BLOC IMNOVA-PSC


CRISIS, WHAT CRISIS? (19/06/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:08

 

 

CRISI: En els anys 70 es va produir a Europa la primera crisi del petroli de la qual es va poder sortir gràcies a una ràpida millora de la tecnologia, que va reduir la demanda de cru i va fer recular als països productors.

La situació avui és diferent, han aparegut nous mercats per als productors de cru, són els immensos mercats d'Àsia, especialment el xinès i l’indi; aquests països que concentren la major part de la població mundial han generat una demanda de petroli que difícilment es cobrirà amb la producció actual; el desequilibri entre oferta i demanda sembla que és definitiu i que va a perdurar fins que les existències de cru escassegin o s'esgotin. La demanda de petroli augmenta molt per sobre de les possibilitats d'extracció el que evidentment encareix el preu i ho fa d'una forma alarmantment ràpida. No sembla d'altra banda que en l'actualitat s'estiguin descobrint jaciments de petroli prou importants per a solucionar el problema de l'excés de demanda; això sense perjudici que de trobar-se i poder satisfer les necessitats mundials de cru, no trobaríem amb el problema del canvi climàtic.

Estem arribant al fi de l'era del petroli i ho hem fet en un moment de dura competència per a obtenir-lo. Ens enfrontem ara a la problemàtica de buscar l'alternativa energètica i és aquí on la deixadesa, la falta de previsió dels governs i els interessos econòmics, ens han fet arribar tard a les solucions i de segur que el procés d'adaptació provocarà una greu crisi econòmica i social. Es planteja el tema de la substitució energètica i quines han de ser les fonts d'energia futures. El debat està servit, per una part els que veuen la salvació en l'energia nuclear i, per altra els que promouen la implantació massiva de l'energia alternativa..

L'energia nuclear depèn de l'obtenció de l'urani, producte també s’esgotarà a curt termini, les centrals són cares de construcció, de perillós envelliment i generen el problema dels residus radioactius, en definitiva no són la solució; aquesta la trobem en les energies alternatives, al nostre abast, que han tingut un desenvolupament important en els últims temps i que de segur progressaran ràpidament si es pren la decisió irrevocable de fomentar el seu desenvolupament. Avui en dia la tecnologia és suficient per a iniciar una revolució energètica, que ens permeti deixar enrere dependència dels combustibles fòssils (petroli i gas) i l'energia nuclear. Per a arribar a tal fi, es fa necessari un fort impuls polític, es precisa la presa de decisions ràpides, tota demora ens endinsarà més i més en una crisi econòmica de conseqüències imprevisibles. D'inici es necessita arribar a un pacte entre les grans companyies elèctriques i el govern, perquè aquestes es posin al cap davant de la implantació de les noves energies.

Vital per a la implantació de les energies renovables és la col·laboració estat, autonomies i ajuntaments, a l’efecte de facilitar els mitjans necessaris perquè cada municipi intenti produir per sí l'energia necessària per la seva població i indústria a mes d’incorporar el possible sobrant a la xarxa elèctrica pels llocs que puguin resultar deficitaris. Els edificis públics es dotaran d’instal·lacions d'energia solar i eòlica, tanmateix es fa imprescindible la utilització de la propietat privada per a poder afeixir-hi més instal·lacions; en concret, les teulades de naus industrials i habitatges (que siguin idonis per a instal·lar plaques solars i petits molins). Els propis particulars podrien ficar les seves plaques tèrmiques, fotovoltaiques i molins, però per suplir la possible falta d'iniciativa per part dels ciutadans a nivell individual (donat que no tothom disposa de capital per fer la inversió inicial), seria necessari l'establiment de servituds obligatòries sobre les propietats privades, perquè les companyies elèctriques poguessin fer servir les cobertes i descarregar a la xarxa elèctrica comú l’electricitat produïda; aquest tipus de servituds no són res de nou, actualment, el país està ple de pals i cables que passen per propietats privades. Aquestes mesures ens portaran, en un futur, a disposar de suficient energia elèctrica obtinguda de les energies netes: solar, eòlica, hidràulica, etc, és a dir, a ser autònoms energèticament i trobar la sortida a la crisi, millorant la qualitat de vida i el medi ambient.

Per la implantació de les noves tecnologies energètiques fan falta polítics moderns, amb amplitud de mires, que no defensin els interessos de les elèctriques, per tenir interessos en elles. Es fa precís ara, des de l’òptica municipal, que és en la que es desenvolupa la seva activitat IMNOVA-PSC, preguntar-nos que fa l'equip de govern de CIU de Móra la Nova, per a posar un dels grans de sorra necessaris per a resoldre la problemàtica energètica? Res, tot el contrari, posa pals a les rodes de les noves tecnologies, aposta bàsicament per l'energia nuclear i per la cogeneració.


Incineradora de Ribesalbes
com la que Sabanza volia
instalar a Móra la Nova.

