BLOC IMNOVA-PSC


COHERÈNCIA EN EL DISCURS => POLÍTICS SOSTENIBLES

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:00

FERNANDO CANTOS A LA REVISTA "ENERGIAS RENOVABLES"

Moltes vegades els polítics parlen, proposen, fan interminables declaracions d'intencions..., fins aquí tot molt respectable, és la seva feina!!. Però un discurs pren rellevància i credibilitat quan l'orador aplica a la seva experiència personal allò que vol comunicar a la ciutadania. En aquest "post" veiem a Fernando Cantos a la revista "Energias Renovables", com a un dels primers "guerrillers solars" al instal·lar una placa solar fotovoltaica que introdueix l'energia elèctrica dirèctament a casa seva, on la seva xarxa consumirà en primer lloc, l'energia produïda per la placa. Això pot representar sobre un 10% de tota l'energia consumida a casa seva..., un 10% d'energia neta que ja no produirà cap central de gas, carbó ni nuclear...

En aquest Bloc tenim més d'un POST amb referència a  les energies alternatives, amb preferència per l'energia solar, i Fernando amb aquesta acció demostra que creu amb alló que predica!!.

A continuació reproduïm part de l'article d'aquesta revista, concretament les manifestacions del Fernando: "Pienso que tales energías son el futuro irreversible, por mucho que intereses económicos pongan palos en las ruedas. El Kit Fotónico GS120 es un buen sistema de inicio, se hace preciso concienciar a los gobiernos para que actúen y cambien sus políticas energéticas; para ello, el principio de que si no lo hacen ellos lo hacemos nosotros, los particulares, puede ser útil para llegar al futuro de una forma más rápida."

Ernest Blanch.

 Pàgina 38.

Arxiu en  PDF per la seva lectura:
guerrilla-solar.pdf

-----------------

Revista: Energías Renovables
Noviembre 2009
pàgines 36 a 39.
www.energias-renovables.com
Fundació Terra: www.terra.org/guerrilla


Powered by LifeType