Només la trobarem a sobre de les fulles dels arboços (Arbutus unedo), planta de la que es nodreix. És un indicador molt fiable de la bona salut dels boscos d'alzinar mediterrani


 

Viu en sòls rocosos i eixuts, i es distingeix fàcilment d'altres eufòrbies per la fulla serrada (serrata)