http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=14539

enllaç a l'informació

La comèdia dels ex de Guerrilla 'No som res' inaugura la temporada