Perill nuclear, anti-econòmic i contaminació amb energies fòssils en extinció i cares. Aquesta és la posició del nostre actual equip de govern municipal, actituds antigues i absurdes amb les que tenim la crisi assegurada a perpetuïtat; això sí, intentaran vendre el seu vell tòpic: o elegiu energies caduques o... a l’atur!!. Ja no enganyen a ningú, les grans companyies elèctriques no tenen perquè reduir plantilla per a reconvertir els seus sistemes de producció vers a les energies netes; aquest és l'enganyifa de sempre, per a desgastar als opositors. Solament tenim que veure l’exemple del que va passar després del greu accident de Vandellòs I i el seu posterior tancament; cap dels seus treballadors va passar a l’atur, uns van ser recol·locats a Enresa, que era l’encarregada del desmantellament de la central, uns altres van ser prejubilats i tan sols uns pocs van optar per anar a treballar a unes altres centrals. Per tant, el tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs, no te perquè afectar a la plantilla, els que no fossin prejubilats, podrien treballar en Enresa i la resta continuarien en plantilla, però treballant a l’àmbit de les energies alternatives. Si un sol treballador anés a l’atur, la única responsabilitat seria de l’empresa. Crec que els primers interessats en la reconversió de les elèctriques i en l’abandonament de l'energia nuclear son els treballadors de les mateixes, que són les persones mes afectades per les radiacions. Les elèctriques tenen deixar de banda el seu paper de dolents de la pel·lícula, arriba l’hora que recuperin el prestigi, ficant-se al cap davant de la revolució energètica, apostant per les energies renovables, mantenint les seves plantilles; en resum, col·laborant amb el país per sortir de la crisis energètica en pocs anys i de forma definitiva; no valen les excuses, ni la desqualificació del anti-nuclears, les energies netes funcionen i són inesgotables; a Alemanya, per exemple, l'energia fotovoltaica instal·lada equival a cincs nuclears; i per ficar un exemple mes proper, a Galícia el 60% de l’energia que fan servir prové de les renovables i tenen previst arribar al 95% a l’any 2012. Que ens passa a Catalunya?, no volem sortir de la prehistòria energètica?.

Per tant, el sentit comú ens diu que Ascó I s'ha de tancar pels problemes d'emissions a l’exterior que han sorgit; pel que respecta a les centrals Ascó II i Vandellòs II, si funcionen correctament, esperar pel seu tancament a què s’esgotin les llicències d’explotació, però sense pròrrogues; i sobre tot, no consentir cap tipus de dipòsits de residus nuclears a les nostres comarques.

Fernando Cantos (IMNOVA)PLA LOCAL DE JOVENTUT (01/06/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:20
PLA JOVENTUT

 

En el Ple Extraordinari del dijous 15 de maig es va aprovar el Pla Local de Joventut de Móra la Nova.

En el Plenari Extraordinari del dijous 15 de maig, es va aprovar el PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MÓRA LA NOVA. Un Pla que ha de regir les polítiques dedicades als joves durant els pròxims 4 anys.

El Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM va decidir votar l’abstenció pels següents motius:

El Pla Local de Joventut és puntuable en funció d’uns barems públics i existents, i en funció de la seva puntuació rep un percentatge més o menys elevat de la subvenció que es demana.

El que valoren més aquests barems són bàsicament 3 punts: la interdepartamentalitat (que és el treball entre les regidories, el Pla Local de Joventut ha de ser transversal), la interinstitucionalitat (treball entre les diferents institucions) i finalment la Participació Jove. El Pla local de Joventut ha de ser dels joves i per als joves.

En els dos primers punts (interdepartamentalitat i interinstitucionalitat) s’observa que és correcte però el nostre grup creu que aquest Pla coixeja en l’últim punt que és quasi el més important, el de la participació jove.

L’equip de Govern manifesta que per a la seva redacció s’ha tingut en compte les opinions dels joves que han arribat a l’Ajuntament i el Pla de Participació Ciutadana i dona molt de protagonisme a l’Associació “Sénia Simfilis”.

El nostre grup és conscient de la dificultat de fer participar als joves, i de l’èxit per l’aparició d’aquesta associació juvenil, però considera que hi ha altres associacions amb participació de joves i joves que no estan associats, que cal tenir en compte en la redacció d’un Pla Local de Joventut que ha de regir les polítiques per als joves durant aquests 4 anys. El Pla Local ha de donar cobertura a una franja d’edat entre els 14 i els 35 anys, i considerem que l’Associació “Senia Sinfilis” representa a un determinat fragment d’aquest conjunt de la Població Juvenil però no a tota la joventut de Móra la Nova.

Així doncs, aquest factor pot fer disminuir la nota final del Pla Local de Joventut i amb això la possible dotació econòmica de les subvencions que es demanin.

Per aquest motiu el nostre grup ha votat l’abstenció i anima a la regidoria de joventut a crear un model d’estructura organitzativa juvenil que agrupi a totes les entitats amb participació de gent jove (quasi totes) i a joves no associats a la que evidentment també hi ha de participar o encapçalar la “Sénia simfilis”, amb un model com aquest SI que tota la població juvenil es sentiria representada i el Pla Local estaria més ben valorat i en conseqüència rebria més subvencions de les que se’n beneficiarien tots els joves de Móra la Nova.

Francesc Sanahuja (PSC) 

 MESURES ESPECIALS DE PROTECCIÓ A ASCÓ!! (08/05/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 01:20

Aquest article no va contra cap govern, tan sols vol que es prengui consciència dels fets ocorreguts, perquè es prenguin les mesures adients per protegir als ciutadans.

