Lliri de mar

Si perdem les dunes, sorrals i marjals litorals, perdem una part de la nostra flora i fauna, del nostre llegat cultural, i al fi i al cap de la nostra pròpia identitat. El lliri de mar és una de les poques espècies que podem trobar encara en estat natural en algunes de les nostres platges més ben conservades, com la dels Muntanyans de Torredembarra o la del Torn d'Hospitalet.

SALVEM LA PLATJA LLARGA!


 

Els "insectes pal", anomenats científicament fàsmids, són uns experts en passar desapercebuts, ja que es confonen fàcilment amb el seu entorn herbaci. El que us mostro camuflat a la foto és un exemplar de Bacillus rossius. És una femella, i es dona el cas que aquest rar grup d'insectes pot reproduir-se sense necessitat de fecundació (partenogènesi). Els exemplars adults poden arribar a medir més de 15 centímetres!!