Aconteixement Planetari...

2 Feb 2010

Leire Pajín ens presenta un gran aconteixment planetari...

El futur de l'economia espanyola, passarà per mans de les Majors?

 

Veiam, a Europa...

 

A Àsia...

Enllaç a VIDEO

 

 A Amèrica...

 

 

 

En fi, començo a entendre perquè tant protegir l'SGAE, però els drets d'imatge per la venda de la marca ZP poden ser gestionats per aquesta institució, i encara més, a nivell internacional?  El futur està en el branding...