no ens afectaria la crisi.


L'ENRON VA SER UN FIASCO, UN DESFALCO
DE PROPORCIONS INMENSES. ES VA ESFON-
SAR EL 2001, I ES VA EMPORTAR A MOLTA
GENT!!

ADMIRABLE!, torna a l'any 2001 el passat “memorable”. A l'any 2009 el que realment es sap en relació a l’Enron es:Era un projecte de mafiosos; la majoria d'ells, a EEUU, son a la garjola.Enron va subornar a “tot Cristo i a tot el mon” per sortir-se amb la seva.

Es va intentar aïllar, dintre del poble, a les persones que van discrepar i es van utilitzar tècniques de secta per a aconseguir-ho.
Se'ns va enfrontar als pobles veïns, es va fer un ridícul espantós.
Es van donar dades incertes als veïns; es van utilitzar a les associacions locals.
Es va abusar amb caràcter de monopoli de la TV local, on es va efectuar publicitat enganyosa, sense donar cabuda a les veus discrepants. Amb l’honrosa excepció dels dos programes (un en directe) que va fer l’Associació Cultural Amics del Vídeo.

La Senyora Núria oblida, per últim, que el projecte Enron va ser refusat pel Parlament de Catalunya.Olé! coherència NURIA!…..en boca tancada no entren mosques.Almenys el regidor Escoda va renunciar al seu càrrec amb dignitat, sense dir ximpleries, una actitud que li honra i que des de l'oposició se l’agraïx. Nosaltres, l'oposició, sempre et recordarem com "la risitas" de CIU, la "reina del xiclet".

Fernando Cantos (IMNOVA-PSC-PM)COMENTARIS AL PLENARI DE NADAL (12/01/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 21:37

 

Tota l'actuació de IMNOVA-PSC en l'últim ple de 2008 va ser dirigida a fomentar l'activitat econòmica i el treball. Lamentablement l'equip de govern no dóna la talla i rebutja totes les propostes, pel simple fet d'ésser de l'oposició.


   Resumim:

A)En relació als diners donats pel govern central (580.000 euros) per a fomentar el treball a Móra la Nova, vam donar tres idees:

1.-un viver d'empreses,
2.-un autobús interurbà i 
3.-un pla turístic pel Mas de la Coixa.   

Les tres propostes creaven treball directe i dos d'elles donaven expectatives d'un futur increment d'ocupació i l'activitat econòmica en anys esdevenidors. Sabanza i els seus, van dir a totes que no;  a canvi: una piscina, que igual s’anava ha realitzar-se l'any 2010, es a dir,  sis mesos de treball temporal per a l'empresa adjudicatària i ni un solo nou lloc de treball estable.

 

B) Pel que fa al pressupost ordinari i amb vista a generar ocupació i donar cobertura social vam proposar disminuir partides de la despesa no imprescindibles per a aplicar-les als referits fins.    En concret:

1.- Partida llums de nadal (6.300 euros) ---deduir 2.000 euros
2.- partida publicitat i propaganda (80.300 euros) deduir 40.000 euros, 
3.- Partida festes majors (140.000 euros) deduir 40.000 euros
4.- Partida subvenció impost escombraries (90.000 euros) deduir 40.000 euros (no afecta a les devolucions, atès que l'any passat solament es van reclamar devolucions per import de 48.494 euros).
5.- Partida conservació voreres (55.000 euros) deduir 20.000 euros
6.- Partida tanatori (10.000 euros) deduir 10.000 euros
7.- Partida contenidors enterrats (34.000 euros) deduir 34.000 euros.

QUANTITAT TOTAL A DESTINAR A FOMENT D'OCUPACIÓ I FINS SOCIALS: 186.000 EUROS, de la distribució dels quals vam proposar el següent:

1.- 20.000 euros per a la contractació d'un conserge per a l'escola.
2.- 10.000 euros per a la contractació de dues dinamitzadors esportius per a menors els dissabtes pels matins.
3.- 70.000 euros destinats a contractes temporals (6 mesos màxim) de persones que es trobin en situació de precarietat econòmica com suport a la brigada o a altre personal de l'ajuntament.
4.- 36.000 euros a subvencions a empreses que donin nous llocs de treball estable.
5.- 10.000 euros d'increment a la subvenció actual per a transport per a estudiants d'ESO, BAT i universitaris (repartiment progressiu en funció de la renda familiar).
6.- 30.000 euros per a un pla de gratuïtat o semigratuidad dels llibres escolars.
7.- 10.000 euros per a subvencions a entitats benèfiques del poble, per exemple Càrites.

Com es pot veure es tractava de reduir partides de despesa no vitals i aplicar-les a altres vitals; però pel que sembla a l'equip de govern li falta “la vitalitat” per a actuar amb lògica i justícia.Fernando Cantos
IMNOVA-PSC-PMPROPOSTES PEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL PER MÓRA LA NOVA (15/12/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:33

El dia 15/12/2008, IMNOVA-PSC ha presentat a registre les següents propostes per l'aplicació del Fons Estatal d'Inversió Local a Móra la Nova:

Preàmbul: El dia  10 DE DESEMBRE A L' ESPAI FIL DIRECTE DE RÀDIO MÓRA D' EBRE-SER l'alcalde Joan Sabanza donava la següent notícia, en extracte:

L'alcalde de Móra la Nova va declarar que els 550.000 euros del fons estatal d'inversió local aprovats pel govern central els destinaria a la construcció de les noves piscines municipals, obra que en principi tenia previst fer en l'any 2010, a càrrec de les subvencions de la Generalitat, en concret, amb les que es reben del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). En relació al referit Pla, l'acta de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 7-8-2008 estableix: “És dona compte que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 30 de juny de 2008 va aprovar per unanimitat la proposta de planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat quinquenni 2008 a 2012 tenint en compte que alhora, és la formulació definitiva del PUOSC ANY 2008: any 2008 , arranjament de la piscina, pressupost 676.534,76 euros, subvenció 142.988, 30 euros”. En conseqüència amb l'anterior resulta que la construcció de la nova piscina ja comptava amb la subvenció del PUOSC prevista per al 2008-2012. Se'ns plantegen, per tant, els següents interrogants:

1- Té sentit destinar la nova subvenció estatal a la mateixa fi que la del PUOSC?; Podríem perdre la subvenció del PUOSC?
2- Pot generar algun problema en la concessió de la subvenció estatal el fet que es tracti d'una obra ja prevista i subvencionada per la Generalitat?;
3- No és millor fer un nou projecte i esperar un parell d'anys per a fer la piscina?; generarà ocupació estable la construcció de la piscina? .
La resposta a aquests interrogants ens porta a una única solució lògica, deixar la piscina per més endavant, atès que la podem fer amb altra subvenció de la qual ja disposem i utilitzar la nova subvenció estatal per altres projectes, que en l'actual conjuntura de CRISI ECONÒMICA,
contribueixin a crear llocs de treball i a la dinamització de l'economia.
Conseqüents amb l'anterior IMNOVA-PSC ha presentat amb data 15-1-2008 tres projectes possibles a executar amb els 550.000 euros que atorga a Móra la Nova el Fons Especial de l'Estat per a la dinamització de l'economia i l'ocupació. Aquests projectes són:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PROJECTES PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

El títol del R.D. Ley 9/2008, diu “Fondo Estatatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo” . Aquí ja ens està indican l’objectiu d’aquests “Fondos”, la dinamització de l’economia i de l’ocupació.
Aprofundim en el Preàmbul:
Els nostres projectes, tal i com diu el RD Ley sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), estan pensats per reactivar l’economia en la present cojuntura econòmica de Crisi local i global.
Son projectes generadors d’ocupació, i de reactivació econòmica NO PUNTUAL, o sigui que seguiran cumplin amb la mateixa funció quan la cojuntura de crisi s’hagi acabat:


 Viver d'Empreses de l'Hospitalet de l'Infant. 

