Patrimoni de Valls


4a edició del concurs fotogràfic Patrimoni Vallenc

Novetats — Publicat per mariscu @ 13:56

 cartell 4rt concurs

 

Participants: És obert a totes les persones que ho desitgin.

 

Tema: “PATRIMONI VALLENC”. L’objectiu és conèixer i divulgar el patrimoni vallenc des d’una vessant artística com la fotografia. L’autor/a pot escollir qualsevol monument, edifici, escultura, pintura, document, paisatge rural, natural, urbà o element cultural pertanyent al terme municipal de Valls.

 

Format i presentació: Cada participant ha de presentar un màxim de 5 fotografies i un mínim de 3, en format 24x36 cm. Les imatges poden ser en color o en blanc i negre.

 

Identificació: Cal lliurar un sobre, amb el pseudònim, que contingui les fotografies i un sobre tancat amb les dades de l’autor/a (nom, telèfon, correu electrònic, edat i població).

 

Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.

 

Tramesa: Abans del dia 27 d'octubre a les 19:00 h, les fotografies s’han de lliurar o enviar per correu a alguna de les següents adreces:

      

     Casal Popular La Turba, c. Nou 12, 43800 Valls (Alt Camp)

     El Racó del Cafè, Pç del’Oli 12, 43800 Valls (Alt Camp)

     IEV, c. Jaume Huguet 1, 43800 Valls (Alt Camp)

 

Aclariments: escriviu a aleta@tinet.cat o truqueu al 977 602656.

 

Jurat: Estarà format per persones vinculades al patrimoni i a la fotografia. Estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.

La deliberació  del jurat és pública i es podrà presenciar el dia 7 de novembre a les 18:30 h al Casal Popular la Turba.

 

Lliurament de premis i exposició: Els treballs presentats s’exposaran a La Turba a partir del dia 14 de novembre de 2009, a les 20:00 h. Aquest mateix dia i en aquesta hora s’entregaran els premis als participants guanyadors.

 

 Premis:

 

Per l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut artístic i tècnic, el seu interès patrimonial, i es tindrà en compte el conjunt de la sèrie.

 

- 1r premi       300.00 €

 

- 2n premi       200.00 €

 

Premi al jove fotògraf (participants menors de 25 anys) 100.00 €

 
 

Consideracions finals:

Cap concursant podrà  obtenir més d’un premi. No es podran premiar guanyadors de l’edició  anterior.

 

L’autor/a cedeix gratuïtament els drets de reproducció.

Les fotografies participants al concurs podran, doncs, ser objecte de publicació, de reproducció  i de difusió; l’organització es compromet a fer-hi constar el nom de l’autor/a.

Per tal de tenir un fons documental del concurs, agrairíem que els participants enviessin les fotografies digitalitzades a l’adreça aleta@tinet.cat.

 

L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.

 

La participació  en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. 

 

Powered by LifeType