BLOC IMNOVA-PSC


M.T.C., UN PROCÈS DEMOCRÀTIC..., AMB TRAMPA?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:10

Una frase recurrent en l'actualitat per aquells polítics, alcaldes o ministres que ens intenten encolomar el Cementiri Nuclear: “El procés és rigorosament democràtic...”. Amb aquesta curta frase volen dir quel procediment per encolomar el MTC està dintre del més absolut respecte a les regles del joc democràtic. A continuació vull explicar lo que ells entenen com “procés democràtic”, i ho explicaré amb els documents i normativa que l'Estat mitjançant ENRESA, el Ministerio de Indústria, o la Comisión Interministerial, han publicat, estan en procés de publicació, o tenen penjats a la seva pàgina de la xarxa (www.emplazamientoatc.es).
Primer: La “Comisión Interministerial para el establecimiento del ATC”: en la seva primera acta de 7 de juliol de 2006, aquesta comissió redacta un calendari d'actuacions del que destacaré el següent:
●    8 al 22 de setembre: “Publicación en el B.O.E. de la convocatòria pública”.
●    27 de novembre al 8 de desembre: “Propuesta al Gobierno de las solicitudes priorizadas, TENIENDO EN CUENTA LAS PROPUESTAS QUE, en su caso, FORMULEN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”.
Aquestes dates, referides a 2006, es van endarrerir fins a finals de 2009..., però fixeu-se, la publicació en el B.O.E., prevista el 2006 per unes dates que evitaven vacances escolars, període vacacional..., van el 2009 i publiquen la convocatòria en el B.O.E. el dia 29/12/2009, dia en que més o menys tothom, fins i tot els polítics, estan de vacances, preocupats per altres prioritats (cap d'any, àpats, diada de reis...)..., total que varen deixar la capacitat de reacció reduïda a quasi la meitat de temps.
Segon: El 2006 la “Comisión Interministerial” vol tenir en compte les Comunitats Autònomes..., en la convocatòria de 2009, solament es tindrà en compte l'opinió dels regidors d'un sol poble. PERQUÈ AQUEST CANVI??.
Tercer: El 27/11/2006, la Comisión Interministerial, aprova “los criterios básicos para la instalación del ATC y Centro Tecnológico asociado” elaborats pel seu Comité Asesor Técnico. Aquests criteris  tècnics que es tendrien en compte per NO instal·lar-hi l'MTC, en resum són:
●    Datos relativos a la densidad y distribución de la población...
●    Emplazamientos con riesgo de terremotos, volcanismo.
●    Riesgo de grandes inundaciones, àreas que puedan ser afectadas por rotura de presas.
●    Inestabilidades geotécnicas...deslizamientos del terreno, taludes...
●    Proximidad a indústrias con riesgo de explosión química o fuerte descarga elèctrica.
●    Areas de la red Natura 2000, Parques Naturales..., zonas donde se conózca la existencia de elementos históricos, arqueológicos...).
Convocatòria de 23/12/2009 (BOE 29/12): carat!, ara resulta que dels criteris, podríem dir tècnics, no en queda rés..., os resumiré els “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN” de la pàgina 111436 del BOE 313 del 29/12/2009:
●    Areas de la Red Europea Natura 2000, Parques Nacionales...
●    Zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública, y terrenos que formen parte de la Red Española de Vias Pecuarias.
●    Areas en las que existan elementos de interés patrimonial...
●    Emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por via aèrea o marítima.
De la convocatòria han desaparegut: el risc de terremotos, el risc d'inundacions, de rotura de preses, de proximitat a instal·lacions químiques o elèctriques, així com el criteri de densitat de població..., algú sap perquè??.
Llegim ara el diari “PÚBLICO” del 11/02/2010, en la seva notícia titulada “INDÚSTRIA PAGÓ (a l'AMAC) PARA QUE YEBRA Y ASCÓ OPTARAN AL ATC”..., aquest diari va tenir accés a les actes de l'Assemblea de l'AMAC del 11/01/2010 on es comprova que des de 2006 l'AMAC preparava 4 pobles: Ascó, Yebra, Tivissa i Merindad de Cuesta-Urrutia...i a més en una transcripció de les declaracions de l'Alcalde de Tivissa, Jordi Jardí es corrobora la pre-selecció dels 4 pobles: “La valentía del alcalde de Almonacid que ha demostrado hoy es inversamente proporcional a la cobardía que ha demostrado durante estos cuatro años que hemos estado los cuatro candidatos ” (l'alcalde d'Almonacid volia postular-se com candidat en contra de la decisió de l'AMAC).
Potser ara podríem entendre perquè en un projecte on predomina la “tecnologia”, es prescindeix dels requisits “tècnics”, deixant solament els de conservació de la natura i patrimoni..., si no ho fan, EVIDENTMENT,  és perquè Ascó no entraria dintre dels paràmetres, doncs el seu terme està per sota de 3 preses: FLIX, RIBARROJA i MEQUINENSA, té prop una gran química i dues centrals elèctriques, a més la densitat de població en un radi de 30 Km. d'Ascó, és de 19'41 hab/Km2 amb un total de 54.859 hab., molt superior a certes zones de Conca (província del municipi candidat Villar de Canyas), en les que tenen densitats de 2'69 hab./Km2 amb poblacions en torn als 7.600 habitants en el mateix radi. Així mateix el Parlament de Catalunya s'hi ha manifestat en contra!!.
Aquest és el “procés democràtic” que ens volen vendre!!.