NÚM-1 : VIVER D’EMPRESES: (art. 3 a) 1.
Un Viver d'Empreses és un espai dedicat a donar suport a les persones emprenedores i a nous empresaris i empresàries que vulguin crear el seu propi negoci.
Serveis del Viver:
1. Suport en l'elaboració del pla d'empresa, per a la constitució.
2. Despatxos de 25m2 i naus de 70m2, amb serveis d'electricitat, aigua, telèfon, Internet, disponibles per la immediata ubicació de l'empresa durant els 3 primers anys i amb unes condicions econòmiques avantatjoses.
3. L'empresari disposarà de diversos serveis, independentment d'estar-hi ubicats o no: impressores, fotocopiadores, escànners, fax, sales de reunions, aula d'informàtica, domiciliació d'empreses i suport administratiu.
4. SERVEI DE FORMACIÓ: El Servei de Formació pretén augmentar la inserció laboral en el municipi mitjançant una millora en la formació de la població activa. Aquest programa estaria adreçat a les persones amb la necessitat d'adaptar-se a les demandes reals del mercat laboral. Els cursos impartits abarcarien diferents àrees d'acord amb l'interès de les empreses i particulars. Per aquests cursos el Viver disposaria de 3 aules de 50 m2, una d’elles d’informàtica, i d’una Aula-Taller de 100 m2, condicionada amb estris d’electricitat, mecànica, electrònica..., per a cursos professionals.
5. SERVEI D’OCUPACIÓ: Aquest servei estaria a disposició de les empreses del poble, per a facilitar la tasca als empresaris i augmentar l'ocupació del municipi. Realitzaria una tria entre les persones candidates que s’adapten millor al perfil sol·licitat.

La distribución del Viver, depen tant del pressupost, com de l’àmbit que volem que tingui, i també del tipus de professions que es vulguin promocionar. Nosaltres proposem la següent distribució. Distribució del Viver:
             1. 2 Naus de 720 m2 c/u:
                      a. 10 oficines de 25 m2
                      b. 6 oficines de 50 m2
                      c. 4 “tallers” de 70 m2.
                      d. 2 Taller-Aula de 100 m2. c/u
                      e. 3 Aules, de 50 m2 c/u
                      f. 1 Sala de conferències de 100 m2.
                      g. Recepció, Serveis comuns, WC... 160 m2


Ubicació: Al Polígon Aubals, o a l’ampliació del Polígon Industrial Aubals.
Persones empleades directament: 1 auxiliars, 1 persona de manteniment, 1 llimpiadora (temps parcial), 3-4 professors (a temps parcial).
Finançament: la construcció a través del RDL 9/2008, i el manteniment, amb les aportacions de les empreses instal·lades al Viver, així com dels pressupostos ordinaris.


NÚM-2 : PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: Art. 3 a) 5. i Art. 3 a) 8.

Una actuació ràpida, creadora de llocs de treball fixes i eventuals, també amb una clara finalitat social, seria la de promocionar la mobilitat en la nostra població. En un sol projecte podríem “fondre” dos antigues propostes del nostre grup:


    •    1a) Bus Urbà:
a) Necessari per la mobilitat de persones grans que tenen dificultats en traslladar-se a les instal·lacions públiques de la nostra població, com són el C.A.P., la Llar d’Avis, l’Ajuntament, El Casal, i l’Ateneu.
b) Necessari també pel trasllat dels nens que viuen a considerable distància, “Barri del Remei”, “Pompeu Fabra”..., etc. A les Escoles Públiques.
c) Necessari per la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda.        Aquest Bus, potser de qualsevol marca o model, sempre que estigui adaptat al transport “Urbà”, i amb rampa per cadira de rodes. Nosaltres ja varem presentar  en el Plenari Ordinari del 03/04/2008 un vehicle Mercedes Sprinter City amb  una capacitat total de 25 persones, i un pressupost de 135.000 € + IVA.

Infraestructures necessàries: (segons la nostra proposta, això podria variar en funció del pressupost, o de la ruta):

                    10 Marquesines repartides pel poble:
                                 1. C/ Salvador Espriu.
                                 2. C/ de l’estació enfront de la Residència d’Avis.
                                 3. C/ Major intersecció M.Cinto Verdaguer (2
                                     marquesines).
                                 4. Plaça C/ Fills del Poble.
                                 5. C/ Julià Grimau.
                                 6. Plaça Vivendes del Remei.
                                 7. Passeig A.Guimerà enfront escoles.
                                 8. C/ Francesc Macià C.A.P.
                                 9. Mas de la Coixa.
        Personal: 2 conductors a temps complert, i un a temps parcial.

 
  Planol de l'Itinerari Urbà accessible a persones de mobilitat reduïda 

 

             •  2a) Itinerari Urbà accessible a persones de mobilitat reduïda, així com la supressió de Barreres Arquitectòniques als Edificis Municipals que encara en tinguin:
Aquí també recordarem una moció ja presentada i rebutjada per l'equip de govern:
Com a segona part del projecte de Promoció de la Mobilitat, presentem el de mobilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en els itineraris urbans que donen accés als edificis públics de la nostra població per a persones amb mobilitat reduïda:
Els itineraris proposats són els que connecten els següents edificis i serveis:
   •       Residéncia d’avis.
   •       Ajuntament.
   •       Pabelló i Parc 26 d’octubre.
   •       C.E.I.P. Tres d’Abril.
   •       Poliesportiu “Antoni Mateu”, i Pabelló cobert.
   •       Llar d’avis.
   •       Centre d’Assistència Primària, C.A.P.
   •       Ateneu Cultural.
   Proposem aquest itinerari perquè pensem que seria el mínim imprescindible per poder dir que la nostra població és sensible a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
Per fer aquesta proposta hem utilitzat les mesures, indicacions i requisits que marca el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, elaborat pel Departament de
Benestar social de la Generalitat de Catalunya, i concretament en el compliment del Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre.
   Les zones del poble que compleixen amb les normes esmentades són:
1.)      Rampes adequades per cadires de rodes:
   a. C/ Major a l'altura de l’Av. Caixa de Pensions.
   b. Pas de vianants davant de l’Ajuntament.
   c. Pça. de l’Església, al davant de les oficines de LA CAIXA, sense
       possibilitats d’enllaç.
   d. Rampa a la vorera del Pavelló Firal.
   e. Rampes a les voreres de la Pça de l'Església i Parc 26 d'Octubre.
2.)      Amplada de les voreres:
   a. C/ Major des de el pas a nivell, fins la Plaça de l'Església.
   b. Passeig d’Angel Guimerà fins abans de la cantonada amb el C/
      del Bruc, on encara no ni ha.
   c. C/ Francesc Macià en el tram del C.A.P. ¡la Llar de Jubilats.
   d. El Carrer Diagonal fins el Pavelló Firal, pel costat dret en sentit
       Pavelló.
Tot i les referències positives que acabem de donar, s’ha de dir que aquestes àrees adaptades, estan aïllades, o sigui que no estan connectades entre elles, si per connexió entenem la possibilitat que una cadira de rodes passi de l’una a l’altra sense entrebancs. Així, si bé les voreres del C/ Major son aptes per circular-hi en l’extensió que he comentat, no es pot circular per la falta de rampes adequades en les cruïlles dels carrers:
     1. Verge de Montserrat.
     2. Av. Caixa de Pensions.
     3. Carrer fills del Poble.
     4. Carrer de l’Estel.
Actualment ja es troba connectada la Pça de l'Església amb el Parc 26 d'Octubre gràcies a les dues rampes en el pas de vianants, suposem que gràcies a la nostra antiga moció.
Tot i això, no hi ha connexió entre la Plaça de l’Església/Parc 26 d'Octubre amb el Col·legi Tres d’Abril, doncs no hi ha les mides necessàries a la vorera del PS de San Joan . Tampoc existeix cap rampa d’accés a les voreres del col·legi. La zona del col·legi no està connectada ni al Poliesportiu, ni a la zona del C.A.P.- Llar de Jubilats, falten voreres, i alguna de les que hi ha no compleix l’amplada mínima.
Per últim l’Ateneu de Cultura està totalment desconnectat de qualsevol àrea adaptada.
Volem aclarir que un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els següents paràmetres:
 a).     Tenir una amplada lliure mínima de 0’90 m.
 b).     Una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
 c).     En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un
 cercle de un metre i mig de diàmetre.
 d).     No ha d’incloure cap escala ni graó.
 e).     El pendent longitudinal no ha de superar el 8%.
 f).     El pendent transversal no superarà el 2%
 g).     El mobiliari urbà també haurà ‘ésser adaptat.