IMNOVA-PSC-PM, ha presentat a REGISTRE del Consell Comarcal, i de l'Ajuntament de Móra la Nova, dos escrits molt similars, dels que transcribim el de l'Ajuntament:

Tambè ho hem comunicat a la Direcció del Col·legi 3 d'Abril, i a l'AMPA del Col·legi

"A LES REGIDURIES D’ESPORT I ENSENYAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Fernando Cantos Viñals, actuant en qualitat de regidor de la Coalició IMNOVA-PSC-PM de Móra la Nova, i respecte als propers Jocs Escolars de la Ribera d’Ebre que tindran lloc, segons la web del Consell Esportiu de la R.E., els dies 17 i 18 de maig a la població d’Ascó, EXPOSA:

Que el 29/11/2007, la Central Nuclear Ascó I, va tenir una fuita radioactiva que no va ser comunicada, fins que Greenpeace la va treure a la premsa el 5 d’abril de 2008.

Que aquest incident ha estat qualificat com de Nivell II pel Consejo de Seguridad Nuclear. Essent el més greu de l’Estat Espanyol desprès del de Vandellòs I.

Que el director de la CNA I, i el seu director de protecció radiològica han estat cessats com a conseqüència d’aquest succés. Així mateix, el Consejo de Seguridad Nuclear, no va comunicar l’incident fins hores desprès que ho fes l’organització ecologista esmentada.

Que per tant, tant els responsables de la Central Nuclear Ascó I antics com actuals (aquests venen de Vandellòs II, que van deixar funcionar el seu reactor amb males condicions durant uns mesos del 2006), com el Consejo de Seguridad Nuclear, han perdut tota credibilitat, han perdut la confiança de la ciutadania.

Que pròximament es faran els Jocs Escolars a la Vila d’Ascó, amb la concentració d’estudiants en edat escolar i els seus pares i la seguretat a les intal·lacions te que ser plenament garantida.

Que l'ocultisme i la falta de serietat per part de la Direcció de la Central Nuclear i el Consejo de Seguridad Nuclear estan perjudicant a la Ribera d'Ebre, de forma que pot quedar afectada l'activitat econòmica, social i esportiva, en especial la de les poblacions més properes a la central nuclear, que poden veure rebutjats els seus productes, perjudicat el turisme i l'activitat industrial.

Per tot això, SOL·LICITA que com a regidors d’esports i d’ensenyament demanin al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que:

Es doti de medis de mesurament radiològica i personal qualificat independent que permetin fer verificacions de forma autònoma.

Que facin comprovacions de forma periòdica, i puntuals, quan es produeixin concentracions de gent, com podria ser els Jocs Escolars.

Que aquest any facin les actuacions necessàries per garantir la seguretat dels Jocs Esportius de la Ribera d'Ebre.

Móra la Nova, 5 de maig de 2008."ASCÓ O SPRINGFIELD??

General — Publicat per imnopsc @ 10:40

central nuclear Ascóspringfield

C.N. ASCÓ              C.N.Springfield
                           (Los Simpson)

Aquest mes d'abril ens hem assabentat d'un fet particularment greu, jo diria que molt greu: l'abocament de partícules radioactives a l'exterior (al medi ambient) que va tenir lloc fa quatre mesos enrere a la Central Nuclear Ascó I. Cronologia dels fets:

1) 26 de novembre 2007, es produeix l'incident contaminant "dintre" de l'edifici.

2 ) 29 de novembre 2007, es produeix la fuita a l'exterior per la xemeneia de refrigeració.

3) 14 de març: primera detecció d'una partícula radioactiva.

4) Al menys 6 col·legis visiten la C.N.A. Entre el 29/11/2007 i el 05/04/2008.

5) 2 d'abril: es detecten més partícules.

6) 3 d'abril: el Consejo de Seguridad Nuclear s'assabenta dels fets.

7) 5 d'abril: la notícia surt a la llum pública gràcies a Greenpeace.

8) 9 d'abril reunió del C.L.I. amb tots els alcaldes de la comarca. Al dia següent la Central té que reconeixer que no va donar les dades correctes.

9) 16 d'abril: l'ANAV (Associació Nuclear Ascó Vandellós) cessa al director d'Ascó I, i al seu director de protecció radiològica. El mateix dia el President de l'AMAC critica “tímidament” la gestió informativa de la Central.

10) 21 d'abril: Es detecten partícules radioactives en un camión de ferralla procedent d'Ascó. Es detecta al passar per l'arc de seguretat d'una empresa de"REUS".

11) 22 d'abril: Reunió d'alcaldes a Madrid amb el CSN.

12) 22 d'abril: es detecta un punt de "lleugera" radiació en un talús de la vora del riu, prop de la central.

13) 25 d'abril: PREMSA: L'empresa estatal de residus ENRESA projecta construir un Cementiri Nuclear a Ascó.


Fins aquí la simple relació de fets.

