PATRIMONI HISTORIC i ARTISTIC


MANRESA - Marquen les restes arqueològiques trobades en les obres del col·lector de les Muralles

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 04:42

 

http://212.121.225.42/pandora/cgi-bin/med.exe/0000077042

 

Aquest divendres, es fan els últims treballs per fer les marques per identificar les restes arqueològiques trobades en les obres de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec. Estan instal·lant dos tipus de senyalització: una d’horitzontal, amb una pintura especial per a paviment asfàltic molt adherent i resistent, que ressegueix tot el traçat de les restes. I una altra de vertical. S’instal·len dues estructures que s’afegeixen a la que ja hi havia a la plaça Valldaura. Un s’instal·la entre les dues bastorres trobades al sector dels Quatre Cantons i l’altra al carrer de Sant Francesc. En aquest punt no hi ha marca en el paviment perquè la part de torra trobada d’aquest portal és massa petita i la marca hagués quedat incomprensible. En els plafons o tòtems hi ha informació de les muralles medievals de la ciutat i també hi ha la referència a les restes marcades en el paviment.

Recordem que l’estudi arqueològic realitzat per l’empresa Arqueociència ha permès identificar dos portals de la muralla del segle XIV: el d’Urgell, situat davant de la plaça Valldaura, i el de Sant Francesc, que és a la cruïlla entre el carrer Sant Francesc i la Muralla. També s’ha trobat tres bestorres, que eren unes torres de defensa que no formaven part de cap portal. Dues s’han localitzat al sector de les Barreres i una altra, a la muralla de Sant Domènec.

Les restes arqueològiques que s’han trobat corresponen a construccions que sobresortien de la muralla. En aquest frontal de muralla, n’hi havia a cada 35 metres de distància com a màxim. D’aquesta manera es donava més solidesa a l’estructura del mur i es podien tenir més puts de defensa i control.

En la major part dels casos, el descobriment de restes ha obligat a modificar el traçat del col·lector per no esborrar les proves de la muralla medieval. En un sol cas, ha calgut retirar una part del mur i recol·locar després les peces de pedra en el mateix indret. La base de la torre que es va trobar davant dels Quatre Cantons estava situada just damunt de l’únic espai per on podia passar el col·lector. Va caldre desmuntar-la parcialment per poder-hi encabir el col·lector. Les pedres que es van desmuntar es van apilar posteriorment i s’han deixat en el mateix emplaçament.

Totes les restes que s’han trobat, s’han protegit amb una cobertura geotèxtil i han quedat soterrades de nou.

La visita ciutadana serà demà dissabte dia 30 de gener. Es tracta d’una proposta perquè la ciutadania conegui les profunditats de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, tant pel que fa al nou col·lector de clavegueres com a la nova informació històrica que s’ha trobat al subsòl.

Aquesta visita és la festa de cloenda de les obres de renovació de les voreres i el desdoblament del torrent dels Predicadors. Per aquest motiu, la visita compta amb el suport de les empreses que han realitzat l’obra, encapçalades pel Grup Mas, i l’empresa que ha realitzat les prospeccions arqueològiques, Arqueociència. També hi participa l’empresa municipal Aigües de Manresa, que ha fet seguiment de les obres i és la responsable del manteniment de la xarxa de clavegueres.

El grup d’espeleologia del Centre Excursionista de la Comarca del Bages col·laborarà activament en la visita, fent de guies i cuidant-se de la part de seguretat i il·luminació de cada grup de visita.

La visita està programada pel dissabte 30 però en cas que plogui, o tan sols que hi hagi amenaça de pluja, caldrà ajornar-la fins al pròxim dissabte 6 de febrer. L’horari serà de 10 del matí a 2 de la tarda.

La visita tindrà tres components:
-l’itinerari per col·lector (de la Joviat al Casino o del Casino a la Joviat)
-el taller d’arqueologia (a la plaça Valldaura)
-l’animació del personatge del Maurici, creat per les Botigues de les Muralles.

La visita començarà en els centres d’acollida. Els visitants podran triar entre dues opcions: El Centre Cultural El Casino o bé l’escola Joviat. Anant a qualsevol d’aquests dos punts es podrà realitzar el mateix itinerari en sentit contraris. L’única diferència és que les persones amb menys vocació excursionista podran fer un recorregut més curt i amb menys dificultats si comencen des de la Joviat.

En cada un dels centres d’acollida hi haurà la projecció d’un audivisual sobre les obres realitzades i la recerca arqueològica. També hi haurà un espai per equipar-se, amb bancs o cadires per seure per posar-se les botes d’aigua, el casc i els impermeables. Hi haurà botes i cascos de préstec, i també es proporcionaran lots. Es recomana als visitants que tinguin botes d’aigua i altres equipaments, que en portin per fer més àgil aquest moment de preparació dels visitants.

