BLOC IMNOVA-PSC


NUCLEARS, FEINA, I REVOLUCIÓ ENERGÈTICA, CONSIDERACIONS: (02/12/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 19:43

PARTIM DE QUE TANQUEM TOTES LES NUCLEARS:

1.- Si tanca una central nuclear s’ha de desmantellar,   això garanteix deu anys més de treball per a quasi tota la plantilla, és a dir cap treballador hauria de tenir por al futur immediat pel tancament de les nuclears. 2.- L’energia produïda per les grans empreses explotadores de centrals nuclears, s’hauria de que produir per uns altres sistemes, per tant, es necessitarà ma d’obra. 3.- L’energia del futur s’ha de que produir fent servir els sistemes alternatius, això implica: 

a).- fabricació, 

b).- instal·lació i

c).-  manteniment de sistemes fotovoltaics i eòlics que fan servir molta més mà d’obra que la que fan servir les central nuclears. 
4.- Som un país amb un sector  secundari o industrial desmantellat,  moltes empreses són foranes i se’n van quan troben països on la mà d’obra és més econòmica;  tenim l’oportunitat i el clima, per demostrar que és possible un nou sistema de generar energia i en definitiva de fer funcionar el món.  Tenim la necessitat i el deure de ficar-nos al capdavant de la producció elèctrica neta, podem ser els pioners, i no arribar els últims, com sempre.    5.- A un nivell més concret, pensem, per exemple,  quanta gent podria treballar al poble, simplement per instal·lar i mantenir plaques solars a  les teulades de la població i,  quanta gent podria treballar fabricant plaques solars si la seva instal·lació fos masiva. 

6 .- Penseu en un futur amb energia barata, neta i infinita, com afectarà això a la producció, a la nostra qualitat de vida i  als ecosistemes.

 CONCLUSIO: PROU D’ENGANYS DELS PODERS  FACTICS, EL TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS L’UNIC QUE REPORTARA SON BENEFICIS PER A TOTOM, INCLUS PELS TREBALLADORS DE LES MATEIXES.  Ja n’hi ha prou d’agafar els “regalets” de les elèctriques;  aquestos diners serveixen per quatre “xorrades” , que igualment es podrien fer sense acceptar aquestes compres de voluntats.  No ens podem pagar la copa a la fira del vi?  No ens poden pagar la samarreta per fer alguna mena d’esport?, no ens podem pagar…?   Jo crec que sí, no fa falta ficar en perill als postres fills, ni hipotecar el futur de les nostres comarques;  l’època en que el “papa nuclear” ens donava la paga, ha de passar a l’història, es fa precís que ens fiquem a treballar i que el “papa es jubili i ens netegi la finca,  perquè l’ explotem nosaltres amb criteris de modernitat”,  això ens portarà a més feina i prosperitat per a tots, fins a un punt que no trobarem a faltar les subvencions-almoina. Fdo.:  Fernando Cantos

IMNOVA-PSC-PM

Notícia de "El Pais" 17/01/2007:

“...En 1975, la lucha contra la construcción de una central nuclear unió a la población. Por una vez, estudiantes -mayoritariamente de izquierdas-, y vinateros -tradicionalmente más conservadores- luchaban juntos. Los unos, en defensa del medio ambiente; los otros, temerosos por el futuro de sus viñedos.... ...en el barrio superecológico de Vauban, un distrito sin coches ni humos, abastecido por energía solar. Antiguo cuartel de las fuerzas de ocupación francesas, en 1993 Vauban pasó a manos del Ayuntamiento, que decidió construir un barrio ecológico respetando el arbolado. La mayoría de las casas tiene placas solares para su consumo energético. Algunas ni siquiera necesitan calefacción gracias a su construcción con materiales que aprovechan al máximo el calor del sol y proporcionan un aislamiento óptimo. Otras generan más energía de la que necesitan, que venden a la compañía eléctrica local. Así amortizan en diez años el costo de la instalación.......Más de 10.000 personas trabajan en el sector del medio ambiente en Friburgo y alrededores, mayoritariamente en empresas relacionadas con la energía solar..."


