Si mai t'has fet aquesta pregunta, al Centru,  a través de Novahumanitas escola de psicologia humana aplicada, que proppugna el desenvolupament personal i relacional, esta preparant un curs per ajudar-te a descobrir-te, sota el nom: " descobrir a la persona". NOVEMBRE DIES 9, 10,  11. 23, 24 i 25

Objectiu del curs:

- Pendre consiència del conjunt de realitats que constitueixen la personalitat.

- Descobrir els punts positius de la nostra personalitat.

-fer-se conscient dels valors i funcionaments d'altres elements de la personalitat, com dels possibles disfuncionaments que li impedeixen de dur una vida harmoniosa i feliç amb si mateix i amb els altres.

A qui s'adreça:

-Qui desitji autodescubrir-se.

-Qui buscqui creixer, madurar, en solidesa personal.

- Qui vulgui descobrirr l'estructura interna i el fuincionament profund de l'ésser humà per compendres millor i compendre millor als altres.

CONTINUAREM AMPLIANT INFORMACIÓ.