BLOC IMNOVA-PSC

15 Des, 2008


PROPOSTES PEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL PER MÓRA LA NOVA (15/12/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:33

El dia 15/12/2008, IMNOVA-PSC ha presentat a registre les següents propostes per l'aplicació del Fons Estatal d'Inversió Local a Móra la Nova:

Preàmbul: El dia  10 DE DESEMBRE A L' ESPAI FIL DIRECTE DE RÀDIO MÓRA D' EBRE-SER l'alcalde Joan Sabanza donava la següent notícia, en extracte:

L'alcalde de Móra la Nova va declarar que els 550.000 euros del fons estatal d'inversió local aprovats pel govern central els destinaria a la construcció de les noves piscines municipals, obra que en principi tenia previst fer en l'any 2010, a càrrec de les subvencions de la Generalitat, en concret, amb les que es reben del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). En relació al referit Pla, l'acta de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 7-8-2008 estableix: “És dona compte que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 30 de juny de 2008 va aprovar per unanimitat la proposta de planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat quinquenni 2008 a 2012 tenint en compte que alhora, és la formulació definitiva del PUOSC ANY 2008: any 2008 , arranjament de la piscina, pressupost 676.534,76 euros, subvenció 142.988, 30 euros”. En conseqüència amb l'anterior resulta que la construcció de la nova piscina ja comptava amb la subvenció del PUOSC prevista per al 2008-2012. Se'ns plantegen, per tant, els següents interrogants:

1- Té sentit destinar la nova subvenció estatal a la mateixa fi que la del PUOSC?; Podríem perdre la subvenció del PUOSC?
2- Pot generar algun problema en la concessió de la subvenció estatal el fet que es tracti d'una obra ja prevista i subvencionada per la Generalitat?;
3- No és millor fer un nou projecte i esperar un parell d'anys per a fer la piscina?; generarà ocupació estable la construcció de la piscina? .
La resposta a aquests interrogants ens porta a una única solució lògica, deixar la piscina per més endavant, atès que la podem fer amb altra subvenció de la qual ja disposem i utilitzar la nova subvenció estatal per altres projectes, que en l'actual conjuntura de CRISI ECONÒMICA,
contribueixin a crear llocs de treball i a la dinamització de l'economia.
Conseqüents amb l'anterior IMNOVA-PSC ha presentat amb data 15-1-2008 tres projectes possibles a executar amb els 550.000 euros que atorga a Móra la Nova el Fons Especial de l'Estat per a la dinamització de l'economia i l'ocupació. Aquests projectes són:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PROJECTES PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

El títol del R.D. Ley 9/2008, diu “Fondo Estatatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo” . Aquí ja ens està indican l’objectiu d’aquests “Fondos”, la dinamització de l’economia i de l’ocupació.
Aprofundim en el Preàmbul:
Els nostres projectes, tal i com diu el RD Ley sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), estan pensats per reactivar l’economia en la present cojuntura econòmica de Crisi local i global.
Son projectes generadors d’ocupació, i de reactivació econòmica NO PUNTUAL, o sigui que seguiran cumplin amb la mateixa funció quan la cojuntura de crisi s’hagi acabat:


 Viver d'Empreses de l'Hospitalet de l'Infant. 

NÚM-1 : VIVER D’EMPRESES: (art. 3 a) 1.
Un Viver d'Empreses és un espai dedicat a donar suport a les persones emprenedores i a nous empresaris i empresàries que vulguin crear el seu propi negoci.
Serveis del Viver:
1. Suport en l'elaboració del pla d'empresa, per a la constitució.
2. Despatxos de 25m2 i naus de 70m2, amb serveis d'electricitat, aigua, telèfon, Internet, disponibles per la immediata ubicació de l'empresa durant els 3 primers anys i amb unes condicions econòmiques avantatjoses.
3. L'empresari disposarà de diversos serveis, independentment d'estar-hi ubicats o no: impressores, fotocopiadores, escànners, fax, sales de reunions, aula d'informàtica, domiciliació d'empreses i suport administratiu.
4. SERVEI DE FORMACIÓ: El Servei de Formació pretén augmentar la inserció laboral en el municipi mitjançant una millora en la formació de la població activa. Aquest programa estaria adreçat a les persones amb la necessitat d'adaptar-se a les demandes reals del mercat laboral. Els cursos impartits abarcarien diferents àrees d'acord amb l'interès de les empreses i particulars. Per aquests cursos el Viver disposaria de 3 aules de 50 m2, una d’elles d’informàtica, i d’una Aula-Taller de 100 m2, condicionada amb estris d’electricitat, mecànica, electrònica..., per a cursos professionals.
5. SERVEI D’OCUPACIÓ: Aquest servei estaria a disposició de les empreses del poble, per a facilitar la tasca als empresaris i augmentar l'ocupació del municipi. Realitzaria una tria entre les persones candidates que s’adapten millor al perfil sol·licitat.