PROGRAMA 30' DIUMENGE 30/11/2008- UN DEBAT INCÒMODE

General — Publicat per imnopsc @ 17:07

El 30 minuts de diumenge 30 de novembre encara el debat sobre les nuclears.

Finlàndia està construint la primera central nuclear a Europa després de dècades. Però el sobrecost ja és del 50 per cent sobre el pressupost inicial.

Nicolas Sarkozy s'ha convertit en l'ambaixador polític de l'energia nuclear per tot el món, firmant acords de cooperació per construir reactors amb països com ara la Xina, l'Índia, Algèria o Tunísia.

L'Agència Internacional de l'Energia recomana tenir-la en compte, i la indústria nuclear assegura que s'obre un gran futur. Però els detractors diuen que tot plegat són només campanyes publicitàries.

I mentrestant, les centrals d'Ascó i Vandellòs passen per un dels pitjors anys de la seva història, ja que acumulen més de la meitat dels incidents de totes les plantes espanyoles.Aquest diumenge, 30 minuts encara el debat nuclear, un debat incòmode, que genera opinions radicalment enfrontades, ple de contradiccions, de mitges veritats i amb l'opacitat del món nuclear com a escenari. Per contextualitzar aquest debat, un equip del programa s'ha desplaçat a tres llocs clau.

Primerament, a Ascó, un poble amb forts lligams econòmics amb la planta i habituat a conviure amb ella malgrat els últims incidents.

També a Burgos, on la central de Santa María de Garoña, la més antiga de l'estat en operació, està a punt d'acabar la seva vida útil. El fet que el Ministeri d'Indústria decideixi tancar-la o, en canvi, renovar-li el permís d'explotació, donarà una idea de quin futur tenen les altres nuclears espanyoles. Però el govern de Zapatero, de moment, no vol ensenyar les seves cartes.

30 minuts també ha visitat diversos complexos nuclears de França, el país europeu que ha apostat de manera clara per l'energia nuclear. Ho ha fet de la mà d'Areva, l'empresa estatal francesa que encapçala els defensors d'un renaixement de l'energia nuclear.

La crisi energètica i el canvi climàtic són el marc del debat. I el finançament d'aquestes inversions, més especialment en un context de crisi econòmica, un altre focus de controvèrsia.


SEGONS FONTS BEN INFORMADES, NO ELS VAN DEIXAR ENTRAR NI A ASCÓ NI A VANDELLÓS!!. PATÈTIC.

HORA D'ACOLLIDA MATINAL AL TRES D'ABRIL (04/07/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 13:15

 

Actualment, els membres de les famílies no tenen els mateixos ROLs que les de fa unes dècades. En aquelles famílies, habitualment la dona, estava al càrrec de la casa i dels fills, sense tenir una ocupació laboral. Així doncs tenir cura dels fills de curta edat, no era un problema per la família.

A l'actualitat i degut a l'endeutament familiar per compra d'habitatge, o a l'encariment de la vida, és molt habitual que els dos cònjuges treballin fora de casa, per poder arribar a final de mes. Per això, és bàsic el concepte següent: "Conciliació de la vida laboral i Familiar". Perquè és bàsic?, doncs perquè en les famílies actuals és molt difícil que un dels cònjuges s'encarregui dels fills sense quedar perjudicat en l'àmbit laboral, bé per haver de fer una jornada atípica, o una mitja jornada. En altres casos s'ha de buscar una persona que porti els nens al col·legi, o els vagi a buscar.

El nostre Col·legi disposa actualment d'un menjador, i uns monitors que tenen cura dels nens de les 13h. fins les 15h. D'aquesta manera tenim que solament hem de portar-los i recollir-los a les 9 del matí, i a les 17h de la tarda. Tot i així, aquet horari massa vegades no és conciliable amb l'horari laboral. El Departament d'Ensenyament té previstes unes subvencions, perquè les AMPA de les escoles puguin donar el servei d'acollida matinal, és a dir que els nens es poden deixar al Col·legi des de les 8h, on hi haurà un o més monitors que en tindran cura fins les 9h.