Adjuntem un plànol amb l'itinerari urbà proposat, que haurà de complir amb les especificacions dels esmentats Decret i Llei.
 A més, i per facilitar l'accés als edificis:
     a) Ateneu Cultural: Biblioteca, espai d'exposicions, local de joventut.
     b) Pavelló d'Esports: Zona de Públic/Bar.
Proposem la instal·lació de cadires mecanitzades per accedir en aquestes
instal·lacions. També es podrien instal·lar ascensors.
No adjuntem cap pressupost, però pensem que aquest projecte de mobilitat és perfectament assumible. Així mateix la realització d'aquest projecte, donaria 2'5 llocs de treball que es podrien incloure en un Pla d'ocupació, també dinamitzaria l'economia en facilitar la mobilitat de tots els moranovencs pels eixos comercials de la nostra vila.
Amb tot, l'important és que tindríem un poble més just, més accessible, més sostenible, en conjunt un lloc on milloraria la qualitat de vida.


NÚM-3 : PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MAS DE LA COIXA: (art.3 a) 10.
Es fa precís impulsar les instal·lacions d'alberg perquè siguin mes atractives per al turisme. A aquest efecte proposem:
NOVES INSTAL·LACIONS, MATERIAL A ADQUIRIR I DESPESES
INICIALS:
1-Construcció d'un minigolf
2-Construcció d'una pista de tennis
3-Construcció d'un camp de petanca
4-Despesa aproximada de les tres instal·lacions: 50.000 euros
5-Compra i muntatge d'una magatzem de fusta d'uns 200 metres quadrats  (60.000 euros aproximadament)
6-Adquisició de 20 piragues i 20 bicicletes tot terreny (20.000 euros)
7-Adquisició d'un vehicle tot terreny de 7 places mes un remolc adaptat per a bicicletes i piragues (40.000 euros).
Campanya publicitària de 40.000 euros especialment en les ciutats de Barcelona, Saragossa, Reus i Tarragona.
ACTIVITATS:
    Tots els esports relatius a les instal·lacions noves i les preexistents
    Senderisme
    Excursions amb bicicleta
    Excursions en piragua
    Excursions a cavall (conveni amb alguna associació o empresa hípica)
    Rutes culturals
    PERSONAL A CONTRACTAR
    Fix tot l'any :
    un diplomat en turisme,
    dos tècnics en esports d'aventura i
    un auxiliar dels anteriors que realitzi a més tasques de manteniment.
    Fix discontinu (temporada turística):
                                                                                
                        
dos auxiliars capacitats per a donar suport als tècnics en esports d'aventura i en  tasques de manteniment.
Dos auxiliars de reforç per als serveis interns del Mas de la Coixa (neteja,
restaurant, etc)
Despeses del personal previstos per al primer any (130.000 euros   aproximadament).
    COST TOTAL DE LA INVERSIÓ PER A INICI ACTIVITAT INCLOENT
       NÒMINES I SS DEL PRIMER ANY: 340.000 EUROS
       TREBALL : PERSONAL CONTRACTAT FIX EL PRIMER ANY: 8 PERSONES 
       TREBALL TEMPORAL PER A LA CONSTRUCCION DE LES NOVES
INSTAL·LACIONS.
         TREBALL INDIRECTE PER A BARS, RESTAURANT I HOTELS DEL
POBLE SI EL PROJECTE TÉ EXIT.
       _________________________________________________
Móra la Nova, 14 de desembre de 2008,
Signat: Fernando Cantos Viñals
 EXIT DE PÚBLIC EN LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL ESPEJISMO NUCLEAR" (21/11/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 21:31

Fotografies corresponents a la presentació del llibre "El Espejismo Nuclear", de Marcel Coderch i Núria Almirón. De l'exposició del Portaveu de la C.A.N.C., Sergi Saladié, i de la presentació del DVD "Documents" sobre temes Nuclears a càrrec d'Ernest Blanch.

Més de 50 persones varen omplir la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Móra la Nova, en la presentació del llibre "El Espejismo Nuclear", a càrrec del Marcel Coderch, Doctor en Ingenieria Elèctrica e Informàtica pel M.I.T. (Massachusetts Institute of technology), Ingenier en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Barcelona. Actualment és Vicepresident de la "Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones". També Secretari de la "Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos", i Analista en Geopolítica pel "Real Instituto Elcano", així mateix és Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. 


Fernando Cantos, regidor i portaveu del grup municipal d'IMNOVA-PSC a Móra la Nova, va ser l'encarregat de presentar als ponents.
El llibre de Marcel Coderch, no és un simple recull de dades, si no un relat bén estructurat, quasi novelat, de l'actual estat de l'energia, on és relaciona adequadament el passat, present i un probable futur tant de l'estat de l'energia com dels recursos del nostre planeta. En Marcel Coderch expossa de forma documentada i amb dades governamentals les conseqüències de seguir amb un creixement exponèncial com el que proposa l'energia nuclear. En la seva exposició, tambè va fer esment dels quatre problemes de l'energia nuclear (cost, perillositat, proliferació, i residus), centrant-se en el tema no resolt dels residus. Una exposició brillant que va provocar que s'esgotesin els exemplars del seu llibre a la venda en el mateix acte. El Marcel Coderch va demanar un Referèndum en els territoris nuclears, per decidir si els habitants volen tenir o no instal·lacions d'aquest tipus (Centrals o Cementiris) en el seu territori.

  Marcel Coderch, autor del llibre "El Espejismo Nuclear" 

 

 Sergi Saladié, Portaveu de la Coordinadora Anti-cementiri Nuclear
 de Catalunya


A més de la presentació del llibre, el portaveu de la Coordinadora Anti-.cementiri Nuclear de Catalunya Sergi Saladié, va fer una exposició de l'estat de l'Energia Nuclear a l'estat Espanyol, on va explicar la poca incidència que tindria el tancament programat de les Centrals Atòmiques, la injustícia que representen per la societat les Centrals Nuclears, donat la socialització de costos i la recaptació privada de la seva explotació.

 

 Presentació del DVD per Ernest Blanch i Fernando Cantos

 

 Projecció del Menú principal del DVD


Per últim es va presentar un DVD Co-Produit per IMNOVA-PSC i la C.A.N.C., en el que tant el Marcel Coderch, com el Professor Antoni Lloret i Orriols (Creu de Sant Jordi 2008, Doctorat en Ciències Físiques per les Universitats de Barcelona i La Sorbona, va estar en la Recerca en Física Nuclear d'Altes Energies al "Centre National de la Recherche Scientifique"  a París, a Estrasburg i a Ginebra), com el Doctor Eduard Rodríguez Farrè ( Metge especialitzat enToxicologia i Farmacologia a Barcelona, en Radiobiologia a París, i en Neurobiologia a Estocolm, va dirigir el "Departament de Farmacologia i Toxicologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas", i actualment és Subdirector del "Instituto de Investigaciones Biomèdicas August Pi i Sunyer" del C.S.I.C. a Barcelona), expossen les seves tesis sobre l'utlitat de l'energia nuclear per solventar el canvi climàtic, parlent sobre les consequències de l'accident d'Ascó I, i del Cementiri Nuclear. Un programa conduït per Ernest Blanch, i comentat per Sergi SaladiéPRESENTACIO LLIBRE "EL ESPEJISMO NUCLEAR" DE MARCEL CODERCH I NÚRIA ALMIRON (18/11/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:41

  SINOPSI: el espejismo nuclear.pdf

Presentació del llibre "El Espejismo Nuclear" a càrrec de Marcel Coderch, autor del llibre, presentació de l'acte a càrrec de Fernando Cantos, regidor a l'Ajuntament de Móra la Nova per IMNOVA-PSC, i la intervenció de Sergi Saladié, portaveu de la Coordinadora Anti-cementiri Nuclear de Catalunya. En el mateix acte es presentarà el DVD co-produït per la C.A.N.C., i IMNOVA-PSC,sobre la problemàtica nuclear, a càrrec d'Ernest Blanch.

