BLOC IMNOVA-PSC


PROGRAMA ELECTORAL DE IMNOVA-PSC-PM (2011)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 17:37
 
Dinamització de l’economia local
● Viver d’Empreses: Permetrà als emprenedors iniciar el seu
propi negoci amb unes condicions avantatjoses, fet que facilitarà
la seva iniciativa, i amb aquesta la potenciació de l’economia
local i la formació ocupacional.
● Ajut a la inversió, per les pymes moranovenques .
● Ajut a la contractacio fixa: subvenció percentual de la quota
de contingències comuns de la S.S. durant un any (empleats
de Móra la Nova).
● Assessorament a les empreses sobre aspectes productius que
podem millorar, noves idees de negoci, recerca de nous mercats
a fi de millorar la seva competitivitat.
● Atreure la inversió empresarial als polígons existents a Móra
la Nova.
● Pla de desenvolupament agrícola:
– Suport a la comercialització dels productes.
– Facilitar implantació d’empreses transformadores del producte.
● Foment del turisme:
– Foment del turisme comarcal: Potenciació la creació d’empreses
relacionades amb el turisme a fi de que aquestes puguin
explotar el actius turístics del nostre entorn, entenen
Móra la Nova i el Mas de la Coixa com a centre comarcal.
● Pla de dinamització comercial, treballar conjuntament amb la
Unió de Comerciants per convertir Móra la Nova en un pol comercial
de la comarca.
Impostos i Estalvi Municipal
La situació actual fa que les taxes impositives siguin una càrrega
important per a moltes famílies, per això proposem:
● Pla d’estalvi municipal sense afectació als llocs de treball, ni
increment de les càrregues impositives.
● Reducció de les remuneracions dels regidors municipals.
● Eliminació dels sous dels càrrecs de confiança.
● Implantació d'energia solar fotovoltaica a tots els edificis públics
com a font d’estalvi energètic.
● Entrar al Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, Priorat i
Terra Alta.
● Sortir de l’AMAC, i gestionar directament el canon que ens correspon.
Participació ciutadana
Creiem que la participació i opinió de la gent en temes d’interès
general es vital per al desenvolupament i la convivència en el
poble, per això proposem:
● Consultes Populars en temes d'interès general per Móra la
Nova.
● Permetre i regular la intervenció de la població al final dels
Plenaris, en l'apartat de Précs i Preguntes.
● Deixar espai al B.I.M. per les forçes polítiques amb presència
al Plenari.
Societat
● Pla d'Entitats: promoció d'activitats associatives:
– Fira d'entitats.
– Adequació de l'Ateneu i d'altres equipaments municipals per
augmentar l'espai per les entitats.
– Promoció d'una entitat per facilitar l'activitat associativa
moranovenca.
● Ajuts a l’activitat esportiva.
● Realització de Festes amb diferents sensibilitats socials
● Treballar amb l’associació de jubilats per millorar els serveis
de la llar i promoure activitats.
● Joventut:
– Potenciar el Consell local de Joventut recollint les inquietud
dels joves de la població.
– Millorar i ampliar el Parc de Nadal.
– Estudiar una reubicació del Local de Joventut.
Obres i Equipament
● Arreglar el camí dels bancalets al Poliesportiu.
● Acondicionar el Passeig de l’Estació.
● Fer un passeig pel barranc de Nolla.
● Millorar les instal·lacions de l'embarcador i potenciar el seu
funcionament amb creació d'activitats i zona lúdica.
● Millora i condicionament instal·lacions esportives:
– Cobriment de la piscina.
– Pistes de fronton i tennis.
– Circuit footing senyalitzat.
● Millora i conservació del casc antic.
● Millorar la senyalització del municipi.
Serveis
● Gestió directa de la Llar d’Infants.
● Millorar i adaptar els horaris de la Biblioteca a les necessitats
de la població. Obrint els dissabtes.
● Minibús adequat al transport adaptat.
● Tornar a possar en funcionament la TV municipal aprofitant
les noves tecnologies.
● Millorar la web municipal, publicació íntegra d’ordenances i
reglaments.
● Crear una Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà a la web municipal.
Ensenyament
● Promoció d’un institut a Móra la Nova amb la qualitat necessària
pels estudis d’ESO que s’impartiran.
● Nous Cicles Formatius inexistents a la comarca.
● Promoció de la formació ocupacional.
● Ajudes econòmiques a l’escola per contrarrestar la retallada
pressupostaria pel Govern de CIU.
Medi Ambient
● Promoció de l’energia solar.
● Mesures d’estalvi d’aigua.
● Promoció del reciclatge.
Rebutjar la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat
de residus nuclears d’alta intensitat a Catalunya.
● Dotar les zones verdes de més arbrat.
Serveis socials
● Promoure convenis amb entitats i ong’s en l’àmbit de l’assistència
social.
● Eliminació de barreres arquitectòniques.
MÓRA LA NOVA PASSEM PÀGINA!

Powered by LifeType