Més lleguminoses silvestres, però compte amb aquesta si us hi asseieu a sobre, que punxa com un dimoni!!!