L'aparcament de l'estació del TAV. La resposta del Govern...

28 Maig, 2008 17:36
Publicat per csala, Política Territorial i Obres Públiques

El 25 d'octubre del 2007 preguntava al Govern sobre quina previsió i quines negociacions s'havien obert per ampliar l'aparcament de l'estació del Tren d'Alta Velocitat i establir-ne places gratuïtes. Aquesta pregunta que pot consultar-se al BOPC 20-11-2007 (núm 164) p.78 (tram. 314-07748/08), deia concretament:

¿Té previst el Govern, negociar un aparcament gratuït o de baix cost per als usuaris del nou servei de regionals que el Govern ha dit que vol establir per a promoure l'ús del transport públic ferroviari....?.

La resposta, unes setmanes després, BOPC de 18-12-2007 (núm. 186) p.25, i veieu com el Govern, enlloc d'anticipar-se a una necessitat evident decideix anar a remolc. Transcric la resposta literalment:

"L’estació del Camp de Tarragona disposa en aquest moment d’una dotació de 600 places d’aparcament integrades a l’edifici de l’estació.

El Govern considera que aquest nombre de places és suficient en aquests moments. A mesura que s’implantin els nous serveis i s’ampliïn les necessitats s’estudiarà les ampliacions oportunes.

La política comercial d’aquestes places d’aparcament les gestiona ADIF. Un cop s’implantin els trens regionals d’altes prestacions, ha de ser prou competitiva en preu per promoure el transport ferroviari regional sobre la línia d’alta velocitat.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques"

Ara tothom s'exclama, tothom vol fer estudis, i tothom vol arreglar la situació.

Per cert, algú sap, perquè ja fa mesos a la primera planta de l'aparcament hi ha desenes de places inutilitzades?.

Per cert no creieu que segueix sent un escàndol el tema dels accesos a l'estació?. D'aìxò també en tinc de preguntes i repreguntes, amb respostes que ja aniran sortint.

Avui aprofito per parlar de l'aparcament, que està d'actualitat, però era una evidència que feia mesos calia preveure i intentar solventar. Preveure i no anar a remolc és mostra d'eficiència i de bona capacitat de gestió. Però en això aquest Govern no n'és un exemple, cada dia en tenim evidències.

 

Comentaris | 0 RetroenllaçOs