Ara repasem amb calma..., Que va passar a la Central perquè s'escampès "contaminació" radioactiva dintre de l'edifici.?..., Quina va ser la negligència que va fer possible la fuita a l'exterior??..., Perquè desprès de produïr-se la fuita es van admetre al menys 6 visites de col·legis, una d'elles, almenys, desprès de detectar-se partícules dintre del recinte de la Central??..., Perquè ni els gestors de la Central, ni el C.S.N., avisen la població una vegada tenen coneixement de la fuita??..., Perquè el C.S.N. (Consejo de Seguridad Nuclear)dona l'avís just una hora desprès que Greenpeace publiqui la notícia als mitjans i no el mateix dia que s'assabenta de la fuita??..., Perquè el President de l'AMAC (Associació de Municipis d'Àrees Nuclears) no critica la gestió informativa de la Central d'Ascó el dia que es fa pública la fuita, en lloc del dia que cessen als Directors??..., Quins interessos defensa l'AMAC??...

Preguntem-nos si amb el risc, que ha quedat patent, de fuita radioactiva de la C.N.A., és necessari tenir infraestructures esportives comarcals per escolars al costat de la C.N.A.(Central Nuclear d’Ascó)

Preguntem-nos si és necessari que els escolars visitin instal·lacions Nuclears...

Preguntem-nos, si és la primera vegada que ens han amagat una fuita radioactiva...

Preguntem-nos, si ja tenim el Magatzem Temporal Centralitzat a Ascó (el cementiri nuclear vaja)


Per acabar unes quantes frases del Doctor Antoni Lloret i Orriols (Físic Nuclear d'Alta Energia), el seu curriculum és espectacular: ha treballat al C.E.R.N. (Organització Europea de Recerca Nuclear), Director de Recerca del Centre National de Recherche Scientifique (França), Centre de Recherches Nucleaires d'Estrasburg. Destacat per la Generalitat per redactar l'informe sobre l'accident nuclear a Harrisburg (EUA). Creu de Sant Jordi 2008, membre del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat.


Diari Avui (08/04/1979), respecte a Harrisburg diu: "...cal preguntar-se què hauria passat a Ascó, on el nivell dels tècnics no té res a veure amb el dels EUA..."


Programa LA NIT AL DIA, del 22/04/2008, entrevista de Mónica Terribes al Doctor Antoni Lloret i Orriols:

"...des de el seu origen els que porten aquesta energia (la nuclear) menteixen continuament..."

"...com es possible que un incident que tingui lloc al novembre no tingui llum oficial fins al mes de març?, sobre tot desprès que Greenpeace sigui el que ho resol, avans que el Consell de Seguretat Nuclear...?...quin tipus de confiança podem tenir en les persones que porten aquest tema en aquest pais?..."


"...i ha un problema que és molt més delicat, que ningú en parla...el TRITI...un Isòtop radioactiu de l'Hidrògen...és radioactiu durant 12 anys...el TRITI és Hidrògen i forma aigua (tritada)...es coloca dintre de les molècules...i trenca enllaços...els gens per exemple...és tan lleuger que no es pot filtrar...la part que va a l'aigua va a l'Ebre...ningú fa cap anàlisis (per detectar el triti) amb això...és practicament segur (la presència d'aigua tritada a l'Ebre)...sinó on és aquesta aigua?..."

"Els membres del C.S.N....no hem mereixen cap confiança...estan demostran continuament que no mereixen cap confiança..."

Link al vídeo de TV3: http://www.tv3.cat/videos/393479

IMNOVACATALUNYA ES...BARCELONA?? (03/05/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 10:22

Aquest és un article anti-trasvasiste, i pro-Catalunya com a Nació-equilibrada.

Cartell manifestació.
 

Ni ha que no se'n recorden d’aquelles manifestacions contra un PHN que liquidava l’Ebre. Sembla que el que es va dir solament fa 7 anys, ara estigui caducat!, potser en portava de data de caducitat....Jo no la vaig veure.

Ara que Barcelona pensa..., sospita..., creu..., que tindrà set, ara val tot. Però i la resta del país, que en tindrà de set...?, mireu com que la Gran Conurbació Metropolitana (la Gran Barcelona) concentra uns 5 milions d’habitants, doncs els demés som..., poca gent. I poca gent no fa problema.

Els de Can Fanga ens diuen que no som solidaris, que l’aigua solament la volem per nosaltres...., etc. Però que no ho som prou de solidaris?, imagineu si en som que ja fa temps que ens diuen l’endoll del Sud. Ara a més a més també hem de ser l’Aixeta del Sud..., i ara pregunto..., i Barcelona que ens dona?, potser ens dona qualitat i quantitat hospitalària?, potser ens dona un servei de rodalies?, o potser un servei de transport d’autobusos...?, millors carreteres?.

El Govern s’hauria de plantejar quina classe de país vol..., un país concentrat a Barcelona deixant la resta del territori abandonat..., o un país reequilibrat, un país on mes o menys tothom tingui les mateixes oportunitats per estudiar, amb una atenció hospitalària de qualitat, amb uns transports públics amb freqüències que els faci útils...

Doncs bé, això últim és el que crec que es demana des de les Terres de l’Ebre, el trist és que sembla que més aviat s’està per la Gran Barcelona.

Reequilibrar vol dir una millor gestió del territori en quant al creixement urbanístic, sobre tot de la Barcelona Metropolitana, d’aquesta manera els catalans s’han de repartir més equitativament pel territori, en definitiva cada zona del territori ha de treballar amb els recursos de que disposa, no piratejar recursos d’altres zones per seguir un creixement que no els correspon, que a més els fa dependents i amb una gran possibilitat de fallida.

