És un paràsit habitual dels nostres coloms urbans, sobretot als nius i pollets. No és perillós per a les persones, tot i que no convé tenir-hi contacte, com amb qualsevol altre paràsit que pugui transmetre malalties (puces, polls, paparres, mosquits, tàbans, etc...)