Una altra germana petita de la fabera, força vistosa pels seus colors..