El nostre grup municipal, IMNOVA-PSC, considera quel servei d'acollida matinal és molt interessant per moltes famílies que d'aquesta manera podrien veure conciliades la vida laboral i familiar en un grau més alt que en l'actualitat. No s'hauria de molestar als avis, no s'arribaria tard a la feina...

Aquestes subvencions, com ja hem dit, les atorguen a les AMPA dels Col·legis, o sigui que són aquestes entitats les que les han de sol·licitar. Pot donar-se el cas que l'AMPA no tingui els mitjans organitzatius, o econòmics, per poder donar aquest servei, tot i la subvenció. Per aquest motiu el nostre grup municipal va portar aquesta cuestió al Plenari Municipal, per veure si l'Ajuntament podia incentivar, amb mitjans humans, materials o econòmics a l'AMPA del Col·legi Tres d'Abril perquè pugues donar aquest servei el proper curs 2008-2009. En aquest cas el pagament del servei s'hauria de realitzar íntegrament des de l'Ajuntament, donat quel termini per sol·licitar la subvenció ja havia passat sense que s'hagi demanat aquest servei des de la nostra AMPA. Tot i això, la quantitat que l'Ajuntament hauria de destinar al servei seria d'una sisena o setena part d'un sou per monitor. Si tenim en compte que fins a 20 nens es dedicaria un monitor, doncs la quantitat no passaria de 2.000 € per monitor/curs. I hauríem d'estar a l'aguait per demanar la subvenció pel curs 2009-2010.

A nosaltres ens sembla un servei que segurament tindria amplia demanda i solventaria molts problemes a les famílies.

Que va dir la Regidora d'Ensenyament Irene Carbó?..., doncs que ells ja informen a l'AMPA de totes les subvencions que es donen, i que segurament aquest servei no tindria èxit, doncs no ha sigut demandat per ningú. També va informar que s'havia demanat la subvenció corresponent a "Escoles Obertes al Juny o Setembre". Al nostre grup ja li sembla bé que s'hagi demanat "Escoles Obertes...", però això solament soluciona la primera quinzena del més de setembre, i solament durant quatre hores al matí..., la resta de l'any rés!!. Nosaltres pensem que aquest servei s'ha de implementà, i desprès de segur que tindrà clients. Això és com el menjador, si no es té no es demana..., però si el servei existeix, doncs s'acaba utilitzant.

A veure, un "AMPA" no és igual que qualsevol altra associació del poble. Un "AMPA" desenvolupa una funció social que d'altra manera s'hauria de fer des de l'Administració, segurament des de la local. Les funcions de d'un "AMPA" són importantíssimes, son clau en el desenvolupament dels nens, i en facilitar la tasca dels pares en les seves obligacions educatives. Com a comentari a banda, es pot facilitar l'adquisició de llibres gratuïts o a baix preu, i així col·laborar amb l'economia familiar.

Seguim amb l'exposició de les funcions de les "AMPA". En concret hi ha un punt que considerem "greu" amb l'actual AMPA..., resulta que la regidora d'Educació Irene Carbó, també forma part de la Junta Directiva de l'AMPA. En primer lloc, això no està prohibit per la legislació referent a les Entitats i Associacions, però a ningú se li escapa que aquesta situació pot donar lloc a situacions equívoques com a mínim, i en últim cas, pot arribar a condicionar l'actuació de l'AMPA. Com ja hem dit l'AMPA realitza una funció social importantíssima, i per fer-la adequadament i en llibertat, s'ha de veure lliure de qualsevol pressió o lligam amb qualsevol Administració, sobre tot amb la local ja que és la més pròxima al ciutadà, i la que més pot influir en aquest cas.

