BLOC IMNOVA-PSC


(20/03/2008) BUS URBÀ PER MÓRA LA NOVA

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:55

(20/03/2008) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: AUTOBÚS URBÀ. 

IMNOVA-PSC-PM, presentarà el proper plenari la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

"Sr. Alcalde:

La nostra coalició ja fa temps que ha detectat una greu mancança en el que respecta a la mobilitat dels ciutadans de la nostra població.

Tenin en compte la distància que separa alguns dels nostres barris respecte als serveis públics, administratius, sanitaris, escolars, culturals, de la nostra vila.

Tenin en compte que hi ha moltes persones amb mobilitat reduïda o dificultats en la seva mobilitat.

Estimem necesaria la compra per part de la nostra població d'un minibús amb capacitat total d'almenys 20 persones, i amb plataforma adaptada per cadira de rodes.

Aquesta proposta la portava la nostra coalició en el seu programa electoral en portada amb el nº 13. Nosaltres ho portem igualment al Plenari, perquè volem que la nostra ciutadania pugui gaudir de totes les bones propostes el més aviat possible, estiguem o no en el govern.

Adjuntem pressupost i fulletò explicatiu de vehícle minibús amb plataforma per a cadira de rodes, marca Mercedes Benz, model Sprinter City 65 amb capacitat per un màxim de 25 persones.

Així mateix entenem quel minibús no podria cobrir totes les necesitats de transport de la nostra població, (per exemple el transport fins l'Hospital Comarcal, Consell Comarcal, Arxiu Comarcal, Biblioteca Comarcal...). Per tant també entenem necessari la signatura d'un Conveni de Col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre.

Proposem:

1-La presentació (en quan es publiqui la convocatòria d'ajuts pel transport urbà) de sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per demanar ajut a l'adquisició del vehícle anteriorment descrit, o un de característiques anàlogues.

2-L'adquisició del vehicle esmentat, amb subvenció o sense.

3-La signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Empresa Municipal de Transports de Móra d'Ebre, per a poder completar les rutes del minibús amb els vehícles de la mencionada empresa.

Móra la Nova, 12 de març de 2008.

Signat: Fernando Cantos Viñals.

Regidor de la Coalició IMNOVA-PSC-PM."


Powered by LifeType