La distribución del Viver, depen tant del pressupost, com de l’àmbit que volem que tingui, i també del tipus de professions que es vulguin promocionar. Nosaltres proposem la següent distribució. Distribució del Viver:
             1. 2 Naus de 720 m2 c/u:
                      a. 10 oficines de 25 m2
                      b. 6 oficines de 50 m2
                      c. 4 “tallers” de 70 m2.
                      d. 2 Taller-Aula de 100 m2. c/u
                      e. 3 Aules, de 50 m2 c/u
                      f. 1 Sala de conferències de 100 m2.
                      g. Recepció, Serveis comuns, WC... 160 m2


Ubicació: Al Polígon Aubals, o a l’ampliació del Polígon Industrial Aubals.
Persones empleades directament: 1 auxiliars, 1 persona de manteniment, 1 llimpiadora (temps parcial), 3-4 professors (a temps parcial).
Finançament: la construcció a través del RDL 9/2008, i el manteniment, amb les aportacions de les empreses instal·lades al Viver, així com dels pressupostos ordinaris.


NÚM-2 : PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: Art. 3 a) 5. i Art. 3 a) 8.

Una actuació ràpida, creadora de llocs de treball fixes i eventuals, també amb una clara finalitat social, seria la de promocionar la mobilitat en la nostra població. En un sol projecte podríem “fondre” dos antigues propostes del nostre grup:


    •    1a) Bus Urbà:
a) Necessari per la mobilitat de persones grans que tenen dificultats en traslladar-se a les instal·lacions públiques de la nostra població, com són el C.A.P., la Llar d’Avis, l’Ajuntament, El Casal, i l’Ateneu.
b) Necessari també pel trasllat dels nens que viuen a considerable distància, “Barri del Remei”, “Pompeu Fabra”..., etc. A les Escoles Públiques.
c) Necessari per la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda.        Aquest Bus, potser de qualsevol marca o model, sempre que estigui adaptat al transport “Urbà”, i amb rampa per cadira de rodes. Nosaltres ja varem presentar  en el Plenari Ordinari del 03/04/2008 un vehicle Mercedes Sprinter City amb  una capacitat total de 25 persones, i un pressupost de 135.000 € + IVA.

Infraestructures necessàries: (segons la nostra proposta, això podria variar en funció del pressupost, o de la ruta):

                    10 Marquesines repartides pel poble:
                                 1. C/ Salvador Espriu.
                                 2. C/ de l’estació enfront de la Residència d’Avis.
                                 3. C/ Major intersecció M.Cinto Verdaguer (2
                                     marquesines).
                                 4. Plaça C/ Fills del Poble.
                                 5. C/ Julià Grimau.
                                 6. Plaça Vivendes del Remei.
                                 7. Passeig A.Guimerà enfront escoles.
                                 8. C/ Francesc Macià C.A.P.
                                 9. Mas de la Coixa.
        Personal: 2 conductors a temps complert, i un a temps parcial.