Amb l'anterior reflexió no estem afirmant que l'AMPA del nostre col·legi estigui dirigida per l'Administració local, però sí que la presència d'una regidora, i en concret la d'educació a la seva JUNTA DIRECTIVA, no és apropiada.

Última reflexió..., a qui pot perjudicar un servei d'acollida matinal al Col·legi Tres d'Abril?. Sembla que a ningú!. Doncs perquè no es fa?.

IMNOVA-PSCASCÓ O SPRINGFIELD??

General — Publicat per imnopsc @ 10:40

central nuclear Ascóspringfield

C.N. ASCÓ              C.N.Springfield
                           (Los Simpson)

Aquest mes d'abril ens hem assabentat d'un fet particularment greu, jo diria que molt greu: l'abocament de partícules radioactives a l'exterior (al medi ambient) que va tenir lloc fa quatre mesos enrere a la Central Nuclear Ascó I. Cronologia dels fets:

1) 26 de novembre 2007, es produeix l'incident contaminant "dintre" de l'edifici.

2 ) 29 de novembre 2007, es produeix la fuita a l'exterior per la xemeneia de refrigeració.

3) 14 de març: primera detecció d'una partícula radioactiva.

4) Al menys 6 col·legis visiten la C.N.A. Entre el 29/11/2007 i el 05/04/2008.

5) 2 d'abril: es detecten més partícules.

6) 3 d'abril: el Consejo de Seguridad Nuclear s'assabenta dels fets.

7) 5 d'abril: la notícia surt a la llum pública gràcies a Greenpeace.

8) 9 d'abril reunió del C.L.I. amb tots els alcaldes de la comarca. Al dia següent la Central té que reconeixer que no va donar les dades correctes.

9) 16 d'abril: l'ANAV (Associació Nuclear Ascó Vandellós) cessa al director d'Ascó I, i al seu director de protecció radiològica. El mateix dia el President de l'AMAC critica “tímidament” la gestió informativa de la Central.

10) 21 d'abril: Es detecten partícules radioactives en un camión de ferralla procedent d'Ascó. Es detecta al passar per l'arc de seguretat d'una empresa de"REUS".

11) 22 d'abril: Reunió d'alcaldes a Madrid amb el CSN.

12) 22 d'abril: es detecta un punt de "lleugera" radiació en un talús de la vora del riu, prop de la central.

13) 25 d'abril: PREMSA: L'empresa estatal de residus ENRESA projecta construir un Cementiri Nuclear a Ascó.


Fins aquí la simple relació de fets.

Ara repasem amb calma..., Que va passar a la Central perquè s'escampès "contaminació" radioactiva dintre de l'edifici.?..., Quina va ser la negligència que va fer possible la fuita a l'exterior??..., Perquè desprès de produïr-se la fuita es van admetre al menys 6 visites de col·legis, una d'elles, almenys, desprès de detectar-se partícules dintre del recinte de la Central??..., Perquè ni els gestors de la Central, ni el C.S.N., avisen la població una vegada tenen coneixement de la fuita??..., Perquè el C.S.N. (Consejo de Seguridad Nuclear)dona l'avís just una hora desprès que Greenpeace publiqui la notícia als mitjans i no el mateix dia que s'assabenta de la fuita??..., Perquè el President de l'AMAC (Associació de Municipis d'Àrees Nuclears) no critica la gestió informativa de la Central d'Ascó el dia que es fa pública la fuita, en lloc del dia que cessen als Directors??..., Quins interessos defensa l'AMAC??...

Preguntem-nos si amb el risc, que ha quedat patent, de fuita radioactiva de la C.N.A., és necessari tenir infraestructures esportives comarcals per escolars al costat de la C.N.A.(Central Nuclear d’Ascó)

Preguntem-nos si és necessari que els escolars visitin instal·lacions Nuclears...

Preguntem-nos, si és la primera vegada que ens han amagat una fuita radioactiva...

