Viu en sòls rocosos i eixuts, i es distingeix fàcilment d'altres eufòrbies per la fulla serrada (serrata)