Patrimoni de Valls

04 Jul, 2007


Segona edició del concurs fotogràfic de patrimoni de Valls

Novetats — Publicat per mariscu @ 18:26

Participants: És obert a totes les persones que ho desitgin, amb un màxim de 5 fotografies i un mínim de 3 fotografies per autor.

Tema: “PATRIMONI VALLENC” L’objectiu és conèixer i divulgar el patrimoni vallenc des d’un vessant artístic com la fotografia. L’autor/a podrà escollir qualsevol monument, edifici, escultura, pintura, document, paisatge rural, natural, urbà o element cultural pertanyent al terme municipal de Valls.

Format i presentació: Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre. El format de les imatges serà com a mínim de 18 x 24 cm i com a màxim de 40 x 50 cm.  

Identificació: Les fotografies es lliuraran en un sobre tancat. En el sobre hi constarà un pseudònim i l’acompanyarà un altre sobre amb les dades de l’autor/a: nom, telèfon, correu electrònic, edat i població.

Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.

Tramesa: Les fotografies s’hauran de lliurar o enviar per correu a la següent adreça: Casal Popular La Turba, c. Nou 12, 43800 Valls (Alt Camp); abans del dia 31 d'octubre a les 19:00 h. Aclariments: info@talurba.cat o al tel. 977 602656.

Jurat: Estarà format per les següents persones vinculades al patrimoni i a la fotografia: Jordi París, Francesc Murillo, Josep Martí, Sergi Grau, Pilar Mussoles i Ricard Ibarra. El veredicte del jurat serà inapel·lable, a la vegada que estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts. Es podrà presenciar la deliberació del jurat el dia 10 de novembre a les 19:00 h dins el marc de les festes del 10è aniversari del Casal Popular La Turba.

Lliurament de premis i exposició: Els treballs presentats s’exposaran a La Turba a partir del dia 16 de novembre de 2007, a les 21:00 h. Aquest dia i en aquesta hora s’entregaran els premis als participants guanyadors.

Premis: En l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut artístic, tècnic i el seu interès patrimonial, i es tindrà en compte el conjunt de la sèrie.

-1r premi                                                                           300,00 €

- 2n premi                                                                         200,00 €

- Premi al jove fotògraf (participants menors de 25 anys)       150,00 €

Consideracions finals: Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. Les fotografies participants al concurs podran ser objecte de publicació, de reproducció i de difusió. L’organització es compromet a fer constar el nom de l’autor/a. L’autor/a cedeix gratuïtament els drets de reproducció. L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es farà responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir. L’organització es compromet a retornar les obres.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.


Comentaris


Afegeix un comentari


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 A quin mes es celebra nadal:Powered by LifeType