Preguntem-nos, si ja tenim el Magatzem Temporal Centralitzat a Ascó (el cementiri nuclear vaja)


Per acabar unes quantes frases del Doctor Antoni Lloret i Orriols (Físic Nuclear d'Alta Energia), el seu curriculum és espectacular: ha treballat al C.E.R.N. (Organització Europea de Recerca Nuclear), Director de Recerca del Centre National de Recherche Scientifique (França), Centre de Recherches Nucleaires d'Estrasburg. Destacat per la Generalitat per redactar l'informe sobre l'accident nuclear a Harrisburg (EUA). Creu de Sant Jordi 2008, membre del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat.


Diari Avui (08/04/1979), respecte a Harrisburg diu: "...cal preguntar-se què hauria passat a Ascó, on el nivell dels tècnics no té res a veure amb el dels EUA..."


Programa LA NIT AL DIA, del 22/04/2008, entrevista de Mónica Terribes al Doctor Antoni Lloret i Orriols:

"...des de el seu origen els que porten aquesta energia (la nuclear) menteixen continuament..."

"...com es possible que un incident que tingui lloc al novembre no tingui llum oficial fins al mes de març?, sobre tot desprès que Greenpeace sigui el que ho resol, avans que el Consell de Seguretat Nuclear...?...quin tipus de confiança podem tenir en les persones que porten aquest tema en aquest pais?..."


"...i ha un problema que és molt més delicat, que ningú en parla...el TRITI...un Isòtop radioactiu de l'Hidrògen...és radioactiu durant 12 anys...el TRITI és Hidrògen i forma aigua (tritada)...es coloca dintre de les molècules...i trenca enllaços...els gens per exemple...és tan lleuger que no es pot filtrar...la part que va a l'aigua va a l'Ebre...ningú fa cap anàlisis (per detectar el triti) amb això...és practicament segur (la presència d'aigua tritada a l'Ebre)...sinó on és aquesta aigua?..."

"Els membres del C.S.N....no hem mereixen cap confiança...estan demostran continuament que no mereixen cap confiança..."

Link al vídeo de TV3: http://www.tv3.cat/videos/393479

IMNOVACATALUNYA ES...BARCELONA?? (03/05/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 10:22

Aquest és un article anti-trasvasiste, i pro-Catalunya com a Nació-equilibrada.

Cartell manifestació.
 

Ni ha que no se'n recorden d’aquelles manifestacions contra un PHN que liquidava l’Ebre. Sembla que el que es va dir solament fa 7 anys, ara estigui caducat!, potser en portava de data de caducitat....Jo no la vaig veure.

Ara que Barcelona pensa..., sospita..., creu..., que tindrà set, ara val tot. Però i la resta del país, que en tindrà de set...?, mireu com que la Gran Conurbació Metropolitana (la Gran Barcelona) concentra uns 5 milions d’habitants, doncs els demés som..., poca gent. I poca gent no fa problema.

Els de Can Fanga ens diuen que no som solidaris, que l’aigua solament la volem per nosaltres...., etc. Però que no ho som prou de solidaris?, imagineu si en som que ja fa temps que ens diuen l’endoll del Sud. Ara a més a més també hem de ser l’Aixeta del Sud..., i ara pregunto..., i Barcelona que ens dona?, potser ens dona qualitat i quantitat hospitalària?, potser ens dona un servei de rodalies?, o potser un servei de transport d’autobusos...?, millors carreteres?.

El Govern s’hauria de plantejar quina classe de país vol..., un país concentrat a Barcelona deixant la resta del territori abandonat..., o un país reequilibrat, un país on mes o menys tothom tingui les mateixes oportunitats per estudiar, amb una atenció hospitalària de qualitat, amb uns transports públics amb freqüències que els faci útils...

Doncs bé, això últim és el que crec que es demana des de les Terres de l’Ebre, el trist és que sembla que més aviat s’està per la Gran Barcelona.