 
  Planol de l'Itinerari Urbà accessible a persones de mobilitat reduïda 

 

             •  2a) Itinerari Urbà accessible a persones de mobilitat reduïda, així com la supressió de Barreres Arquitectòniques als Edificis Municipals que encara en tinguin:
Aquí també recordarem una moció ja presentada i rebutjada per l'equip de govern:
Com a segona part del projecte de Promoció de la Mobilitat, presentem el de mobilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en els itineraris urbans que donen accés als edificis públics de la nostra població per a persones amb mobilitat reduïda:
Els itineraris proposats són els que connecten els següents edificis i serveis:
   •       Residéncia d’avis.
   •       Ajuntament.
   •       Pabelló i Parc 26 d’octubre.
   •       C.E.I.P. Tres d’Abril.
   •       Poliesportiu “Antoni Mateu”, i Pabelló cobert.
   •       Llar d’avis.
   •       Centre d’Assistència Primària, C.A.P.
   •       Ateneu Cultural.
   Proposem aquest itinerari perquè pensem que seria el mínim imprescindible per poder dir que la nostra població és sensible a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
Per fer aquesta proposta hem utilitzat les mesures, indicacions i requisits que marca el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, elaborat pel Departament de
Benestar social de la Generalitat de Catalunya, i concretament en el compliment del Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre.
   Les zones del poble que compleixen amb les normes esmentades són:
1.)      Rampes adequades per cadires de rodes:
   a. C/ Major a l'altura de l’Av. Caixa de Pensions.
   b. Pas de vianants davant de l’Ajuntament.
   c. Pça. de l’Església, al davant de les oficines de LA CAIXA, sense
       possibilitats d’enllaç.
   d. Rampa a la vorera del Pavelló Firal.
   e. Rampes a les voreres de la Pça de l'Església i Parc 26 d'Octubre.
2.)      Amplada de les voreres:
   a. C/ Major des de el pas a nivell, fins la Plaça de l'Església.
   b. Passeig d’Angel Guimerà fins abans de la cantonada amb el C/
      del Bruc, on encara no ni ha.
   c. C/ Francesc Macià en el tram del C.A.P. ¡la Llar de Jubilats.
   d. El Carrer Diagonal fins el Pavelló Firal, pel costat dret en sentit
       Pavelló.
Tot i les referències positives que acabem de donar, s’ha de dir que aquestes àrees adaptades, estan aïllades, o sigui que no estan connectades entre elles, si per connexió entenem la possibilitat que una cadira de rodes passi de l’una a l’altra sense entrebancs. Així, si bé les voreres del C/ Major son aptes per circular-hi en l’extensió que he comentat, no es pot circular per la falta de rampes adequades en les cruïlles dels carrers:
     1. Verge de Montserrat.
     2. Av. Caixa de Pensions.
     3. Carrer fills del Poble.
     4. Carrer de l’Estel.
Actualment ja es troba connectada la Pça de l'Església amb el Parc 26 d'Octubre gràcies a les dues rampes en el pas de vianants, suposem que gràcies a la nostra antiga moció.
Tot i això, no hi ha connexió entre la Plaça de l’Església/Parc 26 d'Octubre amb el Col·legi Tres d’Abril, doncs no hi ha les mides necessàries a la vorera del PS de San Joan . Tampoc existeix cap rampa d’accés a les voreres del col·legi. La zona del col·legi no està connectada ni al Poliesportiu, ni a la zona del C.A.P.- Llar de Jubilats, falten voreres, i alguna de les que hi ha no compleix l’amplada mínima.
Per últim l’Ateneu de Cultura està totalment desconnectat de qualsevol àrea adaptada.
Volem aclarir que un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els següents paràmetres:
 a).     Tenir una amplada lliure mínima de 0’90 m.
 b).     Una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
 c).     En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un
 cercle de un metre i mig de diàmetre.
 d).     No ha d’incloure cap escala ni graó.
 e).     El pendent longitudinal no ha de superar el 8%.
 f).     El pendent transversal no superarà el 2%
 g).     El mobiliari urbà també haurà ‘ésser adaptat.

