Reprodueixo aquí un comunicat de la Secció Sindical de CCOO de Lear sobre la participació en la pròxima vaga general del dia 29 de setembre per l'interès que m'ha despertat.  (Segueix)