L'Ajuntament ha elaborat un mapa de capacitat acústica, ara ja sabràs si els Killos han escollit el teu carrer per fer rally, on viuen els que tenen els tubs d'escapament més sorollosos, etc etc.

 (Segueix)