 
TRAILER DEL DVD realitzat per IMNOVA-PSC i la C.A.N.C. 

En Marcel Coderch, és Doctor en Ingenieria Elèctrica e Informàtica pel M.I.T. (Massachusetts Institute of technology), Ingenier en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Barcelona. Actualment és Vicepresident de la "Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones". També Secretari de la "Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos", i Analista en Geopolítica pel "Real Instituto Elcano".

Dia: Divendres 21 de novembre


Hora: 8 del vespre

Lloc: Ajuntament de Móra la Nova (Sala d'Actes)

Organitza: Grup municipal IMNOVA-PSC-PMASCÓ ESTUDIARÀ PRESENTAR LA SEVA CANDIDATURA A ACOLLIR EL CEMENTIRI NUCLEAR (18/10/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:58

Recordem les paraules del nostre alcalde Joan Sabanza en l'últim Plenari Ordinari, sobre el ATI (almacen temporal individualizado) que ENRESA té previst instal·lar a ASCÓ:

"La instal·lació del ATI no vol dir res més", responent a Fernando Cantos que suggeria un ATI convertit en ATC. "Un ATI no es pot convertir en un ATC".

Avui, pasades les 10h del matí, un company seu de partit, PRESIDENT de l'AMAC (Associació de Municipis Nuclears de Catalunya), i per tant en l'executiva d'aquesta associació d'alcaldes, executiva en que també està el Sr. Sabanza, ha declarat a l'ACN (Agència Catalana de Notícies), la seva disposició a presentar la candidatura d'ASCÓ per acollir al Magatzem Temporal Centralitzat, el CEMENTIRI NUCLEAR de l'estat espanyol.

Qui pot assegurar que el Sr. Sabanza no sabia absolutament res de les intencions de l'alcalde d'Ascó, company de partit, company i president de l'associació en que també hi és el Sr.Sabanza, company de la Comissió Directiva de l'AMAC...?

L'ACN disposa de la notícia en vídeo a la seva pàgina web, a youtube, i un resum en text que reproduïm a continuació, així com el vídeo de youtube.


A.C.N. (Agència Catalana de Notícies)


logo
L'alcalde d'Ascó no descarta la candidatura del municipi per acollir el cementiri nuclear
element divisor
Cristina Fornós // ACN // 18.10.2008 // 10.26 h  element divisor  
element divisor
Ascó (Ribera d'Ebre).- L'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, ha manifestat que l'Ajuntament estudiarà la presentació del municipi a la convocatòria per ser la seu del magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears. En una entrevista concedida a l'ACN, Vidal ha defensat la seguretat del MTC i ha afirmat que el consistori espera la publicació per part del Ministeri d'Indústria de les bases d'aquesta convocatòria, així com ha concretat que, si Ascó compleix els requisits, el consistori 'estudiarà' participar-hi tenint en compte els 'aspectes polític i social de la qüestió'. D'altra banda, Vidal ha demanat una anàlisi i actualització del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA).


Aquesta setmana, vaig portar a uns companys de feina (tots de Reus i Tarragona), a l'enterrament del pare d'un altre company a Riba-roja. Des de Reus a Ascó tot bé, els companys anàvem xerran sobre aspectes de la feina, i d'altres converses de gent que fa temps que es coneix..., però al passar per Ascó, amb l'omnipresència de la torre de refrigeració, es va apagar tota conversa, solament deien "quina vergonya", "aquesta és la xemenia de les partícules"..., i d'altres comentaris semblants. Ara si al final, com així sembla, ens porten l'ATC  a Ascó, a la comarca..., no ens queixem si la Ribera d'Ebre acaba convertin-se en la comarca del "Cementiri Nuclear".

Cas de ser així, els nostres fills tindran dues opcions, quedar-se i viure de les subvencions nuclears, o sigui: obtenir feines mal pagades dels Ajuntaments i Administracions locals de la comarca, o buscar feina fora de la nostra comarca, el que significarà un progressiu despoblament i empobriment d'un territori que solament tindrà com a referència la indústria nuclear.

Moraleja: Tal com va dir en una ocasió un polític espanyol, aquí "no vindrà ni el TATO"!!  

Ernest Blanch
IMNOVA (Independents per Móra la Nova)

central nuclear Ascó

Central Nuclear d'Ascó 

 EL MERAVELLÓS MÓN DE LES ESCOMBRARIES (11-10-2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 17:12
EL  MERAVELLÓS MÓN DE LES ESCOMBRARIES        

De nou el nostre Ajuntament ens aproxima al bonic món de les escombraries,  ara sucarrades, donant suport el projecte de l'empresa "Mora la Nova Energia  S.L." i, com sempre,  ocultant la  realitat del mateix a la població.

Ho demostrem: Començarem pel manifestat pel nostre  alcalde al Diari de Tarragona, el dijous 21 d'agost de 2008: "...L'alcalde replica que la tecnologia  emprada a la planta de Móra la Nova no és la mateixa que l'utilitzada a  Castelló i tampoc és la mateixa empresa, no tenen res a  veure, especificà...".

Per parts:

a) La tecnologia no és la mateixa que l'utilitzada a CastellóFALS:

Butlletí d'informació Municipi de Móra Nova, primer  trimestre del 2002: "...A més tots aquest estudis científics universitaris, ens van  assegurar de la bondat del projecte amb la visita a les instal·lacions d'una  planta com aquesta, que l'empresa Poligas Ambiente S.L (EIE) te a Ribesalbes a  la província de Castelló..."

Contaminació a les aigues fluvials provocada per POLIGAS, segons l'Ajuntament de Ribesalbes 

Projecte tècnic registrat en l'Ajuntament(2008): "...No s'ha modificat la tecnologia a  utilitzar, que segueix sent la gasificació..."

b) Tampoc  és la mateixa empresa, no tenen res a veure. L'afirmació que no tenen res que veure és FALSA:

 

Informe  de l'empresa Axesor, basat en dades obtingudes del Registre mercantil. De  tals informes es pot verificar que cinc càrrecs de "Móra la Nova Energia S.L.",  són o han sigut càrrecs de "Poligás Ambiente S.L."; a més amb dues empreses tenen  el mateix domicili social (c/Lincon 11 de Barcelona) i el mateix auditor. Altra  empresa amb el mateix domicili social és "Garo Engeneering S.L" que forma part  dels òrgans socials de les dues empreses i a més té el 29% de les accions de "Móra la Nova Energia  S.L"; el restant 71% de les accions són de l'empresa URBASER, empresa coneguda  per moure's al món de la gestió de la brossa i explotació d'abocadors, com el  denominat “Juan Grande”; per cert, la gestió de macro-abocadors no la fan prou  bé, fiqueu al  cercador Google, les  paraules: “urbaser san bartolomé de tirajana”  i vereu que bonic. Més empreses del mon  de la brossa per a la Ribera D'Ebre, visca les escombraries.

Incendi en l'abocador de "San Bartolome de Tirajana" gestionat per URBASER. 

 

Veins de "San Bartolomé de Tirajana" manifestan-se en un Plenari de l'Ajuntament contra URBASER.

c) En l'últim ple el nostre alcalde va dir que l'empresa no era problemàtica i que donaria treball. FALS:

La planta és igual que la de Ribesalbes i a aquest poble només ha donat problemes;  com mostren algunes frases aparegudes en la premsa de Castelló: “Fiasco a la planta de Ribesalbes”, “La central de Ribesalbes crema plàstics enlloc de conventir.los en energía”,  “Vecinos de Ribesalbes ofrecen ayuda al alcalde  para cerrar Poligas”,  “Lo que debería ser una empresa modelo en el reciclaje de material plástico para su transformación en energía se ha convertido en la pesadilla de Ribesalbes (4000 vecinos) en la provincia de Castellón”, “Detenido el gerente de la empresa Poligás de Ribesalbes por vertidos industriales al Mijares”, “El alcalde exige el cierre definitivo de Poligás”, “La venta de la planta de Ribesalbes está estancada”. Per a més informació dels desastres de Poligás, planta gemela a la que Móra la Nova energía S.L quiere construir en Móra la Nova, poner en el buscador Google las palabras: “Poligas Ribesalbes”.
Per un altre costat, la empresa d’ informació empresarial Axesor a la que hem fet referència al començament informa que les pèrdues de Poligás, no té liquidessa; han augmentat de forma molt rápida any darrere any i que   tanmateix informa que les expectatives de futur tant de "Poligas Ambiente S.L" com les de "Móra la Nova Energia S.L." són molt dolentes.
En Resumen:  de treball estable res de res i problemes molts.