Reequilibrar vol dir una millor gestió del territori en quant al creixement urbanístic, sobre tot de la Barcelona Metropolitana, d’aquesta manera els catalans s’han de repartir més equitativament pel territori, en definitiva cada zona del territori ha de treballar amb els recursos de que disposa, no piratejar recursos d’altres zones per seguir un creixement que no els correspon, que a més els fa dependents i amb una gran possibilitat de fallida.

Ernest Blanch.
(IMNOVA)AUTOBÚS NO! (04/04/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 20:22

 

1)      En el Plenari Ordinari del 03/04/2008 varem presentar una moció que es va convertir en un prec, en el que demanavem l’adquisició d’un MINIBÚS URBÀ per trajectes interns de la població (veure article anterior). Així mateix es proposava un conveni amb la EMT de Móra d’Ebre pels trajectes entre les dues poblacions. IMNOVA PSC, VA APORTAR UN PRESSUPOST DE 135.000 € més IVA per l’adquisició. Nosaltres varem proposar finançar-lo amb l’aportació de l’empresa explotadora de l’abocador comarcal. La quantitat que aquesta empresa ingressa a Móra la Nova sobrepassa de llarg el cost de l’adquisició d’aquest vehicle, així com el de la posterior explotació.

L’Equip de Govern el va refussar amb l’argument que era inviable econòmicament. IMNOVA-PSC vol fer constar que de l’aportació de l’empresa de l’abocador, més de 100.000 € anuals es retornen a la població amb el rebut de la brossa, per complir una promesa electoral de l’Alcalde. Aquesta “subvenció” seria més útil, i més responsable, aplicar-la en un Bus Urbà per la població, que tornar a cada unitat familiar 50€ anuals.

Fernando Cantos, regidor de IMNOVA-PSC-PMRECOLÇAMENT A L'EDUCACIÓ (16/01/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 20:17

 

Srs. Regidors de CiU:   menys  “folklore”  i  mes  mesures socials de veritat.

 

   Dos propostes que el grup municipal IMNOVA-PSC va  intentar incloure al ordre del dia  del últim ple ordinari van ser:

 

  a) Hora d’acollida.-   L’ordre del Departament d’Educació 220/2007 de 19 de juny regula la concessió de subvencions a associacions de mares i pares de alumnes per a l’organització del servei d’acollida matinal d’infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya. El terme per presentar sol·licituds d’enguany a vençut el 15-09-2007 i ,  per evitar  la pèrdua de la subvenció l'any vinent , el nostre grup municipal proposem:  que per l’any que ve l’ajuntament es destini un dels seus treballadors a fi i efecte de que informi i doni el seu assessorament als membres de l’Ampa per l’obtenció d’aquestes subvencions per posar en funcionament al Col·legi Tres d’Abril un servei d’acollida de les  8 hores  a 9 hores pel curs 2008-2009.   

 

   b) Banc de llibres.- Que es destini una partida pressupostaria per l’adquisició de llibres d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.  Aquest llibres es compraran als pares dels alumnes que ja no els facin servir i a un preu reduït.  Per la gestió d’aquest banc de llibres s’encarregarà al personal municipal i es llogaran al començament del curs a baix cost a les persones que ho demanin als que es demanarà una  petita fiança per llibre llogat  per garantir que es tornin en bon estat. Els diners que s’obtinguin amb els lloguers i fiances no retornades es destinaran a la reposició i ampliació del banc de llibres.   Pel cas de que la demanda fos superior a l’oferta de llibres, es distribuiran en funció dels recursos familiars,  en atenció a les famílies més necessitades.  En tot cas aquest banc te que nàixer amb la vocació de disposar de tots els llibres necessaris pels alumnes de Móra la Nova.

 

  Aquestes propostes no van  ser incloses al ordre del dia per l’equip de govern de CiU fent una incorrecta  aplicació de la llei reguladora del règim local a Catalunya, en el cas del banc de llibres i aplicant un reglament intern de funcionament  massa restrictiu, en el cas de l’hora d’acollida.