Aquí teniu la nostra revista monotgràfica sobre el M.T.C. : http://blocs.tinet.cat/gallery/366/RevistaMTC.pdf

 EL MOVIMENT DEL SR. PAPASEIT DE MIRAVET-GRUP VEÏNAL DE LA RIBERA D'EBRE

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:45

El divendres passat (09/04/2010) vaig ser present a l'Assemblea quel dit "Grup veïnal de la Ribera d'Ebre", va muntar al Casal Municipal de Móra la Nova. Una assemblea que en teoria estava organitzada per aquest grup veïnal, però que en l'auto-presentació de la ponent, la Sra. Silvia Rueda (ENRESA), se li va escapar l'agraïment al Sr. Alcalde de Móra la Nova per l'organització de l'acte.


 La ponent d'ENRESA, Sra. Silvia Rueda.

L'acte va aplegar unes 100 a 120 persones, que varen asistir a una espècie de "Publi-reportatge" d'Enresa comentat per la ponent, Sra. Silvia Rueda. Un servidor, al torn de preguntes, va fer unes quantes precisions, es parlava de 300 empleats, quan la Resol·lució de la Secretaria de Estado de Energia, diu que solament un 60% són del territori (la ma d'obra poc o gens qualificada), així doncs vaig tenir que intervenir per "recordar-li" aquest petit detall que redueix a 180 treballadors la ma d'obra local dels primers 5 anys (el 60% de 300 és 180), que va reconeixer... La ponent va seguir amb el tema del "Parque Empresarial" i les seves maravelles, en la meva intervenció li vaig fer dos preguntes: la primera si ENRESA tenia experiència en Polígons Industrials o Parcs Empresarials, al que va tenir que reconeixer que no en tenia, la segona va ser un recordatori sobre el Polígon d'Ascó (Parc de Bombers, Cementiri, camp d'esports...) i una definició que ella mateixa va utilitzar: "la percepción del riesgo", vaig argumentar que cap empresa amb cara i ulls invertirà al costat d'una instal·lació nuclear, tal i com es pot veure al actual Polígon Industrial Asconenc, així com si tenien contats els llocs de treball que es destruirien a conseqüència d'aquesta "percepció de risc"...,  ella va respondre tirant pilotes fora..., la ponent també es va referir a l'experiència d'ENRESA en Magatzems Nuclears a "El Cabril", al que li vaig preguntar que en pensava del que manifesten els Alcaldes d'aquell territori en l'Article del "Cinco Dias" del 22/02/2010 en que posen a parir la instal·lació per la poca feina que els ha portat, i la quasi nula repercussió econòmica del territori..., la ponent va negar la major, i va dir que gràcies a "El Cabril", aquell territori no està despoblat, i per finalitzar li vaig fer una pregunta, reconéc que un pel insidiosa: Si aquelles ximeneies del ATC serien tan segures com la d'Ascó-I quan va tenir l'episodi de l'escapament de partícules..., la ponent va jurar i perjurar que la instal·lació era més segura que la Nuclear.

