Senyores i senyors, 

Com que de discursos no n’he fet mai (i no sé si en sabria) els explicaré un conte.  El conte va d’un escriptor que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s’entrebanca. Doncs a aquest escriptor, un dia —l’any que la cultura catalana n’és la convidada— li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt.  (Segueix)