Adjuntem un plànol amb l'itinerari urbà proposat, que haurà de complir amb les especificacions dels esmentats Decret i Llei.
 A més, i per facilitar l'accés als edificis:
     a) Ateneu Cultural: Biblioteca, espai d'exposicions, local de joventut.
     b) Pavelló d'Esports: Zona de Públic/Bar.
Proposem la instal·lació de cadires mecanitzades per accedir en aquestes
instal·lacions. També es podrien instal·lar ascensors.
No adjuntem cap pressupost, però pensem que aquest projecte de mobilitat és perfectament assumible. Així mateix la realització d'aquest projecte, donaria 2'5 llocs de treball que es podrien incloure en un Pla d'ocupació, també dinamitzaria l'economia en facilitar la mobilitat de tots els moranovencs pels eixos comercials de la nostra vila.
Amb tot, l'important és que tindríem un poble més just, més accessible, més sostenible, en conjunt un lloc on milloraria la qualitat de vida.


NÚM-3 : PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MAS DE LA COIXA: (art.3 a) 10.
Es fa precís impulsar les instal·lacions d'alberg perquè siguin mes atractives per al turisme. A aquest efecte proposem:
NOVES INSTAL·LACIONS, MATERIAL A ADQUIRIR I DESPESES
INICIALS:
1-Construcció d'un minigolf
2-Construcció d'una pista de tennis
3-Construcció d'un camp de petanca
4-Despesa aproximada de les tres instal·lacions: 50.000 euros
5-Compra i muntatge d'una magatzem de fusta d'uns 200 metres quadrats  (60.000 euros aproximadament)
6-Adquisició de 20 piragues i 20 bicicletes tot terreny (20.000 euros)
7-Adquisició d'un vehicle tot terreny de 7 places mes un remolc adaptat per a bicicletes i piragues (40.000 euros).
Campanya publicitària de 40.000 euros especialment en les ciutats de Barcelona, Saragossa, Reus i Tarragona.
ACTIVITATS:
    Tots els esports relatius a les instal·lacions noves i les preexistents
    Senderisme
    Excursions amb bicicleta
    Excursions en piragua
    Excursions a cavall (conveni amb alguna associació o empresa hípica)
    Rutes culturals
    PERSONAL A CONTRACTAR
    Fix tot l'any :
    un diplomat en turisme,
    dos tècnics en esports d'aventura i
    un auxiliar dels anteriors que realitzi a més tasques de manteniment.
    Fix discontinu (temporada turística):
                                                                                
                        
dos auxiliars capacitats per a donar suport als tècnics en esports d'aventura i en  tasques de manteniment.
Dos auxiliars de reforç per als serveis interns del Mas de la Coixa (neteja,
restaurant, etc)
Despeses del personal previstos per al primer any (130.000 euros   aproximadament).
    COST TOTAL DE LA INVERSIÓ PER A INICI ACTIVITAT INCLOENT
       NÒMINES I SS DEL PRIMER ANY: 340.000 EUROS
       TREBALL : PERSONAL CONTRACTAT FIX EL PRIMER ANY: 8 PERSONES 
       TREBALL TEMPORAL PER A LA CONSTRUCCION DE LES NOVES
INSTAL·LACIONS.
         TREBALL INDIRECTE PER A BARS, RESTAURANT I HOTELS DEL
POBLE SI EL PROJECTE TÉ EXIT.
       _________________________________________________
Móra la Nova, 14 de desembre de 2008,
Signat: Fernando Cantos Viñals
 


Comentaris

 1. Bona idea, prou d'obres faraoniques i mes idees per fomentar l'activitat económica a la nostra comarca.

  Publicat per Un al que no l'agrada la forma de governar de Ramses IV de Móra la Nova — 16 Des 2008, 16:43

 2. Bona idea es podría construir una piramide, pero de vidre, per ficar a viure dintre al "farao" i els seus subdits mes directes. Semblant al "Gran Hermano" amb conexió les 24 hores a TV Masos.

  Publicat per Un de molts — 17 Des 2008, 09:50

 3. Això que presenteu sembla un Pack Anticrisi de ZP. No crec que doni cap tipo de solució. En un cas tardariem un o dos anys en veure algun resultat. En l'autobus, 2 empleos i mig. En el Mas, bicicletes i piragues, empleos eventuals i de temporada. Tot això no ajuda a ningú.