Els centres d’acollida també disposaran d’un espai de documentació, on les persones que arribin s’inscriuran i quan acabin la visita rebran els fulls informatius.
A la sortida del col·lector, els grups de visitants seran conduïts per una actor que representarà el personatge del Maurici. El Maurici és un soldat de les antigues muralles medievals que ha aparegut de les profunditats que s’han excavat. El personatge ha quedat molt sorprès i es pregunta el perquè de tot el que veu. Aquest és el fil argumental del concurs de narrativa que les Botigues de les Muralles proposa als nens i nenes que hi vulguin participar. El Maurici mostrarà les marques i les senyalitzacions que hi ha a les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec i que expliquen la història d’aquesta antiga infraestructura, i també conduirà als visitants que no hagin passat pel taller d’arqueologia.

El Maurici aprofitarà el viatge del centre de recepció al taller d’arqueologia de la plaça Valldaura per explicar qui és ell, d’on ha sortit, com era la ciutat quan ell la guardava i per presentar el concurs de redacció que ha de basar-se en el seu personatge. També donarà el fullet de presentació del concurs.

El personatge del Maurici i el concurs de redacció és una proposta de l’eix comercial de les Muralles, que volen utilitzar la imatge del Maurici com una referència de la dinamització comercial d’aquest sector de Manresa. Aquest concurs serà presentat a totes les escoles de Manresa i està pensat per provocar visites de nens i nenes a les Muralles, acompanyats dels seus pares.

A la plaça Valldaura, l’empresa Arqueociència, organitzarà un taller que consistirà d’una simulació d’un terreny de prospecció arqueològica, una exposició dels instruments de treball dels arqueòlegs i una explicació.

El taller contindrà dos sorrals: un amb una mostra de mur de torre i un segon destinat al joc dels més joves. També contindrà una simulació fotogràfica en què es representarà informació de les troballes i del procés constructiu.

Aquesta visita ciutadana es porta a terme per celebrar la finalització del projecte de renovació de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec i ampliació del torrent dels Predicadors, que s’ha finançat a través del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL).

Recordem que el conjunt de l’actuació responia a dos objectius estratègics:
-completar la renovació dels espais públics del nucli Antic seguint el Pla Integral de Revitalització (PIRNA) fent visible la renovació que s’està duent a terme al centre històric al seu perímetre urbà: a les Muralles.
-i ampliar la capacitat del torrent del torrent dels Predicadors desdoblant-lo amb un nou col·lector.

El projecte
El projecte comprèn la urbanització de les Muralles des del carrer Jaume I fins a l'Hotel de Pere III. Aquesta actuació també inclou la cruïlla del carrer del Cós. La superfície total de renovació de la urbanització de les Muralles és de 5.209,10 m2.

Al tram de la Muralla de Sant Domènec (des de la carretera de Cardona fins a la plaça Valldaura) s’hi renova la calçada i la vorera del costat del Barri Antic. Al tram de la plaça Valldaura fins a l’Hotel Pere III s’hi renova la calçada i les dues voreres.

La millora de l’espai públic consisteix en la renovació de les voreres, l’ampliació de les voreres del costat del Barri Antic i la plantació de fileres d’arbres (43 lledoners).

Aquesta intervenció permet estendre els paviments i els components identificatius del barri antic en el perímetre del barri seguint la traça de les Muralles. La composició de les rajoles de granit i llambordes de la plaça Valldaura i l’entorn dels Quatre Cantons, s’estén per la vorera del costat del Barri Antic.

A banda, el tram del Torrent dels Predicadors des de la carretera de Cardona fins al riu Cardener, tot i que s’hi van fer actuacions importants de millora fa uns quants anys, presenta un traçat força pla i amb moltes ziga-zagues que li fan disminuir la seva capacitat de desguàs i provoca, en episodis de pluja molt intensa, inundacions en els baixos d’algunes edificacions.

La proposta per millorar aquesta situació consisteix en desdoblar el torrent dels Predicadors a partir del carrer del Cós. El conducte actual passa per l’interior de diferents illes del sector. El nou conducte de desdoblament passa pel mig de la calçada de les Muralles. Entre la carretera Cardona i plaça Valldaura es renova i amplia la claveguera actual –que recull les aigües provinents de la plaça Infants i la Muralla del Carme.

El conducte s’ha fet amb peces de formigó prefabricades que formen un tub quadrat, de 2,5 metres d’amplada per 2 metres d’alçada. En els laterals hi ha un conducte a cada cantó que recollirà les aigües dels edificis i carrers propers.

El pressupost de la intervenció des del carrer Jaume I fins al carrer Era d'en Coma és de 2.465.180 €. La intervenció des del carrer Era d'en Coma fins al carrer Apotecari ha anat a càrrec d'Aigües de Manresa amb un pressupost de 418.000 euros. La prolongació del nou col·lector pel carrer Apotecari fins al riu Cardener és previst que sigui executada durant el 2010 amb un pressupost de 459.000 euros.

