El període de negociació i consulta entre el Comitè d'Empresa i la Direcció de l'empresa sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió temporal de contractes ha arribat a la seva fi. La plantila de Lear ha decidit democràticament acceptar la proposta de la direcció que millorava les condicions de L'ERO inicial. El Comitè d'Empresa ha negociat durament al llarg de set reunions el contingut d'aquestes millores i el que va decidir és no prendre cap decisió que no fos la d'exposar al conjunt de la plantilla el resultat de les negociacions i que cadascú, lliurement i secretament, indiqués si volia que el Comitè acceptés les noves condicions. No és la meva intenció explicar aquí aquest contingut, que hom pot conèixer a través de la premsa i que els afectats coneixen de viva veu, sinó analitzar diversos aspectes que han acompanyat tot aquest procés.  (Segueix)