BLOC IMNOVA-PSC


ALGUNES IDEES PER A SORTIR DE LA CRISI A LA RIBERA D'EBRE A ADOPTAR A NIVELL COMARCAL, AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS POBLES EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ. (24-04-2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:53

TURISME: potenciació d'un càmping públic comarcal. Servei de vigilància fluvial els mesos que és navegable; compra d'un microbús i un remolc per a remuntar piragües, compra de piragües i bicicletes per a llogar, contractar guies d'esports d'aventura i tècnics en turisme; contractar algunes persones de personal auxiliar, senyalitzar, tan bé com sigui possible, els camins, indicant el paratge al que es dirigeixen i el poble mes pròxim a cada punt, realitzar promoció publicitària en ciutats pròximes (Barcelona, Saragossa., etc), especialment a les TV locals, fer una guia amb tots els llocs a visitar de la Ribera i comarques pròximes, així com una relació de tots els hotels i restaurants. Una vegada el turisme adquireixi un dinamisme el sector públic podrà anar donant pas al privat i a la creació de nous llocs de treball.

  

ENERGIA.- Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nivell de tots els edificis públics de la Ribera. Ajudar als particulars, mitjançant crèdits tous, que progressivament vagin dotant els seus habitatges de plaques solars. L'energia fotovoltaica representa el futur i el seu impuls crearà llocs de treball per a la seva instal·lació, manteniment i possible fabricació d'equips. Publicació d'una borsa de vehicles privats amb rutes fixes a l'efecte que les persones que ho desitgin que puguin compartir despeses de desplaçament. Millorar el transport públic a nivell de tota la comarca.

 

INDÚSTRIA.- Potenciació dels polígons industrials existents i de futura creació, però amb indústries que no comprometin el nostre futur i no perjudiquin al sector turístic i l'agricultura. Creació de vivers d'empreses als dos polígons projectats. Contractació de personal especialitzat per part de l'administració a l'efecte d'ajudar a les empreses a la cerca de nous mercats per l'exportació de productes, i la cerca de matèries primeres per la producció.

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS.- Gratuïtat dels llibres escolars a tots els nivells que es cursen en la Ribera, es deu crear-se un banc de llibres de segona mà i crear un fons públic per a la seva reposició. Donar garanties als propietaris d'habitatges que lloguin a baix cost. Crèdits públics sense interessos a les famílies que passin per dificultats econòmiques. Crear un alberg públic per a acollir a les persones empadronades en la Ribera que es trobin en situació de pobresa extrema. Potenciar el treball dels assistents socials per a l'ajuda immediata de les persones que tenen perill d'exclusió social.

Dir que es tracta simplement d'idees, que poden no funcionar, però es fa precís intentar per a sortir de la situació actual, esperant que els comentaris que seguiran a la publicació d'aquest article en el nostre bloc ho siguin amb caràcter constructiu, manifestin els pros i contres que veuen en la meva petita aportació i aportin noves idees que puguin ser útils per a millorar. Al meu entendre cada comarca hauria de trobar les millors solucions per tirar-la endavant.

 

 

Fernando Cantos Viñals

IMNOVA-PSC-PM

 

 

 


Powered by LifeType