Ernest Blanch.
(IMNOVA)SABANZA NO ESTÀ D'ACORD EN CONTROLAR LES POSSIBLES EMISSIONS D'ESTIRÈ DE L'EMPRESA TOTAL PANEL SYSTEM (04/04/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:30

1)      IMNOVA-PSC-PM va fer públic al Plenari Ordinari de l’Ajuntament de Móra la Nova, ahir dia 03/04/2008, un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de data 18-01-2008, en el que es posa de manifest que a l’any 2005, i a la Fàbrica Total Panel System S.A. (ubicada al Polígon Industrial “Els Aubals”, a poca distància de la població), els nivells d’ESTIRÈ  (*) superaven, en moltes zones de la planta, el 150% de la concentració permesa per la llei, i en alguns punts s’arribava a sobrepassar el 400% del nivell de concentració permesa. En el mateix informe es constata que aquesta situació continuava sense solventar-se al setembre de 2006, i sembla que en l’actualitat encara no es clar que s’hagi solventat del tot.

Aquesta situació ja va ser denunciada en un Plenari Ordinari del 24/07/2003 per part del grup municipal IMNOVA. Per part de l’alcaldia es va dir en aquell moment que l’empresa havia reduït  l’ús de l’estirè. Això fa sospitar que l’estirè s’ha empleat de forma inadequada des de abans del 2003.

L’Estirè, és un producte catalagat per l’Institut de Seguretat e Higiene en el Treball com perillós per possibles afectacions al sistema nerviós central, i possiblement cancerigen.

El PREC, va consistir en:

a)      demanar a l’Alcalde que l’Ajuntament es poses en contacte amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per ester informats sobre qualsevol incidència en el que respecta a l’estirè en relació amb els llocs de treball.

b)      Demanar a l’Alcalde que es sol·licités al Departament de Medi Ambient, un informe amb relació a les emissions a l’atmosfera i al clavegueram públic de l’empresa.

La resposta de l’Alcalde: va qualificar d’una greu irresponsabilitat el demanar aquestes pretensions al Plenari, no accedint a les nostres propostes.

 

Informació disponible a la pàgina web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(*)Estireno:

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0073.htm

 

Aquí teniu l'informe en 5 pàgines:AUTOBÚS NO! (04/04/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 20:22

 

1)      En el Plenari Ordinari del 03/04/2008 varem presentar una moció que es va convertir en un prec, en el que demanavem l’adquisició d’un MINIBÚS URBÀ per trajectes interns de la població (veure article anterior). Així mateix es proposava un conveni amb la EMT de Móra d’Ebre pels trajectes entre les dues poblacions. IMNOVA PSC, VA APORTAR UN PRESSUPOST DE 135.000 € més IVA per l’adquisició. Nosaltres varem proposar finançar-lo amb l’aportació de l’empresa explotadora de l’abocador comarcal. La quantitat que aquesta empresa ingressa a Móra la Nova sobrepassa de llarg el cost de l’adquisició d’aquest vehicle, així com el de la posterior explotació.

L’Equip de Govern el va refussar amb l’argument que era inviable econòmicament. IMNOVA-PSC vol fer constar que de l’aportació de l’empresa de l’abocador, més de 100.000 € anuals es retornen a la població amb el rebut de la brossa, per complir una promesa electoral de l’Alcalde. Aquesta “subvenció” seria més útil, i més responsable, aplicar-la en un Bus Urbà per la població, que tornar a cada unitat familiar 50€ anuals.

Fernando Cantos, regidor de IMNOVA-PSC-PM(20/03/2008) BUS URBÀ PER MÓRA LA NOVA

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:55

(20/03/2008) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: AUTOBÚS URBÀ. 

IMNOVA-PSC-PM, presentarà el proper plenari la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

"Sr. Alcalde:

La nostra coalició ja fa temps que ha detectat una greu mancança en el que respecta a la mobilitat dels ciutadans de la nostra població.

Tenin en compte la distància que separa alguns dels nostres barris respecte als serveis públics, administratius, sanitaris, escolars, culturals, de la nostra vila.

Tenin en compte que hi ha moltes persones amb mobilitat reduïda o dificultats en la seva mobilitat.

Estimem necesaria la compra per part de la nostra població d'un minibús amb capacitat total d'almenys 20 persones, i amb plataforma adaptada per cadira de rodes.

Aquesta proposta la portava la nostra coalició en el seu programa electoral en portada amb el nº 13. Nosaltres ho portem igualment al Plenari, perquè volem que la nostra ciutadania pugui gaudir de totes les bones propostes el més aviat possible, estiguem o no en el govern.

Adjuntem pressupost i fulletò explicatiu de vehícle minibús amb plataforma per a cadira de rodes, marca Mercedes Benz, model Sprinter City 65 amb capacitat per un màxim de 25 persones.

Així mateix entenem quel minibús no podria cobrir totes les necesitats de transport de la nostra població, (per exemple el transport fins l'Hospital Comarcal, Consell Comarcal, Arxiu Comarcal, Biblioteca Comarcal...). Per tant també entenem necessari la signatura d'un Conveni de Col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre.

