Mascalbó

Mascalbó fou un antic terme rural de Tarragona que es va incorporar a Reus el 1591, i esta situat prop del Barranc de Porpres, en direcció de Reus a Salou.

 (Segueix)

Reunió de Junta al centru el dia 20/10/07 a les 16:30 començem. Finalització a les 17:30 aprox.

Ordre del Dia:

- Planificació d'activitats per a l'any 2008. Horaris d'usos i dotació economica.

Es prega l'assistència de tots els membres de la junta. Gràcies