CONCLUSIÓ: més brossa per la Ribera d’Ebre,  més empreses brossaires,  més abocadors, més fums derivats de la incineració, tan sols ens falta la brossa nuclear i tot apunta a que ens la portaran, Oi Sr. Batlle?

 

Fernando Cantos 

IMNOVA-PSC

 MÓRA LA NOVA ENERGIA, UNA TRAGEDIA ANUNCIADA? (29/09/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:49
NOTA DE PREMSA SOBRE EL PLENARI ORDINARI DEL 25/09/2008 A MÓRA LA NOVA:

El  grup municipal d'IMNOVA-PSC, mitjançant  uns informes de l'empresa "AXESOR-GRUP INFOTEL", (empresa dedicada a  elaborar informes d'empreses), posa al descobert al PLENARI ORDINARI  d'avui la coincidència de càrrecs entre les empreses "MÓRA LA NOVA  ENERGIA, S.L." i "POLIGAS AMBIENTE,  S.L.". En un PREC presentat al PLENARI, on desprès de demostrar amb  documents que l'empresa "MÓRA LA NOVA ENERGIA SL",  utilitzarà la mateixa tecnologia que "POLIGAS AMBIENTE, SL", recordeu  la gasificadora de RIBESALBES (CASTELLÒ) que tan  d'enrenou va portar el 2002 al identificar-se com a planta germana de  la gasificadora que es volia posar a Móra la Nova "VILASECA  ENERGIA SL". Resulta que "Poligas Ambiente S.L.", des de la seva  creació fins l'actualitat no ha deixat de tenir problemes,  consulteu l'article del nostre Bloc:
http://blocs.tinet.cat/blog/blocimnova-psc/category/365/politic/2008/08/13/
escrit-d-alegacions-contra-m-ra-la-nova-energia-sl
Doncs resulta que  "Móra la Nova Energia, S.L." és la mateixa empresa que "Vilaseca  Energia, S.L.", mitjançant un canvi de  nom.
 
  Dos fotos ja molt conegudes de l'empresa "Poligas Ambiente, S.L." 
 
IMNOVA-PSC, descobreix que 5 dels 9 càrrecs del Consell  d'Administració de l'actual "Móra la Nova Energia  S.L.", també estan o han estat càrrecs de "POLIGAS AMBIENTE, S.L.". O  sigui que la major part del Consell  d'Administració de "Móra la Nova Energia, S.L." provè de l'arruïnada  empresa "POLIGAS AMBIENTE, S.L.".  Tenin en compte que les dos empreses es dediquen a la mateixa  activitat, que els gestors de l'empresa seran els mateixos en les dos  empreses..., per  nosaltres no existeixen possibilitats que l'empresa de Móra la Nova  funcioni millor que la de Ribesalbes.
També es dona la  coincidència d'adreces entre les dos empreses i un altra "GARO ENGINEERING SL" que actua com a càrrec del Consell  d'Administració en les dues empreses.
 Una foto aèria de l'empresa de Ribesalbes. 
 
IMNOVA-PSC  revela que "Poligas Ambiente, S.L." ha tingut pèrdues continuament des  de 2004, el 2006 (últim any de que es disposa a l'informe), les pèrdues  van ser de 1.350.528'28 €. IMNOVA-PSC tambè  revela que "Poligas Ambiente, S.L., ha tingut incidències (deutes) amb  la Tresoreria de la S.S. per valor de 169.688'10 €;  (27.401.777 de les antigues pesetes), des de 2004 fins febrer del 2007.  "Móra la Nova Energia S.L." sense tenir activitat el 2004,  va tenir un deute en executiva amb la T.G.S.S. de 3.114'38 €;.  L'informe de Riscos de "AXESOR-Infotel serveis d'informació  empresarial" qualifica el risc d'insolvència de "POLIGAS AMBIENTE S.L."  EN UN 81'03% l'any 2008.

Coincidència  d'activitats, coincidència de gestors, coincidència d'adreça social...,  tot augura en una  coincidència de problemes, fums, males olors, i llocs de treball  precaris...., el nostre grup creu que cal evitar problemes i tractar  d'evitar que l'empresa s'instal·li a Móra la Nova.
 
Aquí teniu un resum dels 12 informes que tenim sobre Poligas Ambiente SL, i
Móra la Nova Energia S.L. (en PowerPoint) 
MORA LA NOVA ENERGIA.ppt

IMNOVA-PSC, també ha presentat un PREC  perquè  l'Ajuntament de Móra la Nova s'oposi al A.T.I. d'Ascó.

Per últim IMNOVA-PSC ha presentat una moció de  recolzament a les poblacions d'Ascó, Ribarroja, i Flix perquè ADIF no rebaixi el servei ni el personal a les estacions  d'aquestes poblacions.
LA MOCIÓ HA SIGUT APROVADA PER UNANIMITAT.


Signat: Fernando Cantos Viñals.

INCENTIVEN EL TRANSPORT PÚBLIC O EL PRIVAT, A LA RIBERA D'EBRE? (17/09/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:20

estació Móra la Nova      
            Estació de Móra la Nova 

De trens i estacions!!, 

La nostra població té un PLUS respecte a d'altres poblacions de la Ribera d'Ebre, gràcies a tenir una estació de ferrocarril, una estació que va ser important en el seu moment, i que en l'actualitat sembla mes aviat una molèstia per ADIF, que l'estació més important des de Casp a Reus. La nostra no és l'única estació de la comarca, per tant també gaudeixen d'aquest PLUS  les poblacions de Ribarroja, Flix i Ascó.

Fins ara totes les estacions disposaven de personal per cobrir les necessitats dels viatgers, tot i mancar-hi molts serveis. Doncs el passat mes de juliol CGT va descobrir el Pla d'Adif per les estacions de Ribarroja, Flix i Ascó..., reduir encara més el personal, i fins i tot eliminar-lo!!.

No es que ens sorprenguin les actuacions dels hereus de RENFE en la via de Zaragoza-Casp-Barcelona..., ja fa temps que ens redueixen els serveis i els combois.

ADIF sembla seguir una política de “costos”, com si fos una empresa privada, en lloc del que és: una empresa pública que paguem entre tots. Creiem que tot allò que és públic ha de deixar de banda els guanys i centrar-se en prestar el servei, realment creiem que els serveis públics han de ser, per naturalesa, deficitaris (sempre des de una òptica sostenible), doncs sempre haurien d'anar un pas més enllà del servei que estan obligats.

El nostre grup ha presentat una proposta de resolució al Plenari de Móra la Nova per que aquest recolzi, en nom de tota la població, qualsevol actuació d'aquests tres pobles dirigida a evitar la reducció de personal en les seves estacions. Ho presentem per solidaritat territorial, i evidentment perquè, potser, la propera estació ha reduir serveis o personal podria ser la nostra.

 

Ernest Blanch.

 

Reproduim la Proposta de Resolució:

A L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Fernando Cantos Viñals, com a regidor portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM, fa la següent proposta de resolució per proper plenari:


El passat mes de Juliol, ADIF va anunciar la reducció del servei, i també la reducció de personal a 3 estacions de la Ribera d'Ebre, concretament a les estacions ferroviàries de Ribarroja, Flix, i Ascó.
Aquestes reduccions representen l'antítesi de la concepció del concepte "Servei Públic", doncs el que s'hauria de fer tant en les tres estacions esmentades, com a Móra la Nova, i les següents fins a Reus, és precisament ampliar els serveis de les estacions, i les freqüències dels trens. D'aquesta manera s'aconseguiria un Servei Públic útil. Actualment sembla que ADIF està per l'opció contraria, reduir a la mínima expressió la circulació de viatgers en favor de la de mercaderies.

