Circuit contra la violència masclista del Camp de Tarragona

Publicat per fxsabate | 23 Nov, 2009

  El Govern constitueix el circuit contra la violència masclista del Camp de Tarragona  És el segon de Catalunya després del de Terres de l’Ebre 

   

  Avui s'ha constituit la Mesa institucional del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista. El nou Circuit estableix mesures de coordinació i mecanismes d’actuació per millorar la qualitat de la resposta a les dones que pateixen violència masclista.  El Circuit del Camp de Tarragona és el segon que existeix a Catalunya, després que el febrer es creés el primer a les Terres de l’Ebre. El desplegament d’aquests circuits respon al compliment de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada el mes d’abril de 2008. Aquesta llei estableix les competències de les diferents administracions de Catalunya en la lluita contra aquesta xacra social, dóna molta importància a les estratègies de prevenció, i estableix les bases d’un veritable treball en xarxa. 

   

  En l’acte de presentació, al qual també hi ha intervingut la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté , s’ha signat un acord entre tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, altres institucions i agents implicats amb l’objectiu que existeixi un veritable treball en xarxa. Aquest treball en xarxa ha de servir per millorar la qualitat de l’atenció a les dones que viuen situacions de violència masclista i optimitzar els recursos existents.

   

  L’acord ha estat signat per tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, els consells Comarcals del Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat; els ajuntaments de Tarragona, Reus, El Vendrell, Cambrils, Valls, Salou i Calafell; la Fiscalia i l’Audiència de Tarragona; els Col·legis d’Advocats de Tarragona i Reus; el Col·legi de Periodistes de la demarcació a Tarragona; la divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i l’Assemblea Territorial de Dones del Camp de Tarragona. Els objectius del Circuit són:

   

   ·        Contribuir decisivament a l'eradicació de la violència masclista a partir d'un model d'intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l'atenció

  . ·        Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista.

   

  ·        Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d'un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista. El Circuit estableix nous mecanismes d’actuació i relació entre institucions, entitats i persones professionals implicades: 

  • Estableix la Xarxa de Coordinació del Circuit del Camp de Tarragona.
   • Mesa Institucional (màxim òrgan de representació i decisió del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista)
   • Comissió tècnica (òrgan gestor)
   • Equips Tècnics referents (comarcals)
   • Plenaris (comarcals)
   
  • Desenvolupa un Mapa de recursos del Camp de Tarragona
  • Dissenya i implementa Plans Formatius Específics per als diversos cossos professionals en relació a la lluita contra la violència masclista
  • Estableix Instruments d’Avaluació Continuada.

   Els circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista que es creïn a Catalunya, a partir del model consensuat, desenvoluparan els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, coordinant-se amb els nivells locals, comarcals, intercomarcals i nacional. En la seva elaboració hi participen àmpliament els ens locals, els grups de dones i les persones professionals implicades en la violència masclista de cada territori.  El  Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista ha estat elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat i estableix noves pràctiques que caldrà introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència masclista a tota Catalunya. 

  Xarxa d’atenció a les dones 

   

  La nova Llei també estableix, entre d’altres, la creació de la Xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista. És dins d’aquest nou model d’atenció que a Tarragona es va crear el Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE), i a nivell comarcal i municipal  s’han desplegat els Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) a les comarques del de l’Alt i Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, i els ajuntaments de Valls, Cambrils, Reus, Vendrell i Tarragona.  El Centre d’intervenció especialitzada de Tarragona es va posar en funcionament el mes de juny del 2009. Aquests nous centres, dels quals n’hi ha tres més a Catalunya (Terres de l’Ebre, Baix Llobregat i Gironès), són serveis especialitzats que ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació a les dones que han estat o estan en situació de violència, així com a llurs filles i fills. Així mateix, han d’incidir en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. L’any 2008 aquests serveis van atendre 409 dones i 129 infants i van facilitar la inserció laboral a un total de 118 dones entre els anys 2007 i 2009. 

   

  A més, hi ha els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i d’altres, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista. L’ICD ha invertit enguany 230.000 euros als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones del Camp de Tarragona. Això suposa un increment del 74% respecte les ajudes atorgades l’any 2008. L’any 2010 hi ha prevista una inversió de 270.000 € més.

