Dilluns de pasqua, dia ventós a la comarca de l'Alt Camp. La tradició assenyala aquest dia com un dia eminentment de camp. La majoria exercim de camperols en plena natura. És el dia de la Mona. Tradició catalana antiga. Així com molts pobles feien el dia del gos l'endemà de la seva festa major, els catalans fem el dia del gos després de cada una de les tres pasqües. Nadal, la florida i la granada.

 (Segueix)