 

   En qualsevol cas demano la vostra opinió a fi i efecte de tornar a proposar en pròxims plens  aquestes idees que al nostre grup pensem que tenen un gran interès social.

 

  Móra la Nova a 05-01-2007

 

  Fernando Cantos   (portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM)NOVA AMENAÇA PER L'EBRE!!

General — Publicat per imnopsc @ 18:33

Com a "PREVI" al comentari que seguirà, adjunto part d'una notícia del diari "El Periòdico de Catalunya" del dia 03/12/2007:

 

"Las Vegas als Monegres: fama, diners, ocupació, infraestructures, turisme. Vida. Es dirà Gran Scala, però es podria dir Las Vegas II: hi haurà casinos, hi haurà hotels, hi haurà parcs temàtics i un gran desert per ocultar els pecats. A la regió hi ha entusiasme i ansietat. La presentació oficial serà el pròxim dia 12 --el "dia màgic", assenyala un alcalde-- i fins aleshores tot seran especulacions sobre els detalls i la ubicació. Sobretot la ubicació. Les "fonts autoritzades" que parlen des de l'anonimat apunten a tres pobles: Castejón de Monegros, La Almolda i Valfarta. Tres viles diminutes que anhelen convertir-se en la meca europea del vici. Las Vegas."..."...una desena de promotors havien posat en marxa una societat, International Leisure Development (ILD), amb el propòsit exclusiu de fer el Gran Scala. Les xifres provoquen vertigen en qualsevol lloc, Monegres o no Monegres: 32 hotels casino --un menys que a Las Vegas--, 25 milions de visites a l'any --el Govern d'Aragó parla de 12--, una inversió de 15.000 milions d'euros. Hi haurà 30.000 llocs de treball.
En realitat, el que als Monegres i a la resta d'Espanya es va saber a mitjans del mes de novembre el Govern d'Aragó ho sabia des de fa mesos, ja que els contactes amb els promotors es van iniciar --es va saber després-- a començaments d'aquest any. Tenint en compte que el projecte encara genera dubtes --¿32 casinos? ¿30.000 llocs de treball? ¿15.000 milions d'euros? ¿als Monegres?--, la paraula compromesa és la de les dues màximes autoritats del Govern aragonès: Marcelino Iglesias i José Ángel Biel
."


Això sembla no ja el màxim, és sobrepassar directament el que una ment febril podria concebre. A els Monegros, i aprofitant la via del AVE i la proximitat de l'Autopista, es vol construir una "MACROCIUTAT" del Joc, és a dir una "Las Vegas" a l'espanyola.

És molt probable que a poca distància d'aquests hotels-casinos es construeixin grans urbanitzacions de luxe. De on sortirà l'aigua necessaria per aquests projectes?..., doncs de l'EBRE. I no sirà poca l'aigua necessaria per aquests 32 hotels-casinos, restaurants, botigues... etc., a més de les urbanitzacions esmentades. Això pot generar una disminució del cabal del riu, i un augment de la contaminació a les aigues.

Com sempre per salvar territoris es recurreix a MACROPROJECTES que no sempre són factibles (recordeu l'Enron la Central de Cicle Combinat més gran d'Europa), i que solament afavoreixen uns quants promotors.

Per fixar la gent al territori s'ha d'explotar aquest territori, però de forma natural, i amb projectes assumibles.

Ernest Blanch. LA MERDA DE L'ABOCADOR

General — Publicat per imnopsc @ 19:45
Aquests dies tenim una nova sorpresa en relació a l’abocador de Tivissa- altrament dit MACROABOCADOR”-, amb la notícia de la signatura d’un conveni que permetrà mes abocaments.
Però això és una sorpresa?, doncs jo entenc que no!, i per fonamentar aquesta afirmació hauríem de revisar la història d’aquest MACROABOCADOR.