Fins aquí tot va anar mes o menys bé, el cas és que el moderador era un tal Josep Papaseit i Pallejà, regidor de CiU de Miravet, aquest senyor dic desprès de dir que als del Grup Veïnal els havien insultat, amenaçat..., tanmateix com li va passar a ell amb el tema de l'Enron (va fer un llarg recordatori sobre l'ENRON,...mira igual que Sabanza en els Plenaris), va i al final de la xerrada i ja en la cloenda de l'acte va dir en referència a la lluita antinuclear per les centrals d'Ascó (finals dels 70 i començaments dels 80) que "l'alcalde d'Ascó Joan Carranza s'en va anar d'Ascó amb les alforjes (o la sarrona, o la saca, en fí feia referència a un paquet) ben plenes, que això ho sabia tota la comarca, i eren fets contrastats", jo li vaig replicar, sense micro, que no era de rebut parlar així d'una persona que ja no està en aquest mon, replicant-me ell que també es parlava de Franco i no passava res..., com si fós el mateix!!..., 'casualment' desprès d'això un dels HOLLIGANS del Grup Veinal hem va acussar, fàlsament, d'haver insultat al Sr. Papaseit, i vaig ser increpat per un altre dels HOLLIGANS, al sortir de l'acte.

Tot i que jo, particularment, respecto a tot aquell que sigui partidari del SI al MTC per la raó que sigui, dic que respecto la seva opció però, evidentment, no la comparteixo..., considero que si aquest Grup Veïnal no es dota d'altres representants, una persona tolerant amb un missatge entenedor i amb arguments vàlids, els seus integrants de "bona fe" es veuran contaminats per la "mala fe" d'aquests subjectes (Papaseit, Holligans, i d'altres amagats), que, probablement, no persegueixen els mateixos objectius que els seguidors de "bona fe", gent del meu poble i de la meva comarca que no considero ni enemics, ni contraris, ni adversaris, solament gent que ha estat convençuda amb informació sesgada, retallada e interesada. Ojo! que en aquest tema, és molt fàcil quedar-se amb la informació que et prometi feïna i diners ràpits i fàcils, i a més si t'ho diu una física d'ENRESA, doncs encara té més credibilitat..., però si aquesta física d'ENRESA és part interesada, que ho és, no dirà cap dels inconvenients que pugui tenir la instal·lació. I OJO!, la Silvia Rueda es va fer un fart de dir que ENRESA té experiència en desmantel·lació de centrals nuclears, però solament ha fet la de Vandellòs-I, sense tocar el reactor!!..., la de "JOSE CABRERA", tot just l'han començat a desmantel·lar..., de quina experiència parlen??, tenen experiència en Parcs Empresarials?..., CAP..., en Centres Tecnològics?..., el de Vandellòs-I, que consta d'un Museu, un centre d'interpretació, i poca cosa més. Com veiem l'experiència és molt limitada!!.

A continuació os deixo un article de "LA VANGUARDIA" del 25/11/1984 en que relata la situació d'Ascó una vegada ha acabat i comença l'explotació..., aquest article ha de ser entès com un exemple del que pot TORNAR a passar a Ascó, una vegada hagin passat els 5 anys de construcció del Cementiri Nuclear.


 S'ha de pitjar el link petit que surt a la pàgina següent!!

I si a més voleu saber com s'organitza un acte informatiu sobre el Cementiri Nuclear, amb informació prèvia, i un debat amb un engenyer del SI (Jordi Bruno, doctor en ciències químiques, director de la Càtedra d'Enresa a la UPC), i un del NO (Marcel Coderch, doctorat en el Massachussets Institut of Technologies, Vicepresident del Mercat de les Telecomunicacions) doncs cliqueu sobre els 11 enllaços ordenats:

Vídeo nº-1 Presentació de l'Acte, i començament de l'exposició d'ENRESA

Vídeo nº-2 de l'Acte a Vinebre(segueix Silvia Rueda)

Vídeo nº-3 de l'Acte a Vinebre (segueix Silvia Rueda)

Vídeo nº-4 de l'Acte a Vinebre (fi Silvia Rueda, presentació del debat, Jordi Bruno)

Vídeo nº-5 de l'Acte a Vinebre (Segueix Jordi Bruno, comença Marcel Coderch)

Vídeo nº-6 de l'Acte a Vinebre (Segueix Marcel Coderch)

Vídeo nº-7 de l'Acte a Vinebre (Preguntes del públic)

Vídeo nº-8 de l'Acte a Vinebre (Segueixen les preguntes i respostes de Coderch)

Vídeo nº-9 de l'Acte a Vinebre (Segueixen les respostes de Coderch i respostes de Bruno)

Vídeo nº-10 de l'Acte a Vinebre (Segueixen respostes Bruno+segona intervencio Rueda)

Vídeo nº-11 de l'Acte a Vinebre (Segueix intervenció de Rueda i final)

Vídeos del Canal de Youtube tiolluiset ©

El resultat de la consulta de Vinebre, va esser de 111 vots en contra del MTC, 12 vots a favor del MTC.

Ernest Blanch


Powered by LifeType