Els colitxos o petadors són molt fàcils d'identificar i els podeu trobar en herbassars secs. El calze és buit per dins i pot ser un bon entreteniment per als nens que el vulguin "petar".