Un any de la Llei pel Dret a l'habiatge i els deures per fer...

10 Gener, 2009 17:10
Publicat per csala, Medi Ambient i Habitatge

Un any, i no em negaran que és més difícil accedir a un habitatge ara que fa dotze mesos. Els lloguers pugen per sobre del nivell de vida, la construcció de protecció oficial no arrenca amb la força que habitualment ho fa quan hi ha una crisi en el mercat de renda lliure, no es concedeixen hipoteques, i la programació de les Àrees Residencials Estratègiques per part del Govern va pel camí de convertir-se en un fracàs descomunal.

 

Ja tindrem temps, quan tinguem les xifres, de repassar si s'estan complint els objectius que el Pacte per l'Habitatge preveia per a l'any 2008, però en aquest primer aniversari de la Llei vull fer referència a la ineficàcia del Govern per desplegar-la.

 

Aquesta Llei, preveu l’obligació d’emetre, dins d’uns terminis, una sèrie de normativa perquè aquesta pugui aplicar-se i tenir efectes el més aviat possible.

 

En aquest sentit, cal denunciar, molt especialment, que no tinguem encara un dels instruments fonamentals: El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), - tindria que estar aprovat el 9 de gener de 2009 -, i ni tan sols s’ha iniciat el tràmit d’informació pública, ni tan sols s’ha presentat dins del 2008, tal i com va prometre fa dos mesos, en seu parlamentària el mateix Conseller.

 

El PTSH és un document fonamental per a desenvolupar les polítiques d’habitatge a Catalunya. Resulta del tot contradictori amb el fet de presentar un programa de més de 80 nous barris a Catalunya, sense que pugui afirmar-se que respon a una necessitat real d’habitatge en tots els indrets on s’han programat aquestes ARES.

 

Per això puc afirmar que un any després de l’aprovació de la Llei constatem que s’han incomplert tots els terminis i que està aturat el seu desplegament.

 

Hi ha altra normativa que tampoc s’ha desenvolupat, com:

 

·         El nou Reglament del llibre de l’edifici, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 de juliol de 2008.

·         El Decret de condicions d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat, que està en tràmit, i que havia d’haver estat aprovat abans del 9 d’abril de 2008.

·         El Decret de Registre d’Agents Immobiliaris, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 d’abril de 2008.

·         El Decret de Registre Voluntari de Constructors, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 d’abril de 2008

·         La creació de l’Observatori sobre l’Habitat i la Segregació Urbana, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 de juliol de 2008.

·         La constitució del Consell de la Qualitat, la Sostenibilitat i la Innovació, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 de juliol de 2008.

·         El Decret que determini el procediment d’homologació dels promotors socials, que havia d’haver estat aprovat abans del 9 de juliol de 2008.

·         El Decret que determi els criteris per a avaluar el compliment del manament de solidaritat urbana que havia d’haver estat aprovat abans del 9 de gener de 2009.

 

Les polítiques d’habitatge necessiten un gir copernicà. El Govern sembla aliè a la realitat i a més incompleix amb els deures pendents. 

 

Catalunya té decenes de milers d’habitatges en stoc; els bancs i caixes no estan finançant la compra d’habitatges; els lloguers estan pujant, perquè davant la manca d’accés a la compra s’incrementa la demanada de lloguer; els visats s’han reduït al 2008 a xifres inferiors al 1985; i els ARE’s, la construcció d’Habitatge de Protecció Oficial, com ja he dit no serveixen per a fer front a la situació actual.

1 Comentaris | 0 RetroenllaçOs