 

http://www.ajmanresa.cat/web/detall_noticia.php?noticia=1096

 La Generalitat impulsa vuit actuacions per recuperar patrimoni arquitectònic a l'Alt Camp

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 04:38

 

 

Text alternatiu

El castell de vallmoll és una de les actuacions dutes a terme 
delCamp.ca


Aquestes actuacions s’inclouen en els diferents acords de col·laboració en aplicació de l’1% cultural, signats pels Departaments de Cultura i de Política Territorial de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha impulsat, en els últims anys, un total de vuit actuacions, ja enllestides o en projecte executiu, que beneficien sis municipis de l'Alt Camp: Aiguamúrcia, Alcover, Puigpelat, Vallmoll, Vila-rodona i Valls.

Núria Segú, diputada socialista al Parlament de Catalunya, destaca que "es tracta d’un conjunt d'actuacions que, a banda de fomentar la recuperació del nostre patrimoni històric, revitalitzaran els nuclis antics del nostres pobles i ciutats amb el que això suposa també a nivell de projecció del municipi i atracció de nous contingents de visitants".

Aquest paquet d'actuacions s'inclouen en els diferents acords de col·laboració en aplicació de l'1% cultural, signats pels Departaments de Cultura i de Política Territorial de la Generalitat, i que du a terme l’Institut Català del Sòl (INCASOL). Les actuacions més destacades que s'han propulsat són la restauració de la capella de la Mare de Déu dels Dolors a l’església de Sant Joan Baptista, la rehabilitació del convent del Carme de Valls, la restauració de l’església de l’Assumpció d’Alcover, el projecte de restauració del castell de Vallmoll o la restauració del columbari romà de Vila-rodona."

A banda, cal afegir les inversions que ha guanyat la comarca en el marc de l'1% cultural que el Ministeri de Foment destina a la rehabilitació del patrimoni històric i arquitectònic del país, com la partida destinada a la rehabilitació del Convent de Santa Anna d’Alcover.

 

 

http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=5689

Encuentran huesos de un oriental en un yacimiento romano de Italia

noticies del mon - — Publicat per josep.m @ 00:06

 

 Datan de hace 2.000 años y corresponden a un trabajador o esclavo

 foto

Foto: Universidad McMaster

 

Investigadores que excavan un cementerio romano en un yacimiento en Italia han realizado un descubrimiento sorprendente cuando extrajeron el ADN mitocondrial antiguo (ADNmt) de uno de los esqueletos enterrados: los viejos huesos de un varón de hace 2.000 años revelan una ascendencia materna de Asia oriental. Los resultados serán presentados en la Conferencia de Arqueología Romana en Oxford (Inglaterra), en marzo, y han sido publicados en la revista Journal of Roman Archeology.

   Según Tracy Prowse, profesora de Antropología en la Universidad de McMaster y autor principal del estudio, los datos isotópicos indican que aproximadamente el 20% de la muestra analizada hasta la fecha indica que los restos no corresponden a alguien procedente de los alrededores del yacimiento italiano de Vagnari. El ADNmt es otra línea de evidencia que indica que al menos una persona era de origen de Asia oriental.

   "Estos datos preliminares isotópicos y del ADNmt aportan pruebas de que algunas de las personas que vivieron y murieron en Vagnari eran extranjeros, y que pudieron haber llegado a Vagnari de más allá de las fronteras del Imperio Romano", dijo Prowse. "Esta investigación se ocupa de cuestiones más amplias relacionadas con la globalización, la movilidad humana, la identidad y la diversidad en la Italia romana."

   Sobre la base de su trabajo en la región, se cree que el hombre de Asia Oriental, que vivió entre los siglos primero o segundo antes de Cristo, en pleno Imperio Romano, era un esclavo o un trabajador. Los restos recuperados de su enterramiento sólo incluyen una olla, que los arqueólogos han utilizado para fijar la fecha del entierro.

   El equipo de Prowse no puede precisar cuánto tiempo hace que él o sus antepasados llegaron a Roma desde Asia oriental: podría haber hecho el viaje solo, o sus genes de Asia Oriental podrían proceder de un antepasado lejano por vía materna. Sin embargo, las pruebas de isótopos de oxígeno indican que definitivamente no era nacido en Italia y probablemente llegó desde otras partes del Imperio Romano, informa 'Science Daily'.

   Durante el Imperio, Vagnari era una finca de propiedad imperial controlada por un administrador local. Los trabajadores estaban empleados en actividades industriales en el sitio, incluyendo la fundición de hierro y la producción de azulejos y baldosas. Estas baldosas se utilizan para techos de edificios en el sitio y también fueron utilizados como cubiertas graves para las personas enterradas en el cementerio. Cuadros fragmentarios que se encuentran en este lugar y alrededores de Vagnari están marcados con el lema "Grato Caesaris", que se traduce en "esclavo del emperador.

 

 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-encuentran-huesos-oriental-yacimiento-romano-italia-20100202182600.html

Powered by LifeType