BLOC IMNOVA-PSC


PLA LOCAL DE JOVENTUT (01/06/2008)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:20
PLA JOVENTUT

 

En el Ple Extraordinari del dijous 15 de maig es va aprovar el Pla Local de Joventut de Móra la Nova.

En el Plenari Extraordinari del dijous 15 de maig, es va aprovar el PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MÓRA LA NOVA. Un Pla que ha de regir les polítiques dedicades als joves durant els pròxims 4 anys.

El Grup Municipal IMNOVA-PSC-PM va decidir votar l’abstenció pels següents motius:

El Pla Local de Joventut és puntuable en funció d’uns barems públics i existents, i en funció de la seva puntuació rep un percentatge més o menys elevat de la subvenció que es demana.

El que valoren més aquests barems són bàsicament 3 punts: la interdepartamentalitat (que és el treball entre les regidories, el Pla Local de Joventut ha de ser transversal), la interinstitucionalitat (treball entre les diferents institucions) i finalment la Participació Jove. El Pla local de Joventut ha de ser dels joves i per als joves.

En els dos primers punts (interdepartamentalitat i interinstitucionalitat) s’observa que és correcte però el nostre grup creu que aquest Pla coixeja en l’últim punt que és quasi el més important, el de la participació jove.

L’equip de Govern manifesta que per a la seva redacció s’ha tingut en compte les opinions dels joves que han arribat a l’Ajuntament i el Pla de Participació Ciutadana i dona molt de protagonisme a l’Associació “Sénia Simfilis”.

El nostre grup és conscient de la dificultat de fer participar als joves, i de l’èxit per l’aparició d’aquesta associació juvenil, però considera que hi ha altres associacions amb participació de joves i joves que no estan associats, que cal tenir en compte en la redacció d’un Pla Local de Joventut que ha de regir les polítiques per als joves durant aquests 4 anys. El Pla Local ha de donar cobertura a una franja d’edat entre els 14 i els 35 anys, i considerem que l’Associació “Senia Sinfilis” representa a un determinat fragment d’aquest conjunt de la Població Juvenil però no a tota la joventut de Móra la Nova.

Així doncs, aquest factor pot fer disminuir la nota final del Pla Local de Joventut i amb això la possible dotació econòmica de les subvencions que es demanin.

Per aquest motiu el nostre grup ha votat l’abstenció i anima a la regidoria de joventut a crear un model d’estructura organitzativa juvenil que agrupi a totes les entitats amb participació de gent jove (quasi totes) i a joves no associats a la que evidentment també hi ha de participar o encapçalar la “Sénia simfilis”, amb un model com aquest SI que tota la població juvenil es sentiria representada i el Pla Local estaria més ben valorat i en conseqüència rebria més subvencions de les que se’n beneficiarien tots els joves de Móra la Nova.

Francesc Sanahuja (PSC) 

 


Powered by LifeType