Des de la nostra coalició sol·licitem:

1- Que la Corporació recolzi les actuacions que portin a terme els tres ajuntaments
de les poblacions esmentades.
2- Comunicar aquesta resolució als tres Ajuntaments esmentats, al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Consell Comarcal del Priorat, Consell Comarcal del Baix Camp, ADIF, Ministerio de Fomento.

Móra la Nova, 09/09/2008

 

 

 ESCRIT D'ALEGACIONS CONTRA LA INCINERADORA "MÓRA LA NOVA ENERGIA SL" (13-08-2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:32

Planta Poligas de Ribesalbes
Planta idéntica a la que es vol posar
a Móra la Nova 

A  L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

 

Fernando Cantos Viñals, com a  regidor portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM,
 

EXPOSA:

Que  havent sortit publicat al BOP de 22 de Juliol del 2008, número 170 (2008/9238-U), pel que es demana una llicencia municipal per l’ampliació i millora de l’eficiència energètica del projecte de "planta de cogeneració per  gasificació de l’empresa Mora la Nova Energia SL", situada   la carretera de Garcia s/n, i, dintre del termini de 20 dies que estableix el propi edicte, formulem les següents ALEGACIONS:  

·        Segons consta en el projecte de planta de cogeneració per gasificació de l’empresa Mora la Nova Energia SL, la tecnologia emprada per a la gasificació de residus plàstics no clorats i d'altres,  contínua essent la mateixa que hi havia en el projecte inicial l'any 2002 de Vilaseca Energia SL. 

 

Tot i així, les modificacions més importants que es realitzen són:

1- Augment   de la capacitat productiva de 28000 tones/any a 36000 tones/any,   això suposa una capacitat de reciclatge de 100 tones diàries,   una part important de les quals anirà a parar a l’atmosfera   en forma de gasos.   

 2- Aprofitament   per a l’obtenció d’energia elèctrica, del vapor   d’aigua generat en la caldera d’aprofitament dels gasos de   combustió dels motors de combustió interna.   

 3- Ampliació   de la tipologia de residus a tractar.   

   

Partint  que la tecnologia de gasificació és idèntica al  projecte original de "Vilaseca Energia S.L." avui denominada "Móra la Nova Energia S.L", es fa precís un estudi de com ha estat el resultat pràctic de l'aplicació de la mencionada  tecnologia en altres punts geogràfics, en concret en Ribesalbes, lloc on radica altra planta idèntica, així es dedueix de l'informe que la Rovira i Virgili que es va publicar en  el B.I.M. de Móra la Nova del primer trimestre del 2002:  “…actualment existeix una  altra planta de producció al Estat Espanyol, a la població  de Ribesalbes…”.

Es fa necessari veure que ha  succeït amb la planta de Ribesalbes (Poligas S.L), des de la  seva entrada en funcionament en l'any 2000, per a això  realitzarem  un recorregut per les notícies aparegudes en premsa des d'aquella data fins a dia d’avui, aquestes són:

Diario “Levante-El Mercantil Valenciano” , 04-junio-2000 : “ Alrededor de 250 personas se manifestaron ayer al mediodia en Ribesalbes en contra de la instalación de la planta de valorización energética que la firma Poligas quiere construir en el municipio. Los manifestantes eran la practica totalidad de Ribesalbes...exigían la dimisión del alcalde del pueblo José Medina del PP...”

Diario: “Levante-El Mercantil Valenciano”, 29 de junio de 2000: “...La pruebas en Poligas han comenzado sin estar finalizadas las obras....son muchos los vecinos que ya se han quejado por los humos y los malos olores que produce la planta...”

Diario “Levante-El Mercantil Valenciano”, 28 de abril de 2002: “...vemos salir una densa humareda negra y estruendos, que hacen temer que algún día se produzca una explosión...”

Diari “El Punt”, 19 de octubre de 2002: “suspenen l’activitat de la planta de Ribesalbes...”

Diario “El periódico Mediterráneo”, 19 de octubre de 2002: “La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente ha dictado una resolución por la que se deniega a la empresa Poligás Ambiente S.L. la autorización administrativa para continuar su actividad en la localidad de Ribesalbes, según confirmó ayer el alcalde la población, José Medina... Medina aseguró que si se solucionan los problemas y se vuelve a solicitar licencia, se puede dar permiso de nuevo...”

BIM de Móra la Nova, tercer trimestre de 2002, Editorial firmada por Joan M. Sabanza i March, “Parlar o Treballar”: “...vull destacar que, contráriament al que diuen els que en lloc de fer tan sols parlen amb l’ànim de desinformar amb la mentida, la planta de gasioficació de Ribesalbes està en funcionament i disposa de tots els permisos i autoritzacions, d’acord amb les comunicaciones del seu propi Ajuntament i de l Generalitat valenciana...”.

Diario: “Levante. El Mercantil Valenciano”, 06 de Abril de 2004: “Poligas. La panacea convertida en fiasco...Me gustaría que la gente entendiese que el alcalde no es Dios, afirmó Medina refiriéndose a la favorable viabilidad con la que se inicio el proyecto, dando las máximas facilidades a la empresa para que se instalara en Ribesalbes. Uno tiene que fiarse de determinados informes realizados por ingenieros y arquitectos para dar el visto bueno a algunos proyectos, y éste en concreto tenía el beneplácito de todo el mundo, principalmente de los organismos oficiales, que realizaron subvenciones de hasta 12 millones de euros...”

 

Diario: “Levante-El Mercantil Valenciano” 23-septiembre de 20007: “...El Ayuntamiento de Ribesalbes ha solictado al Seprona que inspeccione las instalaciones de la mercantil Poligás Ambiente...”

Diario: “Diario Público”, 09-noviembre de 2007:...Lo que debiera ser una empresa modelo en el reciclaje industrial del material plástico para su transformación en energía se ha convertido en la pesadilla de Ribesalbes (4.000 vecinos) en la provincia de Castellón....La empresa se instaló en Ribesalbes en 2001 y, aunque en un primer momento el Ayuntamiento no puso pegas, con el paso del tiempo ha cambiado de postura. Ahora pide su cierre......el alcalde de Ribesalbes se siente engañado por la empresa. Me dijeron que sería la más moderna de Europa en el tratamiento de residuos plásticos, pero a la hora de ponerse a trabajar no fue así, se queja. Desde el inicio fueron incapaces de hacerse cargo de los residuos creados. Además, han generado humos malos olores. Harían un favor a todos si cerraran y se fueran, concluye le regidor...”

Diario: www.elmundo.es, 30 de mayo de 2008: “Detenido el generente de la empresa Poligás de Ribesalbes por vertidos industriales al Mijares.... Fue el propio alcalde, el popular José Medina, que tiene una pugna abierta con la empresa desde hace años, quién detectó un vertido....el alcalde no escondía ayer la satisfacción que le producía que una empresa que ha estado tanto tiempo al margen de la legalidad llegue a su fin...”.

Diario: “Mediterráneo” 01-junio-2008: “el alcalde exige el cierre definitivo para Poligás...”

Diario: “Meditarráneo”: 03-06-2008: Los vecinos de Ribesalbes piden cerrar Poligás...El alcalde explicó, además, que nadie en el pueblo quiere trabajar en esta empresa...

Diario: “Levante-El Mercantil Valenciano”, 21 de julio de 2008: “...La empresa Poligás Ambiente S.L afirmó que las negociaciones que emprendió hace algo mas de un mes para vender las instalaciones ubicadas en Ribesalbes se encuentran algo estancadas, aunque no se descarta que se llegue a un acuerdo a medio o largo plazo....Poligás culminó en 2007 un fuerte proceso de inversión en su planta de gasificación de Ribesalbres, y gran parte de los 4 millones de euros invertidos en esta fase fueron destinados a potenciar los elementos requeridos por el plan de emergencias. Este hecho no llegó a convencer al alcalde de Ribesalbes, José Medina, que ha manifestado en numerosas ocasiones que Poligás es un proyecto agotado, tal como se ha demostrado en todos los incidentes protagonizados por la empresa desde su creación en 2000....”

