L'Ajuntament ha elaborat un mapa de capacitat acústica, ara ja sabràs si els Killos han escollit el teu carrer per fer rally, on viuen els que tenen els tubs d'escapament més sorollosos, etc etc.

Ara parlant seriosament, es tracta d'una directiva europea sobre indicadors i avaluació de soroll ambient que defineix uns indicadors comuns de soroll per tots els estats membres, en una primera fase de diagonosi, es creen els mapes de "soroll" i en una segona s'elavora un plà d'acció per reduïr el sorolli els seus efectes.

LA MEMÒRIA DE CAPACITAT ACÚSTICA  (PDF)

http://www.vila-seca.cat/online/pdf/mapa_capacitat.pdf

MAPA ACÚSTIC DE VILA-SECA (I LA PLANA PDF)

http://www.vila-seca.cat/online/pdf/planol_vilaseca.pdf

MAPA ACÚSTIC DE LA PINEDA (PDF)

http://www.vila-seca.cat/online/pdf/planol_pineda.pdf3

El centro es troba a la ZONA B, sensabilitat acústica moderada (excepte a la Fira de Música Wink)