Moltes gràcies TInet, ho tindrem en compte per si torna a passar. Salut! 

Ens agradaria saber perquè, aleatòriament, canvia el format dels textos, la columna d'enllaços (calendari, articles recents...) es desplaça al final de la pàgina... I més tenint en compte que quan visualitzes un article separat de la resta, aquest el veus perfecte: amb la 'font' que li havies donat, el format... I el menú d'opcions on li pertoca, a la dreta, etc...

Naltres no tenim opció a canviar el format de la pàgina inicial. Els articles no influeixen doncs quan els visualitzes complets no 'desfan' la pàgina. Per què canvia doncs?

Gràcies.