El  nostre grup està sorprès per les facilitats que dona  l’ajuntament a l’empresa Mora la Nova Energia SL per la seva  ubicació a la nostra localitat, davant les noticies aparegudes en la premsa sobre l’evolució de l’empresa Poligas de  Ribesalbes,  on es pot constatar el deficient funcionament de la  mateixa.  A Ribesalbes, el propi batlle ha canviat la seva postura  favorable a l'inici, a una postura totalment contraria en  l’actualitat, al constatar les constants irregularitats ambientals   i molestis sobre la població que origina de forma reiterada la  mencionada empresa des de la seva entrada en funcionament. 

Nosaltres  com a grup municipal que representa a un sector de la població  i que actuem en interès de tota, considerem que aquest  projecte no és pot tirar endavant a la nostra vil·la, per això,

Sol·licitem:

A l’ajuntament que dins de les  seves competències no doni les autoritzacions a Móra la  Nova Energia SL per a la seva implantació al nostre municipi.

Móra la Nova, 1 d’agost de 2008.

Signat: Fernando Cantos Viñals

Regidor portaveu de la Coalició IMNOVA-PSC-PM

Móra la Nova

Acumulació de plàstics "al 2008",

a Poligas de Ribesalbes. CRISIS, WHAT CRISIS? (19/06/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:08

 

 

CRISI: En els anys 70 es va produir a Europa la primera crisi del petroli de la qual es va poder sortir gràcies a una ràpida millora de la tecnologia, que va reduir la demanda de cru i va fer recular als països productors.

La situació avui és diferent, han aparegut nous mercats per als productors de cru, són els immensos mercats d'Àsia, especialment el xinès i l’indi; aquests països que concentren la major part de la població mundial han generat una demanda de petroli que difícilment es cobrirà amb la producció actual; el desequilibri entre oferta i demanda sembla que és definitiu i que va a perdurar fins que les existències de cru escassegin o s'esgotin. La demanda de petroli augmenta molt per sobre de les possibilitats d'extracció el que evidentment encareix el preu i ho fa d'una forma alarmantment ràpida. No sembla d'altra banda que en l'actualitat s'estiguin descobrint jaciments de petroli prou importants per a solucionar el problema de l'excés de demanda; això sense perjudici que de trobar-se i poder satisfer les necessitats mundials de cru, no trobaríem amb el problema del canvi climàtic.

Estem arribant al fi de l'era del petroli i ho hem fet en un moment de dura competència per a obtenir-lo. Ens enfrontem ara a la problemàtica de buscar l'alternativa energètica i és aquí on la deixadesa, la falta de previsió dels governs i els interessos econòmics, ens han fet arribar tard a les solucions i de segur que el procés d'adaptació provocarà una greu crisi econòmica i social. Es planteja el tema de la substitució energètica i quines han de ser les fonts d'energia futures. El debat està servit, per una part els que veuen la salvació en l'energia nuclear i, per altra els que promouen la implantació massiva de l'energia alternativa..

L'energia nuclear depèn de l'obtenció de l'urani, producte també s’esgotarà a curt termini, les centrals són cares de construcció, de perillós envelliment i generen el problema dels residus radioactius, en definitiva no són la solució; aquesta la trobem en les energies alternatives, al nostre abast, que han tingut un desenvolupament important en els últims temps i que de segur progressaran ràpidament si es pren la decisió irrevocable de fomentar el seu desenvolupament. Avui en dia la tecnologia és suficient per a iniciar una revolució energètica, que ens permeti deixar enrere dependència dels combustibles fòssils (petroli i gas) i l'energia nuclear. Per a arribar a tal fi, es fa necessari un fort impuls polític, es precisa la presa de decisions ràpides, tota demora ens endinsarà més i més en una crisi econòmica de conseqüències imprevisibles. D'inici es necessita arribar a un pacte entre les grans companyies elèctriques i el govern, perquè aquestes es posin al cap davant de la implantació de les noves energies.

Vital per a la implantació de les energies renovables és la col·laboració estat, autonomies i ajuntaments, a l’efecte de facilitar els mitjans necessaris perquè cada municipi intenti produir per sí l'energia necessària per la seva població i indústria a mes d’incorporar el possible sobrant a la xarxa elèctrica pels llocs que puguin resultar deficitaris. Els edificis públics es dotaran d’instal·lacions d'energia solar i eòlica, tanmateix es fa imprescindible la utilització de la propietat privada per a poder afeixir-hi més instal·lacions; en concret, les teulades de naus industrials i habitatges (que siguin idonis per a instal·lar plaques solars i petits molins). Els propis particulars podrien ficar les seves plaques tèrmiques, fotovoltaiques i molins, però per suplir la possible falta d'iniciativa per part dels ciutadans a nivell individual (donat que no tothom disposa de capital per fer la inversió inicial), seria necessari l'establiment de servituds obligatòries sobre les propietats privades, perquè les companyies elèctriques poguessin fer servir les cobertes i descarregar a la xarxa elèctrica comú l’electricitat produïda; aquest tipus de servituds no són res de nou, actualment, el país està ple de pals i cables que passen per propietats privades. Aquestes mesures ens portaran, en un futur, a disposar de suficient energia elèctrica obtinguda de les energies netes: solar, eòlica, hidràulica, etc, és a dir, a ser autònoms energèticament i trobar la sortida a la crisi, millorant la qualitat de vida i el medi ambient.

Per la implantació de les noves tecnologies energètiques fan falta polítics moderns, amb amplitud de mires, que no defensin els interessos de les elèctriques, per tenir interessos en elles. Es fa precís ara, des de l’òptica municipal, que és en la que es desenvolupa la seva activitat IMNOVA-PSC, preguntar-nos que fa l'equip de govern de CIU de Móra la Nova, per a posar un dels grans de sorra necessaris per a resoldre la problemàtica energètica? Res, tot el contrari, posa pals a les rodes de les noves tecnologies, aposta bàsicament per l'energia nuclear i per la cogeneració.


Incineradora de Ribesalbes
com la que Sabanza volia
instalar a Móra la Nova.

Perill nuclear, anti-econòmic i contaminació amb energies fòssils en extinció i cares. Aquesta és la posició del nostre actual equip de govern municipal, actituds antigues i absurdes amb les que tenim la crisi assegurada a perpetuïtat; això sí, intentaran vendre el seu vell tòpic: o elegiu energies caduques o... a l’atur!!. Ja no enganyen a ningú, les grans companyies elèctriques no tenen perquè reduir plantilla per a reconvertir els seus sistemes de producció vers a les energies netes; aquest és l'enganyifa de sempre, per a desgastar als opositors. Solament tenim que veure l’exemple del que va passar després del greu accident de Vandellòs I i el seu posterior tancament; cap dels seus treballadors va passar a l’atur, uns van ser recol·locats a Enresa, que era l’encarregada del desmantellament de la central, uns altres van ser prejubilats i tan sols uns pocs van optar per anar a treballar a unes altres centrals. Per tant, el tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs, no te perquè afectar a la plantilla, els que no fossin prejubilats, podrien treballar en Enresa i la resta continuarien en plantilla, però treballant a l’àmbit de les energies alternatives. Si un sol treballador anés a l’atur, la única responsabilitat seria de l’empresa. Crec que els primers interessats en la reconversió de les elèctriques i en l’abandonament de l'energia nuclear son els treballadors de les mateixes, que són les persones mes afectades per les radiacions. Les elèctriques tenen deixar de banda el seu paper de dolents de la pel·lícula, arriba l’hora que recuperin el prestigi, ficant-se al cap davant de la revolució energètica, apostant per les energies renovables, mantenint les seves plantilles; en resum, col·laborant amb el país per sortir de la crisis energètica en pocs anys i de forma definitiva; no valen les excuses, ni la desqualificació del anti-nuclears, les energies netes funcionen i són inesgotables; a Alemanya, per exemple, l'energia fotovoltaica instal·lada equival a cincs nuclears; i per ficar un exemple mes proper, a Galícia el 60% de l’energia que fan servir prové de les renovables i tenen previst arribar al 95% a l’any 2012. Que ens passa a Catalunya?, no volem sortir de la prehistòria energètica?.

Per tant, el sentit comú ens diu que Ascó I s'ha de tancar pels problemes d'emissions a l’exterior que han sorgit; pel que respecta a les centrals Ascó II i Vandellòs II, si funcionen correctament, esperar pel seu tancament a què s’esgotin les llicències d’explotació, però sense pròrrogues; i sobre tot, no consentir cap tipus de dipòsits de residus nuclears a les nostres comarques.

