Pedra de color grogenc, es troba a la zona del parc de la Torre d'en Dolça.

 (Segueix)