Preguntem al President sobre l'AVE i torno a la Delegació del Govern a Tarragona

Publicat per fxsabate | 27 Des, 2006

  Transcripció de la pregunta al President Montilla el 21 de desembre de 2.006

  El president del Parlament:

  Doncs, la següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialista -Ciutadans pel Canvi, l’honorable senyor Xavier Sabaté.

  El Sr. Sabaté i Ibarz

  Moltes gràcies. Molt honorable president, sou president d’un govern molt jove, gairebé diria una criatura, que només té tres setmanes de vida, i al qual sembla que se’l fa culpable de tots els mals, sense la cortesia dels cent dies que és habitual en qualsevol país del nostre entorn.

  Es diu, per exemple, que és un govern postnacional, la qual cosa és una absurditat, a no ser que hagin deixat de considerar Catalunya com una nació, la qual cosa no crec que sigui possible. Queden quatre llargs anys i sembla que alguns estiguin entestats a donar feina a l’Institut d’Estudis Catalans per fer bona la intervenció d’aquest matí de la diputada d’Esquerra Republicana, quan feia referència als neologismes.

  Es diu també que és un govern segrestat ideològicament, la qual cosa, doncs, també és una absurditat, perquè s’entén que una part segresta al tot i segrestador i segrestat no pot ser la mateixa persona.

  En fi, em temo que ho confonen amb tranquil·litat, amb seriositat, amb rigor, amb treball ben fet, amb autoritat. En fi, tot allò que ha de tenir un bon govern.

  És un govern també que sap valorar l’important que passa al nostre país. Per això, des del nostre grup hem considerat convenient preguntar-li, senyor president, per quelcom important que ha passat aquesta setmana, en concret entre Lleida i el Camp de Tarragona, com ha estat la inauguració de la nova línia d’alta velocitat.

  L’alta velocitat allà on arriba canvia els paradigmes, la mentalitat dels ciutadans, atansa oportunitats, cultures, en definitiva, ens canvia la vida a tots. I voldríem saber des del nostre grup quina és l’opinió del president de la Generalitat sobre aquest fet, la importància per al Camp de Tarragona i per a Catalunya.

  Moltes gràcies.

  El president del Parlament

  Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

  El president de la Generalitat

  Gràcies, senyor diputat. Segur que compartirà amb mi que el fet que en aquests moments el Camp de Tarragona i Lleida estiguin connectats per un tren en un trajecte de mitja hora és un canvi qualitatiu pel que fa als transports del nostre país. L’arribada de l’AVE a Tarragona és una magnífica notícia i així la veu el Govern, però a la vegada és també un fet que ens encoratja a treballar per aconseguir que arribi a finals del 2007 a Barcelona i després, òbviament, a Girona i a la frontera amb França.

  L’AVE fins a Tarragona és el primer pas per aconseguir alguns dels principals objectius que aquest Govern s’ha marcat com a prioritaris. Comencem a desenvolupar un sistema de comunicacions no radials, és a dir, endrecem, equilibrem el nostre territori, donem oportunitats i competitivitat a zones de Catalunya que patien incomunicació i oblit, que estaven, des del punt de vista de les infraestructures, discriminades.

  I comencem a dotar el nostre país de les infraestructures que mereix i sobretot que necessita per afrontar el segle XXI amb garanties d’èxit. Finalment, encara que tard, aconseguim que l’Estat iniciï un camí reforçat, amb allò establert a la disposició addicional tercera de l’Estatut, d’inversions a Catalunya a l’altura del que necessitava i necessita el nostre país.

  En definitiva, estem davant d’una magnífica notícia, però no podem badar, ara és el moment de voler més, de ser encara més ambiciosos, de completar el projecte de l’alta velocitat a Catalunya, de construir una bona xarxa regional de comunicacions per ferrocarril, de solucionar els problemes que encara patim massa sovint en el transport de rodalies. Tots ells són elements claus per al futur del país. I la notícia de l’arribada de l’AVE a Tarragona no ens dóna sinó esperances fundades d’èxit per a aquests ambiciosos projectes i objectius.

  Moltes gràcies.

  I a partir d'ara tornem a fer de Delegat del Govern al Camp de Tarragona

  L’endemà de formular aquesta pregunta, mantenia una llarga reunió amb el President Montilla al seu despatx de la Plaça de Sant Jaume. L’havíem concertat la nit anterior després del sopar de parlamentaris del Grup Socialista. A les sis de la tarda entrava a Palau i sortia a tres quarts de vuit. Com sempre, va ser una entrevista molt cordial en què vam tenir temps de parlar de moltes qüestions, de la situació a les comarques del sud, de lafeina que ens toca fer i del paper que podem jugar cadascú. No podem demorar més el omenament del Delegat del Govern a Tarragona. Li agraeixo que em deixi escollir i li agraeixo també que ens ho deixi anunciar a nosaltres. Trucaré per veure quan ho anunciem.

  Finalment, surt a Catalunya Ràdio a les 9 del matí del 24 i a les 11 convoquem una compareixença al PSC de Tarragona per la una del migdia. L’explicació més planera que se m’acut és la que connecta amb allò que vaig dir al llarg de la campanya: volem que els ciutadans ens deixin jugar la segona part del partit i accepto l’oferiment del President per jugar-la a casa. Un periodista em pregunta què significa fer-ho després d’haver estat conseller i responc que a la davantera de l’equip juguem uns pocs però que la resta de l’equip també juga i és important la seva labor.

  Així ho sento i m’encanta jugar a casa a partir d’ara. És la meva gent, el meu territori, el meu paisatge visual. Torno després de sis mesos d’anar revolucionat tot el dia, després de no fer vacances a l’estiu, d’haver superat l’organització de dues eleccions – la de l’Estatut el 18 de juny – i la de les eleccions al Parlament l’1 de novembre. Els propers quatre anys seran apassionants al Camp de Tarragona.

  Aplicarem un programa de progrés, tenim les coses molt pensades, la llei de barris s’aplicarà a Reus, Tarragona, Cambrils i Valls i espero que també al Vendrell. Farem la presó nova, l’hospital de Reus, carreteres i nova gestió de l’aeroport. Els grans i els més petits tindran una atenció molt millor i tothom podrà sentir-se orgullós de ser català perquè, ara sí, oferirem uns servies d’altíssima qualitat en el terreny social i educatiu. Tindrem un territori més preparat per crèixer econòmicament, més ordenat i més equilibrat. I un medi ambient més d’acord amb les noves demandes d’uns ciutadans i ciutadans que ens ho reclamen per aquí i per contribuir a un planeta millor.

  Agraeixo les mostres de suport d’aquests dies de tanta gent del PSC i sobretot de la de fora. Qui em coneix sap que la meva decisió ha estat condicionada principalment i gairebé diria únicament, per aquesta raó. Procuraré estar a l’alçada de tanta i tan immerescuda confiança