Passem de la truita de colitxos a la truita d'espàrrecs...que com més grossos més pengen...