Fernando Cantos (IMNOVA)PLA LOCAL DE JOVENTUT (01/06/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:20
PLA JOVENTUT

 

En el Ple Extraordinari del dijous 15 de maig es va aprovar el Pla Local de Joventut de Móra la Nova.

En el Plenari Extraordinari del dijous 15 de maig, es va aprovar el PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MÓRA LA NOVA. Un Pla que ha de regir les polítiques dedicades als joves durant els pròxims 4 anys.

El Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM va decidir votar l’abstenció pels següents motius:

El Pla Local de Joventut és puntuable en funció d’uns barems públics i existents, i en funció de la seva puntuació rep un percentatge més o menys elevat de la subvenció que es demana.

El que valoren més aquests barems són bàsicament 3 punts: la interdepartamentalitat (que és el treball entre les regidories, el Pla Local de Joventut ha de ser transversal), la interinstitucionalitat (treball entre les diferents institucions) i finalment la Participació Jove. El Pla local de Joventut ha de ser dels joves i per als joves.

En els dos primers punts (interdepartamentalitat i interinstitucionalitat) s’observa que és correcte però el nostre grup creu que aquest Pla coixeja en l’últim punt que és quasi el més important, el de la participació jove.

L’equip de Govern manifesta que per a la seva redacció s’ha tingut en compte les opinions dels joves que han arribat a l’Ajuntament i el Pla de Participació Ciutadana i dona molt de protagonisme a l’Associació “Sénia Simfilis”.

El nostre grup és conscient de la dificultat de fer participar als joves, i de l’èxit per l’aparició d’aquesta associació juvenil, però considera que hi ha altres associacions amb participació de joves i joves que no estan associats, que cal tenir en compte en la redacció d’un Pla Local de Joventut que ha de regir les polítiques per als joves durant aquests 4 anys. El Pla Local ha de donar cobertura a una franja d’edat entre els 14 i els 35 anys, i considerem que l’Associació “Senia Sinfilis” representa a un determinat fragment d’aquest conjunt de la Població Juvenil però no a tota la joventut de Móra la Nova.

Així doncs, aquest factor pot fer disminuir la nota final del Pla Local de Joventut i amb això la possible dotació econòmica de les subvencions que es demanin.

Per aquest motiu el nostre grup ha votat l’abstenció i anima a la regidoria de joventut a crear un model d’estructura organitzativa juvenil que agrupi a totes les entitats amb participació de gent jove (quasi totes) i a joves no associats a la que evidentment també hi ha de participar o encapçalar la “Sénia simfilis”, amb un model com aquest SI que tota la població juvenil es sentiria representada i el Pla Local estaria més ben valorat i en conseqüència rebria més subvencions de les que se’n beneficiarien tots els joves de Móra la Nova.

Francesc Sanahuja (PSC) 

 MESURES ESPECIALS DE PROTECCIÓ A ASCÓ!! (08/05/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 01:20

Aquest article no va contra cap govern, tan sols vol que es prengui consciència dels fets ocorreguts, perquè es prenguin les mesures adients per protegir als ciutadans.

IMNOVA-PSC-PM, ha presentat a REGISTRE del Consell Comarcal, i de l'Ajuntament de Móra la Nova, dos escrits molt similars, dels que transcribim el de l'Ajuntament:

Tambè ho hem comunicat a la Direcció del Col·legi 3 d'Abril, i a l'AMPA del Col·legi

"A LES REGIDURIES D’ESPORT I ENSENYAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Fernando Cantos Viñals, actuant en qualitat de regidor de la Coalició IMNOVA-PSC-PM de Móra la Nova, i respecte als propers Jocs Escolars de la Ribera d’Ebre que tindran lloc, segons la web del Consell Esportiu de la R.E., els dies 17 i 18 de maig a la població d’Ascó, EXPOSA:

Que el 29/11/2007, la Central Nuclear Ascó I, va tenir una fuita radioactiva que no va ser comunicada, fins que Greenpeace la va treure a la premsa el 5 d’abril de 2008.

Que aquest incident ha estat qualificat com de Nivell II pel Consejo de Seguridad Nuclear. Essent el més greu de l’Estat Espanyol desprès del de Vandellòs I.

Que el director de la CNA I, i el seu director de protecció radiològica han estat cessats com a conseqüència d’aquest succés. Així mateix, el Consejo de Seguridad Nuclear, no va comunicar l’incident fins hores desprès que ho fes l’organització ecologista esmentada.

Que per tant, tant els responsables de la Central Nuclear Ascó I antics com actuals (aquests venen de Vandellòs II, que van deixar funcionar el seu reactor amb males condicions durant uns mesos del 2006), com el Consejo de Seguridad Nuclear, han perdut tota credibilitat, han perdut la confiança de la ciutadania.

Que pròximament es faran els Jocs Escolars a la Vila d’Ascó, amb la concentració d’estudiants en edat escolar i els seus pares i la seguretat a les intal·lacions te que ser plenament garantida.

Que l'ocultisme i la falta de serietat per part de la Direcció de la Central Nuclear i el Consejo de Seguridad Nuclear estan perjudicant a la Ribera d'Ebre, de forma que pot quedar afectada l'activitat econòmica, social i esportiva, en especial la de les poblacions més properes a la central nuclear, que poden veure rebutjats els seus productes, perjudicat el turisme i l'activitat industrial.

Per tot això, SOL·LICITA que com a regidors d’esports i d’ensenyament demanin al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que:

Es doti de medis de mesurament radiològica i personal qualificat independent que permetin fer verificacions de forma autònoma.

Que facin comprovacions de forma periòdica, i puntuals, quan es produeixin concentracions de gent, com podria ser els Jocs Escolars.

Que aquest any facin les actuacions necessàries per garantir la seguretat dels Jocs Esportius de la Ribera d'Ebre.

Móra la Nova, 5 de maig de 2008."SABANZA NO ESTÀ D'ACORD EN CONTROLAR LES POSSIBLES EMISSIONS D'ESTIRÈ DE L'EMPRESA TOTAL PANEL SYSTEM (04/04/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:30

1)      IMNOVA-PSC-PM va fer públic al Plenari Ordinari de l’Ajuntament de Móra la Nova, ahir dia 03/04/2008, un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de data 18-01-2008, en el que es posa de manifest que a l’any 2005, i a la Fàbrica Total Panel System S.A. (ubicada al Polígon Industrial “Els Aubals”, a poca distància de la població), els nivells d’ESTIRÈ  (*) superaven, en moltes zones de la planta, el 150% de la concentració permesa per la llei, i en alguns punts s’arribava a sobrepassar el 400% del nivell de concentració permesa. En el mateix informe es constata que aquesta situació continuava sense solventar-se al setembre de 2006, i sembla que en l’actualitat encara no es clar que s’hagi solventat del tot.

Aquesta situació ja va ser denunciada en un Plenari Ordinari del 24/07/2003 per part del grup municipal IMNOVA. Per part de l’alcaldia es va dir en aquell moment que l’empresa havia reduït  l’ús de l’estirè. Això fa sospitar que l’estirè s’ha empleat de forma inadequada des de abans del 2003.

L’Estirè, és un producte catalagat per l’Institut de Seguretat e Higiene en el Treball com perillós per possibles afectacions al sistema nerviós central, i possiblement cancerigen.

El PREC, va consistir en:

a)      demanar a l’Alcalde que l’Ajuntament es poses en contacte amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per ester informats sobre qualsevol incidència en el que respecta a l’estirè en relació amb els llocs de treball.

b)      Demanar a l’Alcalde que es sol·licités al Departament de Medi Ambient, un informe amb relació a les emissions a l’atmosfera i al clavegueram públic de l’empresa.

La resposta de l’Alcalde: va qualificar d’una greu irresponsabilitat el demanar aquestes pretensions al Plenari, no accedint a les nostres propostes.

 

Informació disponible a la pàgina web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(*)Estireno:

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0073.htm

 

Aquí teniu l'informe en 5 pàgines:


Powered by LifeType