Proposem:

1-La presentació (en quan es publiqui la convocatòria d'ajuts pel transport urbà) de sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per demanar ajut a l'adquisició del vehícle anteriorment descrit, o un de característiques anàlogues.

2-L'adquisició del vehicle esmentat, amb subvenció o sense.

3-La signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre, per a poder completar les rutes del minibús amb els vehícles de la mencionada empresa.

Móra la Nova, 12 de març de 2008.

Signat: Fernando Cantos Viñals.

Regidor de la Coalició IMNOVA-PSC-PM."(20/03/2008) PER QUÈ?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:44

PER QUÈ?:

NOTÍCIA DE LA CADENA SER SOBRE LA MOCIÓ DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA QUE INSTA AL GOVERN CENTRAL A NO INSTAL·LAR L'ATC A CATALUNYA!


Desprès de les últimes notícies, en el que respecta al Cementiri Nuclear, es obvi i patent que el Sr. Sabanza và per lliure, doncs el seu grup ja feia temps que habia comunicat a la Coordinadora Anti-Cementiri Nuclear el seu recolçament a la moció presentada per aquesta entitat al Parlament de Catalunya. Perquè doncs Sabanza no recolça una moció que el seu grup parlamentari ha acabat votant a favor?. Fins i tot en l'última campanya electoral, el Sr. Felip Puig va posicionar-se en contra del MTC. Doncs que hi guanya Sabanza en no recolzar cap moció contra el Cementiri Nuclear?..., potser és que la seva nòmina depen del lobby nuclear?..., potser és que sab algo més del que conta al estar en l'ejecutiva de l'AMAC?...,
Sigui el que sigui, és obvi que està posant per davant dels interessos del poble altres interessos, poden ser polítics o d'un altra mena, però els interessos del poble estan en segon lloc. Això és inadmissible per algú que ha acceptat la responsabilitat de vetllar pel benestar del poble que l'ha escollit com a màxim representant.
És possible que en la propera sessió plenària el Sr. Sabanza presenti una "Proposta de Resolució" que rebutgi d'una forma ho altra el MTC  a la nostra població (sense dir rés en cas que es posses al costat de l'actual abocador -terme de Tivissa- o al costat de la fàbrica Vilaseca -terme de Garcia), o sigui s'acabarà aprovant el que IMNOVA ja va presentar el 2006 i va esser rebutjat per Sabanza.
Cadascú que en tregui les seves pròpies conclusions.

IMNOVA (Independents per Móra la Nova) SABANZA DIU QUE NO HI VA HAVER ALDARULLS!! (19/02/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:53

NOTA DE PREMSA DE IMNOVA-PSC SOBRE EL PLENARI EXTRAORDINARI DEL PASSAT DISSABTE 16/02/08

 

SABANZA DIU QUE NO HI VA HAVER ALDARULLS!!

En la darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Móra la Nova la secció local d'ERC presentava dues mocions: 1). La primera instava a rebutjar les amenaces a veïns de Móra la Nova, que es va aprovar per unanimitat i 2) La segona demanava, per una banda, el rebuig al comportament incívic que van tenir algunes persones del poble que es van contra-manifestar vers els ecologistes, que pacíficament havien vingut a dir que no volien el cementeri nuclear a Catalunya; i per l’altra, el rebuig a les escridassades que va patir el nostre regidor "Fernando Cantos" al fer-se present per intentar calmar els ànims.

L'oposició va criticar la convocatòria de la contra-manifestació per imprudent ja que, qualsevol contra-manifestació ja neix amb un punt d'intolerància, i aquesta es pot convertir fàcilment en violència verbal (com així va ser) i física (no es va arribar a produir).

Doncs bé, el Sr. Sabanza diu que ell hi va ser present per fer costat als contra-manifestants, i no hi va veure cap tipus d'escridassada ni violència verbal. Segons l'alcalde tan sols es van sentir alguns crits que calificaven de "mentiders" als manifestants. Aquesta afirmació de l’Alcalde de Móra la Nova no és compatible amb el fet que els ecologistes giressin cua en cinc minuts, i que malgrat que hi era present TVMasos, no hagi retransmès les imatges per aquest canal, el que vol dir que el comportament d’alguns dels 40 o 50 moranovencs, entre els que estaven els regidors de CiU, no va ser correcte.

--
Grup municipal Imnova-PSC-PM
Móra la NovaDE BERLANGA...ESPERPÈNTIC (03/02/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:06

 

Avui 3 de febrer de 2008, a Móra la Nova hem estat testimonis d’uns actes deplorables en plena via pública. A Móra la Nova s’ha impedit una concentració de la Coordinadora Anti-cementiri Nuclear davant de l’Ajuntament de la població amb actes de violència verbal i amb el tancament del carrer Major per part de partidaris radicals (unes 50 persones) de les posicions que al respecte del MTC ha pres el grup de CiU de Móra la Nova amb l’alcalde al davant.

Amb tot el pitjor de tot és que el Sr. Sabanza en persona estava a les portes de l’Ajuntament veient com els seus partidaris escridassaven, insultaven e impedien el pas als membres de la mencionada Coordinadora fins que el vehicle en què aquests anaven ha tingut que girà cua. El Sr. Sabanza i els seus regidors contemplaven l’escena com aquells generals del S. XIX que dirigien les seves batalles, ben allunyats des del seu tossal. Com és possible que en el S.XXI es negui la llibertat d’expressió d’una forma tan brutal?.