A Tivissa, a 2 escassos Km. de Móra la Nova, hi havia un Abocador dimensionat pel territori (80.000 metres cúbics) que abastava, les tres comarques Ribera, Priorat i Terra Alta.
A data l’any 2002 ens assabentem de la construcció d’un nou abocador a tocar de l’antic, encara en ús, d’una capacitat de mes de 3.000.000 de m3.
Que va decidir de construir-lo,  doncs hi van tenir a veure la pròpia empresa, l’Ajuntament de Tivissa,   el Departament de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre d’una ja caduca Generalitat Convergent, l’Ajuntament de Móra la Nova al aprovar hi donar permís a l’empresa per utilitzar i ampliar el Camí de l’Ermita (ara Camí de l’Abocador) a canvi d’uns euros per TM, utilitzats al final per complir una promesa electoral del Sr. Sabanza –tornar part del rebut de la brossa-).  El moviment social que va causar va ser important, però pel que sembla no suficientment.
L’any 2003, amb el NOU GOVERN, tant a la Generalitat com al Consell Comarcal, amb promeses tant de tancar-lo, com de limitar els abocaments, vàrem tenir esperances respecte al futur del MACROABOCADOR. Però no va ser així, els nous governants tan sols van constituir una comissió de seguiment i van prometre de reduir l’entrada de residus. Possiblement la situació era irreversible, perquè simultàniament a la construcció del nou abocador, la Generalitat de CiU corria a tancar altres abocadors i ens situarien en una carrer sense sortida que faria imprescindible,  per bona part de Catalunya,  l’abocador de la Ribera d’Ebre. Es  a dir el govern de CiU havia fet polítiques de residus dirigides a la creació d’un gran negoci, el macroabocador de Tivissa,  havien convertit a la Ribera d’Ebre en el “container de la brossa” de Catalunya.
I ara ens trobem que aquell monstre projectat tira endavant a tota maquina, tal i com sempre va denunciar que passaria el moviment social contrari al seu implantament.

Si llegim tots els antecedents, ja veiem que no podia ser d’una altra manera, doncs perquè l’empresa construïa un monstre de mes 3.000.000  m3 ? . Pensem que si el petit abocador de 80.000 metres cúbic, va durar 10 anys i recollia la brossa de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat i puntualment d’uns altres llocs; fent una simple regla de tres, per omplir amb les tres comarques el macrocabocador de Tivissa son necessaris  375 anys;  això sol pot evidenciar que o els amos del macorabocador son immortals o de un començament estava  previst acollir la brossa de tota Catalunya. 
A més a més ara el Sr. Sabanza, desprès de excloure a Móra la Nova del Consorci de Residus per la Ribera, Priorat i Terra Alta per motius econòmics i obviant qualsevol solidaritat per la resta de pobles de la comarca, ara vol cobrar la quantitat que pensa que li toca a Móra la Nova, per un Conveni que ha negociat un Consorci del qual ens va excloure expressament, i segurament més per motius mes  partidistes que econòmics (es va fer avanç de les eleccions al Parlament de Catalunya). No sembla contradictori?  
Em de tenir en compte que si aquest abocador s’ha fet  en aquesta comarca es perquè la resposta social va ser important però insuficient. O sigui que o hi ha més compromís social per part dels ciutadans, o acabaran instal·lant a la nostra comarca més abocadors,  ATC’s, i d’altres inimaginables immundícies."     A IMNOVA-PSC pensem que a aquesta situació ha sigut provocada i premeditada en origen pels governs de CiU, que van situar als actuals governs en una situació irreversible,  de fet el macorabocador ja ho tenim i ara tan sols queda fer una bona gestió del mateix, es a dir, que ens pugui servir a les comarques properes durant molts anys, això implica una lluita constant amb  els interessos privats que provaran d’omplir ho ràpid i fer beneficis de la mateixa manera, molts i ràpids.    Una vegada ple, mai mes una instal·lació d’aquestes característiques a la Ribera. .

Powered by LifeType