La famosa mosca del vinagre, fàcil de trobar en qualsevol aliment d'origen vegetal quan s'enranceix (quan es fa malbé, vaja)...