Ja hem començat a preparar l'edicció 2007 2008 del pastorets de vila-seca. Aquí teniu una foto dels actors

 

  (Segueix)

Vila-seca de Solcina
El poble de Vila-seca de Solcina

Les activitats culturals, el folklore i els fills illustres


Diverses associacions donen dinamisme a la vida cultural del municipi. El Fènix (1875), el Centre Catòlic (1893), l'Ateneu Pi i Margall (1929) i Las Vegas (1959), amb diferents seccions cadascuna d'elles, són les quatre entitats recreatives que gaudeixen d'una major tradició. L'Agrupació Cultural, fundada l'any 1971 i organitzada també en seccions, satisfà una part dels interessos culturals en camps com la dansa, la recerca, el cant o l'art, entre d'altres. Diversos grups amb interessos socials, econòmics o humans concrets han creat altres entitats de caràcter específic. Pel que fa als esports, es practiquen diverses especialitats en un total de 27 clubs. Una revista de periodicitat mensual "El Pont de Fusta", creada l'any 1979, canalitza la informació local. Una biblioteca de la xarxa de la Generalitat, l'Arxiu Històric Municipal i l'Arxiu Parroquial de Vila-seca completen la infrastructura cultural del municipi.

 (Segueix)