Per fi el port de Roda ¡¡

Publicat per fxsabate | 27 Jun, 2008
  • Ahir posàvem en servei el nou port de Roda amb el president Montilla i el conseller Joaquim Nadal. Amb una superfície de més de 18 hectàrees, compta amb 640 amarradors per a embarcacions de tipus mitjà, així com 70 places en marina seca per a naus més petites. El nou recinte es presenta com un espai obert al ciutadà, amb nous passejos i zones verdes per donar continuïtat al front marítim. La inversió ha estat de 45 MEUR.

   

  • Un port obert a les persones
  plànol del nou port de Roda de Barà
  • El nou port esportiu s’ha concebut per tal de potenciar la seva integració en els espais públics i evitar, així, el seu aïllament respecte del nucli urbà. Així, s’han prioritzat les zones per als vianants i s’ha adaptat tot el recinte a persones amb mobilitat reduïda. Així, s’han construït un total de 22.000 m2 d’espais oberts enjardinats per a l’ús ciutadà al llarg de tot el perímetre, amb espècies autòctones.
  Inauguració del Port de Roda ambelPresident de la Generalitat José Montilla i l'alcalde Figueredo
  El president José Montilla i l'alcalde Figueiredo
  • Aparcaments
  • Estan ordenats dins i fora del recinte del port per facilitar l’accés a les platges i als serveis propis del port. A l’interior  s’ubiquen sota el Passeig marítim, a l’àrea del Passeig de Ribera i sota la Rambla de Mar. Al llarg d’aquesta rambla, s’alternen aparcaments amb petits magatzems per als usuaris del port, anomenats pallols. En total, s’han construït 515 places d’aparcament, de les quals 307 són cobertes.
  Inauguració del Port de Roda ambelPresident de la Generalitat José Montilla, l'alcalde Figueredo i el radiofonista Luís delOlmo
  El radiofonista Luís del Olmo acabava de dir a la seva ràdio que anava a la inauguració del millor Port del Mediterrani 
  • Edifici de capitania i altres serveis
  A banda dels espais oberts, el port acull un conjunt de serveis, equipaments i edificis vinculats a les activitats pròpies del port esportiu. Així, s’ha construït l’edifici que acull les dependències de capitania i la torre de control, que ocupa una superfície de 140 m2.
  A banda d’aquest edifici, s’ha construït l’estructura d’altres espais que, a mesura que es resolguin les concessions administratives i es completin, es posaran en servei progressivament:
  • Escola de vela i locals comercials: situada estratègicament vora el moll adossat al contradit, s’ha habilitat una àrea exclusiva per a la navegació amb vela lleugera, i vela adaptada, on també es preveu un espai reservat per a motos aquàtiques.
  • Tallers d’embarcacions: situats al costat de la capitania, entre la Plaça del Mar i la marina seca, els tallers ocupen una superfície de prop de 7.700 m2destinada a la reparació, manteniment d’embarcacions i subministrament de carburants.
  • Zona comercial: l’àrea del Moll de Ribera, la més propera al municipi, acull un conjunt de locals comercials i de serveis que sumen una superfície de més de 3.500 m2, destinats sobretot a restauració i oci.
  • D’altra banda, el port disposa de dues grues de 10 tones i 11 tones, respectivament i un pòrtic elevador de 100 tones, per assistir a la totalitat de la flota amb base al port. Finalment, el recinte compta amb benzinera, vestidors i altres serveis per als usuaris.
  Inauguració del Port de Roda ambelPresident de la Generalitat José Montilla i el conseller Joquim Nadal 
  • Integració i sostenibilitat ambiental
  • El nou port de Roda de Barà s’ha dissenyat tenint en compte especialment la singularitat del seu enclavament, al costat del conjunt del Roc de Sant Gaietà. Així, els materials utilitzats en el paviment i el revestiment exterior dels edificis mantenen una harmonia estètica amb l’entorn, amb un predomini dels colors blau, blanc i verd, per tal d’integrar el recinte en el paisatge.
  • D’altra banda, el nou port  disposarà de 2 punts nets, per a la recollida selectiva de brossa, equips decantadors, d’aspiració d’aigües residuals, barreres antipol·lució, així com plaques solars. A més, aposta per l’ús d’aigua regenerada per a la neteja d’embarcacions, el rec i la neteja viària.