Aquests dies s'ha parlat força de la nova llei electoral de Catalunya, bé potser caldria parlar més pròpiament del projecte de nova llei electoral i més pròpiament de llei electoral de Catalunya, ja que en una trentena d'anys de democràcia el nostre país no ha tingut llei electoral. Diria que qui s'hi va posar a treballar una mica seriosament va ser el conseller Carretero en la passada legislatura. Ara el projecte ha reviscolat davant el desprestigi creixent de la cosa pública, si és que a la cosa pública li quedava encara algun prestigi. (Segueix)