   

  Per altra banda, des de l’Institut Català de les Dones es recorda l’existència, entre d’altres, de serveis d’atenció a les dones en situació de violència com la Línia gratuïta 900 900 120 que atén, a més de telefònicament, a l’adreça de correu electrònic 900900120@gencat.cat , així com d’un xat al qual s’accedeix des de la plana web www.gencat.cat/icdones. Aquest servei, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies l’any, ofereix atenció de forma gratuïta i confidencial a totes les dones que puguin patir una situació de violència masclista en qualsevol de les seves formes.Pel que fa al Camp de Tarragona, aquest servei, l’any 2009 ha atès entre els mesos de gener i octubre un total de 911 trucades.

  Baix Penedès106
  Tarragonès532
  Alt Camp60
  Conca de Barberà15
  Priorat10
  Baix Camp188
  TOTAL911

   23 de novembre de 2009
   

  Annex1Signen l’acord que aprova el procediment de coordinació institucional per al desplegament del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de al violència masclista:

  1. Carme Capdevila, consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania
  2. Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones
  3. Sr. Javier Hernández i García, President de l’Audiència Provincial de Tarragona
  4. Sr. Xavier Jou i Mirabent, Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona
  5. Sr. Albert Vallvé i Navarro, Vicepresident de la Diputació de Tarragona
  6. Sra. Teresa Victòria Pelegrín i Casanova, Consellera Delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de  l’Ajuntament de Tarragona
  7. Sra. Rosa Garrido i Arconés, Regidora de l’Àrea de Benestar de l’Ajuntament de Reus.  
  8. Sr. Raül Buira i Subirats, Regidor de Regidor de Governació, Serveis Socials, Joventut i Festes, Tecnologia i Societat de la Informació de l’Ajuntament de El Vendrell. 
  9. Sr. Robert Benaiges i Cervera, Alcalde de Cambrils. 
  10. Sr. Albert Batet i Canadell, Alcalde de Valls 
  11. Sr. Pere Granados i Carrilli, Alcalde de Salou 
  12. Sra. Mª Josepa Sans i Olmedo, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Calafell
  13.  Sra. Sílvia Puerto i Lleixà, Vicepresidenta d’Infrastructures del Territori i Serveis Municipals del Consell Comarcal del Tarragonès 
  14. Sr. Josep Masdéu i Isern, President del Consell Comarcal del Baix Camp
  15. Sr.  Joan Basseda i Domènech, Conseller d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Baix Penedès
  16. Sra. Carme Mansilla i Cabré, Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
  17. Sr. David Rovira i Minguella, President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
  18. Sr. Josep A. Robles i Cerezo, President del Consell Comarcal del Priorat
  19. Sr. Jordi Tous i Vallvé
  20. Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Social i Ciutadania   
  21. Sr. Adam Manyé i Sardà, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
  22. Sr. Vicenç Abellán i Armelles, Cap de l’Àrea per a la coordinació i planificació escolar, signa per delegació de: Vicenç Villena i Serrano. Director de Serveis Territorials a Tarragona d’Educació.  
  23. Sr. Francesc Tarragona i Baró, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Governació i Administracions Públiques
  24. Sra. Hortènsia Grau i Joan, Directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació  
  25. Sr. Ramon Gutiérrez i Coronado, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Justícia
  26. Sr. Josep Lluís Pau i Roigé, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge
  27. Sr. Joaquim Margalef i Lleberia, Director dels Serveis Territorials de a Tarragona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
  28. Sra. Belén Escalada i Quirós, tècnica dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Salut.  Signa per delegació de: Joaquim Pallejà Pallejà. Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Salut. 
  29. Sr. Josep M. Solanes i Segura, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball
  30. Sr. Jaume Giné i Bordonau, Intendent, Cap de la Regió Policial de Camp de Tarragona
  31.  Sr. Ignasi Company i Armengol, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
  32. Sr. Carles Ferrer i Ferré, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 
  33. Sra. Aïna Estarellas i Roca, Subdirectora de la Divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal
  34.  Sr. Ignasi Soler i Seras, President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
  35. Sra. Mª Antònia Llauradó i Llort, Representant de l’Assamblea Territorial de Dones del Camp de Tarragona.
   


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Animal amb trompa: