Parlo sovint de la ciutat de Valls. Sempre intento recordar i defensar que Valls, com a capital de l’Alt Camp, ha de ser el referent social i cultural de la comarca i, per tant, les administracions, i els seus responsables, han de trobar mecanismes per garantir la millora dels serveis públics i vetllar pel seu bon funcionament.

  

  De ben segur que es podria parlar d’algun altre espai de la ciutat, però m’agradaria fer-ho de la biblioteca pública.  (Segueix)