BLOC IMNOVA-PSC


M.T.C., UN PROCÈS DEMOCRÀTIC..., AMB TRAMPA?

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:10

Una frase recurrent en l'actualitat per aquells polítics, alcaldes o ministres que ens intenten encolomar el Cementiri Nuclear: “El procés és rigorosament democràtic...”. Amb aquesta curta frase volen dir quel procediment per encolomar el MTC està dintre del més absolut respecte a les regles del joc democràtic. A continuació vull explicar lo que ells entenen com “procés democràtic”, i ho explicaré amb els documents i normativa que l'Estat mitjançant ENRESA, el Ministerio de Indústria, o la Comisión Interministerial, han publicat, estan en procés de publicació, o tenen penjats a la seva pàgina de la xarxa (www.emplazamientoatc.es).
Primer: La “Comisión Interministerial para el establecimiento del ATC”: en la seva primera acta de 7 de juliol de 2006, aquesta comissió redacta un calendari d'actuacions del que destacaré el següent:
●    8 al 22 de setembre: “Publicación en el B.O.E. de la convocatòria pública”.
●    27 de novembre al 8 de desembre: “Propuesta al Gobierno de las solicitudes priorizadas, TENIENDO EN CUENTA LAS PROPUESTAS QUE, en su caso, FORMULEN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”.
Aquestes dates, referides a 2006, es van endarrerir fins a finals de 2009..., però fixeu-se, la publicació en el B.O.E., prevista el 2006 per unes dates que evitaven vacances escolars, període vacacional..., van el 2009 i publiquen la convocatòria en el B.O.E. el dia 29/12/2009, dia en que més o menys tothom, fins i tot els polítics, estan de vacances, preocupats per altres prioritats (cap d'any, àpats, diada de reis...)..., total que varen deixar la capacitat de reacció reduïda a quasi la meitat de temps.
Segon: El 2006 la “Comisión Interministerial” vol tenir en compte les Comunitats Autònomes..., en la convocatòria de 2009, solament es tindrà en compte l'opinió dels regidors d'un sol poble. PERQUÈ AQUEST CANVI??.
Tercer: El 27/11/2006, la Comisión Interministerial, aprova “los criterios básicos para la instalación del ATC y Centro Tecnológico asociado” elaborats pel seu Comité Asesor Técnico. Aquests criteris  tècnics que es tendrien en compte per NO instal·lar-hi l'MTC, en resum són:
●    Datos relativos a la densidad y distribución de la población...
●    Emplazamientos con riesgo de terremotos, volcanismo.
●    Riesgo de grandes inundaciones, àreas que puedan ser afectadas por rotura de presas.
●    Inestabilidades geotécnicas...deslizamientos del terreno, taludes...
●    Proximidad a indústrias con riesgo de explosión química o fuerte descarga elèctrica.
●    Areas de la red Natura 2000, Parques Naturales..., zonas donde se conózca la existencia de elementos históricos, arqueológicos...).
Convocatòria de 23/12/2009 (BOE 29/12): carat!, ara resulta que dels criteris, podríem dir tècnics, no en queda rés..., os resumiré els “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN” de la pàgina 111436 del BOE 313 del 29/12/2009:
●    Areas de la Red Europea Natura 2000, Parques Nacionales...
●    Zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública, y terrenos que formen parte de la Red Española de Vias Pecuarias.
●    Areas en las que existan elementos de interés patrimonial...
●    Emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por via aèrea o marítima.
De la convocatòria han desaparegut: el risc de terremotos, el risc d'inundacions, de rotura de preses, de proximitat a instal·lacions químiques o elèctriques, així com el criteri de densitat de població..., algú sap perquè??.
Llegim ara el diari “PÚBLICO” del 11/02/2010, en la seva notícia titulada “INDÚSTRIA PAGÓ (a l'AMAC) PARA QUE YEBRA Y ASCÓ OPTARAN AL ATC”..., aquest diari va tenir accés a les actes de l'Assemblea de l'AMAC del 11/01/2010 on es comprova que des de 2006 l'AMAC preparava 4 pobles: Ascó, Yebra, Tivissa i Merindad de Cuesta-Urrutia...i a més en una transcripció de les declaracions de l'Alcalde de Tivissa, Jordi Jardí es corrobora la pre-selecció dels 4 pobles: “La valentía del alcalde de Almonacid que ha demostrado hoy es inversamente proporcional a la cobardía que ha demostrado durante estos cuatro años que hemos estado los cuatro candidatos ” (l'alcalde d'Almonacid volia postular-se com candidat en contra de la decisió de l'AMAC).
Potser ara podríem entendre perquè en un projecte on predomina la “tecnologia”, es prescindeix dels requisits “tècnics”, deixant solament els de conservació de la natura i patrimoni..., si no ho fan, EVIDENTMENT,  és perquè Ascó no entraria dintre dels paràmetres, doncs el seu terme està per sota de 3 preses: FLIX, RIBARROJA i MEQUINENSA, té prop una gran química i dues centrals elèctriques, a més la densitat de població en un radi de 30 Km. d'Ascó, és de 19'41 hab/Km2 amb un total de 54.859 hab., molt superior a certes zones de Conca (província del municipi candidat Villar de Canyas), en les que tenen densitats de 2'69 hab./Km2 amb poblacions en torn als 7.600 habitants en el mateix radi. Així mateix el Parlament de Catalunya s'hi ha manifestat en contra!!.
Aquest és el “procés democràtic” que ens volen vendre!!.

Aquí teniu la nostra revista monotgràfica sobre el M.T.C. : http://blocs.tinet.cat/gallery/366/RevistaMTC.pdf

 


Powered by LifeType