24.07.08

M'AFAITARÀS!

Publicat a L'Índia | 13:58

En aquesta imatge es reflexa clarament el ritus d'afaitar-se. Hi ha moltíssims "barbers ambulants" que s'ofereixen a afaitar. Les navalles són de virtud veure-les. Per agafar el que sigui! I les condicions... bé, la foto ho demostra.

La veritat però, és que és un espectacle més de l'Índia, digne d'admirar.

Sigui com sigui, o en les condicions que sigui, ells van ben afaitadets.