  Publicat per moranovenc en crisi — 17 Des 2008, 20:22

 4. Pues yo cuento 8 empleos en la propuesta , donde ves los dos y medio.

  Publicat per Desde la otra Mora — 17 Des 2008, 22:41

 5. Gastarnos el dinero de este año en una piscina que nos iban a pagar el año siguiente con otra subvención es de tontos, aparte de que la cosntrucción genera trabajo 6 meses y se acabó para siempre. THE END.
  Fomentar la industria o el turismo aunque sea para ver sus frutos dentro de dos años, es visión de futuro; aunque una comarca llena de turismo o indutria de calidad no interese a los que nos la quieren llenar de basureros, a tanto el euro por tonelada de basura, para reparto entre cuatro y compra de votos.

  Publicat per Piscina=estupidez — 18 Des 2008, 11:51

 6. Capitan Planeta!! Ayuda!!! En Riba-Roja te necesitan, quieren montar un nuevo vertedero!!

  Publicat per Urbaser — 18 Des 2008, 19:27

 7. Urbaser, ¿ya has comprado al equipo de futbol sala? , lo primero es lo primero....se empieza con el engaño, luego se sigue con la publicidad de los pringaos y por último llega la mierda.

  Publicat per Todos a cagar a la Ribera — 18 Des 2008, 19:38

 8. macroabocador de Tivissa
  macroabocador de Riba-roja
  macroabocador del Pinell de Brai.
  cemeterio nuclear
  gasificadora de Móra
  abocador indsutrial de Flix

  Viva el Capitan Planeta, vete a la "m" Urbaser, ese es tu sitio

  Publicat per sargento Ribera — 18 Des 2008, 21:25

 9. Sr. Urbaser, está en todos los sitios, o sea en todos los sitios donde se huela mierda, gente anodina i pasota, gente pagada i callada...
  Arriba Urbaser, Abajo La Ribera.!!!

  Publicat per capita tontolcul — 20 Des 2008, 22:32

 10. BASURER

  Publicat per sopa de lletres — 20 Des 2008, 23:41

 11. Me han comentat el resultat del ple d'avui i tinc que diros que els vostres esforços pel que el poble tiri endevant no tenen sentit, quan el poder es molt simple, no te imaginació i es prepotent, els pobles reculan i es fan pobres d'espirit.
  Aquest estiu, tots els aturats a la piscina, que fresquets es passen les penes.

  Publicat per El "chulo piscines" — 22 Des 2008, 17:04

 12. Fernando , com era previsible has suspes l´examen de nadal, per que per molt que s´escrigui , si un no es de la materia, dificilment es por sortir-ne, aixo et va dir Sabanza.
  D´altra banda es van aprovar uns pressupostos de gairebe 3,5 milions d´euros, amb la complicitat de ERC, que darrerament esta tenin una actitud n xic sospitosa dintre del consistori, emb recorde epoques pasades d´IMNOVA on et pegavent bofetada i posabas l´altra galta.
  Veurem a final del 2009 els diners que s´han empleat en nversions:
  420.000 llar d´infants
  180.000 passarela par
  50.000 voreres
  45.000 camins
  210.000 pous d´aigua
  70.000 interpretacio ferrocarril
  30.000 acces gratuit a internet sense fils.
  560.000 piscines municipals
  Veurem si es realitzen totes estes inversions.

  Publicat per antonio montaña — 28 Des 2008, 11:47

 13. Antonio, decirte que por mi formación académica y mis 20 años de profesión, de presupuestos algo entiendo. Creo que detraer el 30% de la partida de fiestas, el sobrante de la subvención de la basura (sin suprimirla), y otras partidas reducibles que cite en el pleno, para aplicarlas a generar empleo y fines sociales, es algo posible y, sobre todo, justo.

  Por otro lado no creo correcto hacer insinuaciones sobre otro partido de la oposición; están en su derecho a votar a favor del presupuesto, ello no implica nada; intrinsicamente el presupuesto era correcto, pero nosotros votamos en contra por considerar que había partidas que podían aplicarse a combatir la crisis que se avecina.
  Saludos

  Publicat per Fernando Cantos — 28 Des 2008, 14:58


Afegeix un comentari
Animal amb trompa:Powered by LifeType