 

Ningú  nega la possibilitat de contra-manifestarse, però si aquesta contra-manifestació ha tingut com efecte que no és pugues fer la manifestació principal, estem davant d'un atemptat contra els més elementals principis democràtics. Tothom té dret a dir la seva i els ecologistes no volien el mal pel nostre poble, com es diu a la pagina web de CiU de Móra la Nova, simplement es volen manifestar en contra de la posició ambigua del govern de CiU del nostre poble, que ha refusat sistemàticament mocions de l'oposició en la que els demanaven que es pronunciessin contra el Magatzem nuclear a les nostres comarques i Catalunya. L'excusa de dir que el MTC no es posarà a Móra la Nova és d’una demagògia increïble, l'afectació pel nostre poble del MTC serà la mateixa si es posa, per exemple, a Ascó, Vandellós, Camposines, Garcia...etc.

Per últim volem dir que no tenim coneixement de que a cap poble del nostre entorn s'hagin produït fets semblants per una manifestació dels ecologistes en contra del MTC.

Móra la Nova, 3 de febrer de 2008

IMNOVA-PSC-PM 

 EN POLÍTICA NO TOT S'HI VAL!! (02/02/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 01:38

NO!! A LES PINTADES CONTRA CIUTADANS MORANOVENCS 

NO TOT S'HI VAL EN POLÍTICA. Hi ha cops que el discurs polític arriba a ser dur, i usualment en les comtesses electorals encara és més dur. Però habitualment la duresa s'acaba amb les paraules, s'acaba amb el discurs. Avui 02/02/2008 sembla que s'ha trencat l'habitualitat, s'ha passat directament a l'acció radical amb les pitjors amenaces a ciutadans moranovencs. Des de IMNOVA-PSC deplorem aquestes accions que no porten més que a la divisió i a l'enfrontament dintre de la nostra societat. La gent sana, la immensa majoria, hem de rebutjar rotundament aquestes mesquines accions, i defensar l'ús de la paraula i del lliure pensament per expressar les idees de cadascú!.

02/02/2008.
RECOLÇAMENT A L'EDUCACIÓ (16/01/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 20:17

 

Srs. Regidors de CiU:   menys  “folklore”  i  mes  mesures socials de veritat.

 

   Dos propostes que el grup municipal IMNOVA-PSC va  intentar incloure al ordre del dia  del últim ple ordinari van ser:

 

  a) Hora d’acollida.-   L’ordre del Departament d’Educació 220/2007 de 19 de juny regula la concessió de subvencions a associacions de mares i pares de alumnes per a l’organització del servei d’acollida matinal d’infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya. El terme per presentar sol·licituds d’enguany a vençut el 15-09-2007 i ,  per evitar  la pèrdua de la subvenció l'any vinent , el nostre grup municipal proposem:  que per l’any que ve l’ajuntament es destini un dels seus treballadors a fi i efecte de que informi i doni el seu assessorament als membres de l’Ampa per l’obtenció d’aquestes subvencions per posar en funcionament al Col·legi Tres d’Abril un servei d’acollida de les  8 hores  a 9 hores pel curs 2008-2009.   

 

   b) Banc de llibres.- Que es destini una partida pressupostaria per l’adquisició de llibres d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.  Aquest llibres es compraran als pares dels alumnes que ja no els facin servir i a un preu reduït.  Per la gestió d’aquest banc de llibres s’encarregarà al personal municipal i es llogaran al començament del curs a baix cost a les persones que ho demanin als que es demanarà una  petita fiança per llibre llogat  per garantir que es tornin en bon estat. Els diners que s’obtinguin amb els lloguers i fiances no retornades es destinaran a la reposició i ampliació del banc de llibres.   Pel cas de que la demanda fos superior a l’oferta de llibres, es distribuiran en funció dels recursos familiars,  en atenció a les famílies més necessitades.  En tot cas aquest banc te que nàixer amb la vocació de disposar de tots els llibres necessaris pels alumnes de Móra la Nova.

 

  Aquestes propostes no van  ser incloses al ordre del dia per l’equip de govern de CiU fent una incorrecta  aplicació de la llei reguladora del règim local a Catalunya, en el cas del banc de llibres i aplicant un reglament intern de funcionament  massa restrictiu, en el cas de l’hora d’acollida.

 

   En qualsevol cas demano la vostra opinió a fi i efecte de tornar a proposar en pròxims plens  aquestes idees que al nostre grup pensem que tenen un gran interès social.

 

  Móra la Nova a 05-01-2007

 

  Fernando Cantos   (portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM)BON ANY NOU A TOTHOM!

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 16:45

Bon Any Nou 2008 a tothom!, (02/01/2008)

QUE QUEDI CLAR!! (Llar d'Infants) 

 

Ja tenim aquí el 2008, any que en el nostre poble s’ha de concretar amb una promesa electoral del Sr. Alcalde, la llar d’infants municipal. De fet aquesta ja consta en els pressupostos de 2008. Hem de recordar que aquest equipament va ser demanat pel Grup Municipal IMNOVA en dues ocasions l'any 2005 (quan es va publicar en el D.O.G. les bases per les sol·licituds). Les dues mocions van ser rebutjades per l'equip de govern amb l'argument, en la primera d'elles: "suposaria una competència desleal a la que ja existeix".

