Patrimoni de Valls


quadre torrens mercadé

Patrimoni-industrial — Publicat per mariscu @ 22:48
quadre torrents vallsquadre torrens mercadé

Torrent de la Farigola

Patrimoni-industrial — Publicat per mariscu @ 22:27

Fotografia d'una de les fàbriques del sector industrial del torrent de la Farigola

fàbrica torrent de la farigolaExplicació dels continguts de les categories

General — Publicat per mariscu @ 20:29

Patrimoni-natural

aquesta categoria inclou el patrimoni de valors ecològic, paisatgístic, natural, geològic, etc. com ara els torrents de Valls, la vall del Francolí, etc.

Patrimoni-ruanes

categoria que recull el patrimoni localitzat a la zona de Ruanes, afectat actualment pel Pla de Millora Urbana promogut per l'INCASOL i l'Ajuntament de Valls, per tal de desenvolupar aquest nou barri.

Patrimoni-torrents

en aquesta categoria s'inclou tot el patrimoni i valors patrimonials que es localitzen en els torrents de Valls, com ara: molins, regs, valors ecològics, paisatgístics, usos tradicionals, etc.

Patrimoni-barriantic

aquesta categoria inclou el patrimoni que es localitza en el barri antic de Valls. S'ha cregut convenient reunir-lo per tal de tindre'l present en el marc actual d'aprovació i aplicació del Pla de Millora Urbana

Patrimoni-desaparegut

categoria que inclou els elements patrimonials que han desaparegut o van desaparèixer en algun moment, però que la seva memòria és important per al coneixement i configuració de la cultura i identitat vallenca actual.

Patrimoni-arquitectònic

aquesta categoria inclou el patrimoni arquitectònic en general (estils artístics, edificis particulars, elements arquitectònics aïllats) a excepció de les tipologies arquitectòniques concretes que disposen d'una categoria a part. Exemples d'aquesta categoria: tipologia de casa pagesa , masies, molins, cases modernistes, etc.

(Depenent del volum de material entrat, es crearà una nova categoria)

Patrimoni-cultural-popular

aquest espai inclou tot allò immatrial o no monumental que pot representar una continuïtat cultural de les generacions passades amb l'actualitat i que ens ajuden així a definir la nostra identitat tot coneixent els nostres orígens i entorn. Per exemple: camins, recs, tradició oral, oficis, històries i llegendes, dites populars, etc.

Patrimoni-industrial

s'hi inclouen els edificis industrials i elements arquitectònics o tècnics protagonistes de la indústria i de la manufactura vallenca al llarg dels segles.

Patrimoni-bensmobles

categoria que inclou els elements patrimonials materials no arquitectònics acadèmicament anomenats "bens mobles", com ara quadres, escultures i obres artístiques en general, mobles, eines, etc.

Patrimoni-elprado

categoria que recull el patrimoni localitzat a la zona d'El Prado, per tal de tindre'l present en el procés de discusió, negociació, aprovació i aplicació del Pla de Millora Urbana que afectarà aquest futur barri.

Patrimoni-teoria-debat

espai per al debat i aportacions teòriques i acadèmiques sobre el patrimoni i la seva gestió


Powered by LifeType