Vídeo de la primera mociò sol·licitant la Llar d'Infants (octubre-2005)

Això es va dir quan precisament una de les dues existents en el nostre poble havia tancat portes mesos abans de la proposta d'IMNOVA. Les dues mocions de IMNOVA van generar un clima que va forçar a l'equip de govern a justificar les seves negatives, publicant en el B.I.M. (una revista institucional i en teoria no política), uns pretesos "estudis" de costos d'una Llar d'Infants Municipal en diferents poblacions més o menys properes. Aquests estudis van tenir la seva adequada resposta en el nº 8 de la Revista Informativa de IMNOVA, on es demostrava la viabilitat d'aquest equipament (l'equip de govern va utilitzar els exemples de Tivissa i d'Ascó, poblacions amb grans ingressos de les nuclears i poca població fet que no els feia vàlids per l'estudi de costos). Així doncs, que quedi clar, el canvi de parer de l'Equip de Govern i la propera construcció d'una Llar d'Infants Municipal a Móra la Nova és conseqüència, en gran part, de les actuacions del Grup Municipal "IMNOVA", i no de la voluntat social de l'anterior o l'actual equip de govern que ha donat prioritat a equipaments com el Pavelló Firal o l'arranjament del Casal (uns equipaments que si bé són necessaris, no tenen el caràcter de prioritaris) a satisfer necessitats socials com són les Llars d'Infants, tan necessàries per la conciliació de la vida laboral i familiar, sobretot de la dona treballadora.

Quan la Llar d'Infants Municipal de Móra la Nova estigui acabada i comenci a funcionar, la de Móra d'Ebre ja portarà mes de dos anys en funcionament, això si serà gràcies al nostre equip de govern.
(Podeu consultar les revistes nº 7 i 8 a la nostra web).Ernest BlanchSABANZA NO REBUTJA LA INSTAL·LACIÓ DEL CEMENTIRI NUCLEAR A CATALUNYA (22-12-2007)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 03:23

Magatzem Temporal Centralitzat


A continuació podeu llegir la moció de IMNOVA-PSC-PM, recolçada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana, i REBUTJADA per l'Equip de Govern del Sr. Sabanza (CiU):

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL MTC

 

Sr. Alcalde,

 

Amb aquesta moció, sol·licitem el recolzament a la Proposta de Resolució sobre el Magatzem  Temporal Centralitzat de Residus Nuclears, presentat al Parlament de Catalunya per dos grups parlamentaris, (el d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa), que recullen amb molt encert el neguit que els transmet la societat per múltiples vies, destacant amb llum pròpia la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya.

 

En essència, la Proposta de Resolució ve a fer un repàs de tot el procés del M.T.C., des de la ponència d’Energia del Congres Espanyol de data 21/12/2004, fins l’actualitat. Aquesta proposta remarca que Catalunya amb tres Centrals Nuclears en funcionament i una Central en fase de desballestament, ha assumit de llarg la seva contribució solidaria a una hipotètica obligació de compartir el risc intrínsec de qualsevol instal·lació nuclear; així mateix fa esment genèric de les institucions, entitats, organitzacions, ciutadans... que l’han rebutjat expressament. També recorda els articles de l’Estatut de Catalunya que obliguen a promoure el progrés econòmic i social, i la solidaritat intergeneracional, obligacions que s’incumplirien en cas d’instal·lar-se el M.T.C. a Catalunya.

No llegiré tota l’argumentació de la Proposta de Resolució, aquesta la podreu trobar a la nostra Web i a la del Parlament de Catalunya. Tan sols llegiré el text que és sotmetrà a votació al Parlament de Catalunya.

 

“El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Sol·licitar al Govern de l’Estat una presa de posició clara i definitiva en el sentit de desestimar qualsevol ubicació del magatzem temporal centralitzat en territori de Catalunya.

Recolzar la tasca de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC) i de les institucions que hi donen suport en defensa d’una dignitat col·lectiva i de defensa del territori i dels seus valors naturals i paisatgístics.

Donar trasllat d’aquests acords al Senat, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Comissió Interministerial d’Emplaçament de l’ATC i a Enresa.”

 

Proposta de Resolució nº de Registre 13056, admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 17/07/2007.

 

Nosaltres proposem que des d’aquesta institució que és el Plenari de Móra la Nova, es recolzi sense ambigüitats l’esmentada Proposta de Resolució. Donar trasllat d’aquest acord del Plenari de Móra la Nova a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als partits amb representació Parlamentaria, al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri d’Indústria, a la Comissió Interministerial d’Emplaçament de l’ATC, a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i a la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Priorat, el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp, Les Garrigues, el Segrià, al Govern Valencià i al Govern de l’Aragó.

Móra la Nova, 12 de desembre de 2007

 

Fernando Cantos Viñals, portaveu del Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM

 

Magatzem Temporal Centralitzat de HAVOC (Holanda)

Powered by LifeType